Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

90.6m FM

Mq koper hela kvallspressen

opinion

Programmets utformning och hantering innebär att dess effekter inte kan bedömas, skriver Riksrevisionen i en rapport.

Plånbokskoll

Mq koper hela kvallspressen den nuvarande programperioden — har det avsatts 37 miljarder kronor för det svenska landsbygdsprogrammet, varav ungefär 60 procent består av svensk medfinansiering. Under de första fyra åren av programperioden har många som ansökt om stöd fått vänta länge på beslut och utbetalningar. Mot den bakgrunden har Riksrevisionen granskat om landsbygdsprogrammet för perioden — har utformats och genomförts på ett effektivt sätt.

EU har vissa krav på hur landsbygdsprogrammet ska genomföras, men medlemsländerna kan delvis själva bestämma omfattning, utformning och vilka insatser som ska ingå. Den svenska regeringen valde ett brett programupplägg med Mq koper hela kvallspressen stort antal åtgärder med i flera fall små budgetar. Tillsammans med det breda svenska programmet har detta medfört ökade administrativa kostnader och försenade utbetalningar, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Modebolaget MQ:s vd Ingvar Larsson...

Därutöver har utvecklingen av de IT-system som ska användas i stödadministrationen varit försenade och ofta brustit i funktionalitet, skriver Riksrevisionen i sin rapport. Risken är att dessa problem kvarstår under hela programperioden, säger Annelie Jansson Westin, projektledare för granskningen.

Granskningen visar också att den Mq koper hela kvallspressen dokumentation och redovisning som EU-reglerna kräver inte ger information om insatsernas resultat och effekter, och därför har ett begränsat värde.

Det behövs kunskap om resultat och effekter för att avgöra om målen nås och om programmet genomförs på ett effektivt sätt, säger Helena Lindberg. Bucht vill inte se förskott på stöden.

Klädbolaget MQ redovisar ett resultat...

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare. I dagens Svepet rapporterar vi om följande: Vi har upptäckt att du har Javascript inaktiverat i din webbläsare.

Denna hemsida kräver att Javascript är Mq koper hela kvallspressen för att den ska fungera fullt ut. Här är instruktioner hur du kan aktivera Javascript i din webbläsare. Klickar du här kommer du till en hemsida som listar nyare webbläsare.

Riksrevisionen riktar kritik mot hur landsbygdsprogrammet genomförts. Svårt att utföra uppdragen för ansvariga myndigheter För Mq koper hela kvallspressen nuvarande programperioden — har det avsatts 37 miljarder kronor för det svenska landsbygdsprogrammet, varav ungefär 60 procent består av svensk medfinansiering. De ansvariga myndigheterna har haft svårt att utföra sina uppdrag. Jag samtycker till att de uppgifter jag lämnar sparas och används för att ge mig tillgång till förmånliga erbjudanden från LRF Media.

KOMMENTAR. MQ: Utvecklingen i klädbolagets...

Det finns inget utrymme för unkna värderingar och dålig kvinnosyn i de gröna näringarna, skriver företrädare för Jämställdhetsakademin. Åsikterna för eller emot ekoproduktion är ofta högljudda. Men vad är egentligen bäst för människan, miljön och klimatet, undrar Land Lantbruks ledarskribent. Kinesiska forskare har framställt en gris som är motståndskraftig mot viruset som ger klassisk svinpest.

Var med och uppdatera upphandlingskartan — dags att just DIN kommun redovisar sina köttinköp!

”EU:s regelverk är komplicerat”

Modebolaget MQ:s vd Ingvar Larsson har den 5 oktober köpt 33 aktier i bolaget. Den 4 oktober köpte MQ:s styrelseordförande. Mq koper hela kvallspressen är att dessa problem kvarstår under hela programperioden, säger Annelie Jansson Westin, projektledare för granskningen.

Poäng och bonus: Som medlem i MQ Kundklubb får du 1 poäng per krona (0 När du passerar 8 poäng och blir guldmedlem får du hela 8 procent i återbetalning som bonuscheck. Ju mer du köper, desto högre bonus.

Han skriver också att hela...

MORE: Telia sonera koper nat

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde