Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

105.7m FM

Onetwocom okar agandet i talkmore 1

opinion

Beräkningen bygger på Privata Affärers utdelningsprognoser. Vinsten ökade till miljoner dollar 1 kv. Italien-order på miljoner dollar. Förlust på 7,6 mkr under 4 kv. Har fått en order från Ericsson. Spår resultatförbättring och milestonebetalningar i år. Söker ett nytt patent.

Kinas handel med Japan ökar...

Nolltillväxt men förbättrat rörelseresultat under 4 kv. Förvärvar Prominent IT för över 13 miljoner kr. Vinsten lyfte till 63 mkr före skatt under 4 kv. Förvärvar Kurt Wiig AS. Delägda AlphaHelix noteras på Aktietorget. Vinstlyft under 1 kv. Har fått ännu en naturgasrelaterad order.

Fortsatta förluster under 1 kv. Teckning via personaloptioner tillför ca 12 mkr. Förlusten steg till 10 mkr under 1 kv. Höjd vinstprognos för ,1 miljoner kr i vinst under 1 kv. Köper amerikanska Fargo Electronics för ca 2,2 miljarder kr. Bjuder 9,6 miljarder på CAT. Investerar miljoner dollar i forskning i Kina.

Besparingar på 30 Onetwocom okar agandet i talkmore 1 på årsbasis. Under 1 kv blev förlusten 7,3 mkr. Vinsten steg något under 1 kv trots minskade intäkter. Lanserar en svensk indexfond. Minskad vinst under 1 kv. Tillväxt på 5,5 procent i maj. Vinsten lyfte till 38 mkr under 1 kv. Öppnar säljkontor i Sydafrika. Köper 5 fastigheter av Skanska för miljoner kr.

Resultat justerat för engångsposter ned 28 procent. Säljer Elimag, vilket ger en reaförlust på 30 mkr. Höjer utdelningen till 5 kr per aktie. Förbättrat resultat under 4 kv. Ökad vinst under 4 Onetwocom okar agandet i talkmore 1. Startar ett dotterbolag i Kina.

Förvärvar ett litet norskt och ett litet finskt bolag. Avbryter förvärvet av Gransjöverken. Klart förbättrat resultat december-februari.

Vinsten lyfte till 27 mkr före skatt 1 kv. Startar en verksamhet i Kina. Vinstminskning till 16 mkr under 1 kv.

Onetwocom ökar ägandet i Talkmore....

Bilia friat i ett konkurrensmål. Har fått ett nytt patent i USA. Negativt utfall i en HIV-studie sänkte aktien. Intäktslyft till 91 mkr och vinst på 5,5 mkr under 1 kv lyfte aktien.

Vinsten före skatt flerfaldigades till 1,7 miljarder kr under 1 kv. Startar en s k tilltrycksverksamhet i Litauen. Vinstvarnar för Ska spara 25 mkr till. Under 1 kv blev förlusten 14,5 mkr.

Har sålt pokerlösningen till två speloperatörer till. Köper en fastighet för ca 60 mkr. Ingen tillväxt och fortsatta förluster under 1 kv.

Vinsten lyfte under 1 kv till mkr, bl a tack vare en reavinst på mkr. Har genomfört en aktiesplit på 3. Portföljbolaget Systeam planerar börsnotering.

Bättre omsättning och vinst än väntat 1 kv. Större vinstlyft än väntat 1 kv. Storägaren Landsbanki vill sälja ut. Har fått en belgisk order värd 12 miljoner kr. En aktiesplit på fyra har genomförts. Gör en investering på 42 miljoner kr i Göteborg.

Mer än dubblad rörelsevinst under 1 Onetwocom okar agandet i talkmore 1. Vinstökningen under feb-april var väntad. Utdelningen höjs till 4 kr per aktie. Vinsten sjönk något till 69 miljoner kr före skatt under 1 kv. Resultatet exkl fjolårets reavinst på 47 mkr förbättrades till 18 mkr under 1 kv.

Intäktstillväxten var under kvartalet 22 procent till miljoner kr och i maj var tillväxten 18 procent. Utdelningen höjs från 2,50 till 4 kr per aktie. Elekta Elektas vinstlyft till miljoner kr före skatt under kvartalet feb apr var större än väntat.

Förvärv gynnade försäljningstillväxten som blev hela 45 procent till 1,4 miljarder kr. Medicinteknikbolagets utdelning blir 1 kr per aktie och Elekta ska även sätta igång och återköpa aktier.

Fem experter är Privata Affärers lekfulla tävling mellan fem av aktiemarknadens främsta experter. Varje månad lämnar de ett aktietips till läsarna. Den som lämnat bästa tipsen utses Onetwocom okar agandet i talkmore 1 årets expert. Knowit, kurs 40,50 kr O Mitt val denna månad faller på ITkonsulten Knowit, vars kurs oförtjänt har rasat i den senaste tidens börsdebacle.

Även med försiktiga tillväxt- och marginalantaganden är aktien värd en kurs på 60 kr. Uppger driftfel på äldre Zonal-drying-system. Ökade intäkter under 1 Onetwocom okar agandet i talkmore 1. F d Johnson Pump tvådelas. Har genomfört en aktiesplit på 2.

Vinsten steg till 10,4 miljoner kr efter finansnetto under 1 kv. Fusion med 24H Poker vilket bl a ger ny VD. Förvärvar en finsk pokerhemsida. Förberedelser för nya förvärv. Har fått en order från Iginite Media i Filippinerna.

Logga in på Dagens Nyheter

Sjönk direkt vid nyintroduktionen. Nyemission på 77 miljoner kr i juni. Har sålt aktier i Impact - reavinst på ca 10,7 mkr. Har fått en order på 65 mkr från Riksdagen. Husqvarna har delats ut. Ungefär som väntat oförändrad vinst under 1 kv. Delar ut en kr per aktie. Ökad vinst "Onetwocom okar agandet i talkmore 1" 12 mkr under 1 kv. Vinsten sjönk till 16 miljoner kr under 1 kv. Har fått en Kina-order.

Vinsten ökade till miljoner kr under 1 kv. Gör ett mindre förvärv. Ericsson B A 23,4 1,9 Lägger ett bud på mkr på Netwise, men säljer försvarsverksamheten för 3,8 miljarder. Kinas handel med Japan ökar · Onetwocom ökar ägandet i Talkmore · ·. Kurs Förändr Direkt Kommentar 16/6 1/ avkst. . Ökar ägandet i Electrolux och Husqvarna. . O Observer (O) OEM B (O) Old Mutual (A) OMX (A) Onetwocom (O) Opcon (O) ORC Software (O) Norge för dotterbolaget Talkmore.

Aktie Kurs Förändr Direkt Kommentar Nästa rapport 16/12 1/ avkst. . förlorare Utv 1/1 16/12, proc 1 Doro Maxim Medivir Nexus Viking Telecom Onetwocom Academedia B Ska öka ägandet i Bet24 via optionen på 16/2 att köpa aktier för 8 miljoner euro. Slår samman dotterbolaget Telenordic 16/2 med Talkmore.

MORE: Sa bokar du billigt boende pa natet

MORE: Effektiviteten okar med konkurrens

DU ÄR HÄR: