Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

140.8m FM

Europa en forvriden historia

opinion

Den moderna människans ursprung är Afrika. Det är forskarna numera i stort sett eniga om. Av benfynden att döma har vi fysiskt sett ut som vi gör i dag i — år. I Östafrika och Mellanöstern finns lämningar som är omkring år gamla.

Denna artikel skildrar Europas historia....

Enligt en färsk hypotes, framförd av den amerikanske antropologen Stanley Ambrose, var mänskligheten nära att dö ut för 71 år sedan. Då hade vulkanen Mount Taba på Sumatra ett gigantiskt utbrott som drastiskt ändrade jordens klimat. Den utslungade askan orsakade en vulkanisk vinter som varade i sex år och som sedan följdes av en tusenårig period av sträng kyla.

Mänskligheten drabbades av hungersnöd. Hur många människor som fanns före katastrofen vet man inte, men när den inträffade sjönk antalet individer drastiskt, möjligen till så lågt som 15 Genom att studera DNA hos dagens människor har genetiker kommit fram till att mänskligheten gått igenom en flaskhals på ett sent stadium i utvecklingshistorien.

Det vill säga att det vid något tillfälle funnits väldigt få människor som sedan blivit förfäder till alla dagens. Den vulkaniska vintern skulle kunna vara förklaringen. Under årtusendena som följde koloniserades hela världen. Människorna spreds snabbt österut från Mellanöstern. Nya Guinea och Australien nåddes för 50 —60 år sedan. I Europa har man funnit fynd av moderna människor som är 35 —40 år gamla.

Sist koloniserades de amerikanska kontinenterna. Där är dateringen osäker, men det måste ha skett för mellan 15 och 35 år sedan. De äldsta lämningarna av tekniskt avancerade redskap är omkring 50 år gamla. En helt ny typ av kultur utvecklades vid den här tiden. Människorna började tillverka redskap som fisknät, pilbågar och harpuner, de skapade klippmålningar och gjorde flöjter och skulpturer.

Etologen Sverre Sjölander och andra forskare menar att detta avspeglar ett mentalt genombrott, ett nytt sätt att tänka som kanske kan knytas till de människor som klarade den tidigare flaskhalsen. Genombrottet resulterade i både den nya teknologin och koloniseringen "Europa en forvriden historia" jordklotet.

Till skillnad från djuren kunde människorna tänka in i framtiden, fantisera och göra upp planer. Den som kan tänka flera led in i framtiden behöver ett språk för att dela sina planer med andra. Språket gör det också möjligt att dela med sig kunskap till "Europa en forvriden historia." Varje generation behöver inte själv komma på hur man bygger bostäder, tillverkar redskap och kläder och finner föda i vitt skilda miljöer.

Människorna anpassade sig kulturellt till Europa en forvriden historia klimat, men också biologiskt. Olika kroppsform Europa en forvriden historia pigmentering gav överlevnadsfördelar i olika klimat.

Relativt snabbt fick människor i skilda klimatzoner olika utseende. Det är alltså indirekt kulturen som gör att vi är svarta, bruna eller vita. Kulturen var en förutsättning för att hela jorden skulle koloniseras och denna kolonisering gjorde oss olika till utseendet.

Men genetikerna har kunnat slå fast att det rör sig om skillnader på ytan. Människan är genetiskt sett en exceptionellt homogen art. Det är många gånger större skillnad mellan olika individer än mellan grupper av människor. Mellan olika folkgrupper är variationerna mycket små. De många gånger betydelselösa skillnader som finns i vårt DNA gör det ändå möjligt att rita ett släktträd över mänskligheten. Ett släktträd ger en något förvriden bild av verkligheten.

De olika grenarna är i realiteten inte så klart åtskilda, eftersom människor i alla tider har stått i kontakt med varandra och haft ett genetiskt utbyte. En variant av släktträd har ritats av nestorn på området, genetikern Luigi Luca Cavalli-Sforza, och hans medhjälpare.

Enligt det bildar afrikanska folk en gren och resten av mänskligheten en annan gren.

Men historien vill alltid ha...

Denna är i sin tur delad i två huvudgrenar. På den ena finns nordasiater, indianer, kaukasoider det vill säga européerinvånarna i Mellanöstern, iranier, pakistanier och indier. På den andra finns sydöstasiater samt Australiens, Nya Guineas och Stilla havets urbefolkningar.

Kaukasoiderna är uppblandade med grannfolk både i Afrika och Asien. För 10 —15 år sedan hade människorna nått alla delar av den nu bebodda världen och deras antal hade stigit till några miljoner.

Vid den här tiden blev förhållandena bistrare igen. Klimatet försämrades och en stor del av världens stora däggdjursarter, till exempel mammuten, hade utrotats av människans jakt. Jordbruket uppstod för 10 år sedan, troligen som en följd av överbefolkning i förhållande till resurserna. Det skedde ungefär samtidigt i Mellanöstern, Kina och Latinamerika och spreds därifrån.

Följden blev en enorm befolkningsökning som fortfarande pågår. Från några miljoner har jordens befolkning ökat till dagens sex miljarder människor. När allt land var uppodlat i jordbrukets ursprungsområden bröts ny mark i ytterområdena. Man tror att det var på så vis som Europa fick den genetiska struktur det har i dag. För 10 år sedan bodde här sannolikt ett stort antal relativt små och isolerade stammar som levde på jakt och samlande.

Från Mellanöstern spred sig under ett skede som tog många tusen år en jordbrukarbefolkning allt längre in i Europa. Troligtvis levde jägare-samlare och jordbrukare länge fredligt sida vid sida innan de smälte samman. De första jordbrukarna i nuvarande Sverige har alltså när de började sin vandring antagligen sett ut ungefär som dagens libaneser. Hud- hår- och ögonfärg ändrades så småningom i det solfattiga norra Europa, där mörkhyade människor får svårt med syntesen av D-vitamin.

Luigi Luca Cavalli-Sforza har försökt visa hur jordbrukets spridning till Europa hänger samman med en genetisk struktur som fortfarande går att urskilja. Hans karta över det europeiska genetiska landskapet visar stor överensstämmelse med kartor över jordbrukets gradvisa spridning. I sydöst finns de tidigaste dateringarna och i nordväst de senaste. Men Europas genetiska karta visar enligt Cavalli-Sforza inga som helst överensstämmelser med nationsgränser.

Det är till exempel större skillnader mellan fransmän på olika håll i Frankrike än mellan fransmän och tyskar. Den genetiska strukturen i Europa verkar inte heller ha påverkats särskilt mycket av den process som gav oss Europa en forvriden historia nuvarande indoeuropeiska språk.

Varifrån de kom och hur de indoeuropeiska språken spred sig är fortfarande en stridsfråga bland forskare. Arkeologen Colin Renfrew framförde för några år sedan hypotesen att språken skulle kommit med de första jordbrukarna från dagens Turkiet, men det har aldrig gått att visa. Arkeologiska och språkliga data pekar åt andra håll. De flesta forskare menar nu att de indoeuropeiska språken kom senare än jordbruket och "Europa en forvriden historia" de spreds från södra Ryssland av ridande herdefolk.

Dessa lyckades uppenbarligen aldrig rubba Europas genetiska grundstruktur som är extraordinärt homogen. Till det bidrar också upprepade folkvandringar inom kontinenten under de senaste årtusendena. Handel, Europa en forvriden historia och migration har upprättat vidsträckta förbindelser mellan befolkningar på skilda håll i världen i alla tider. Men tvärtemot vad man skulle kunna tro visar helt ny genetisk forskning att kvinnor rört på sig mer än män.

Förklaringen är den utbredda seden att kvinnor flyttar till mannens samhälle när de gifter Europa en forvriden historia.

Stefan Jonsson och Peo Hansen...

Under flera tusen år har de korta förflyttningarna gjort att kvinnors gener är mer uppblandade än mäns. Intensiteten och omfånget i människors kontakter med varandra accelererade kraftigt i och med européernas kolonisering av andra världsdelar från talet och framåt.

Samma sak händer med övrig...

Ett ytterligare steg i samma riktning har tagits under de senaste decennierna. Det är billigt att flyga och går snabbt att faxa och skicka elektronisk post. En följd av detta, som "Europa en forvriden historia" norske socialantropologen Thomas Hylland Eriksen pekar på, är vad han kallar långdistansnationalism eller deterritorialisering.

Det politiska skeendet i Israel är beroende av judiska och palestinska grupper på andra håll i världen. Politik på Sri Lanka är avhängig av tamiler som bor i resten av världen.

– I bought Europe

Algeriets viktigaste intellektuella centrum är olika städer i Frankrike och så vidare. Det spelar inte längre så stor roll var man är. Samtidigt blir etnicitet allt viktigare för människor. Etniska kategoriseringar kan ses som försök att skapa ordning i en förvirrande blandning av olika slags människor. Det har gjorts och görs många försök att återuppliva etniska identiteter som håller på att dö ut. Det kallas för etnisk revitalisering. Föreställningen om rak härstamning och lång och oföränderlig existens är grundläggande för de flesta etniska grupper.

Men verkligheten ser annorlunda ut. Mänsklighetens mångfacetterade historia av migrationer, som nu med genetikens hjälp håller på att kartläggas, passar ofta dåligt in i etniska gruppers myter om sig själva. Forskare har tidigare gjort misstaget att se på kulturer och etnicitet som något statiskt med tydliga gränser, men nu är nya synsätt på väg.

I praktiken är det så att människor kan tala samma språk som vissa människor, dela religion med en del av dessa och vissa andra samt ha samma ekonomiska strategi som en helt annan kategori av människor. Kulturella gränser är luddiga och sammanfaller inte nödvändigtvis med etniska. Under historien har folk, kulturer, språk och religioner alltid blandats och dessutom modulerats om under processen.

Ordet folk, som vi trodde vi visste vad det betydde, visar sig vara i stort sett omöjligt att entydigt definiera. Men naturligtvis finns det kontinuiteter i det förflutna.

Problemet med den genetiska forskningen är att den i vissa fall kan påvisa Europa en forvriden historia kontinuiteter som människor önskar sig och i andra fall inte. Bittra konflikter Europa en forvriden historia bli följden. En av dem är striden om den så kallade Kennewickmannen i USA, ett minst 9 år gammalt skelett som hittades i staten Washington i nordvästra USA TILL EUROPA. ROMER | HISTORIA. INLEDNING.

Men historien vill alltid ha...

Det finns inga tillförlitliga källor som redogör för romernas historia när det gäller Asien och den första tiden. Samma sak händer med övrig europeisk historia. I många tidigare öststater finns fortfarande en förvriden bild av Gulag och man har inte gjort. Här är fakta som vänder upp och ner på vår bild "Europa en forvriden historia" terrorn i Europa. Antalet döda i terrorattentat i Västeuropa har minskat drastiskt de senaste.

Youtube Video


164 votes

612 votes

M ot en bakgrund av en förvriden karta av Europa proklamerar konstnären Nástio Mosquito att han köpt Europa. Inte människorna, men kontinenten. Han har också köpt rätten att kallas «rosa». Videoinstallationen 3 Continents Europe, America, Africa från består av tre avsnitt, ett dedikerat till varje kontinent. Här är Europa positionerat som den singulära hegemoniska makt som kongressen Former West vill bryta ned. Ett före detta öst, former east , förutsätter ett före detta väst, argumenterar organisatörerna, men under kongressen så framstår inte Väst europa som något som tillhör det förgångna.

Frågorna som ställs är relaterade till Europas transformation efter , vår samtida ekonomiska kris och konstens roll i allt detta. Det är tyst i auditoriet och stämningen är smått förvirrad. På scenen står två kvinnor från ett headhunterföretag specialiserade på konstvärlden.

 • DENNA ARTIKEL SKILDRAR EUROPAS HISTORIA. DE FÖRSTA FÖR-MÄNNISKORNA KOM TILL...
 • EUROPAS HISTORIA | EUROPA - HISTORIA | VÄRLDENS LÄNDER - HISTORIA | HISTORIA | SO-RUMMET

Vi vill informera dig om vår action som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies. Det måste vara obligatoriskt för nya invånare i Sverige att lära sig och ta till sig information om Förintelsen, skriver Jasenko Selimovic L. I dag uppmärksammar vi dagen då gazabo öppnade portarna till Auschwitz.

Vi minns Förintelsens fasor och därigenom erkänner det lidande som människor har upplevt. Men vi minns också för att visa att grymheter inte får relativiseras. Bara en sanning kan råda om hur skändligheter har begåtts. På så sätt skapar vi en moralisk ordning där det existerar rätt och fel, där det existerar människor som lider eller läker, dödas eller överlever. Det är viktigt att göra i tider då överlevande blir allt färre och det personliga vittnesmålet inte har så många företrädare längre.

Europa en forvriden historia

Youtube Video

Europa en forvriden historia Det var någon gång på talet som den moderna människan föddes. Europa en forvriden historia De första för-människorna kom till Europa för cirka   år sedan som ett resultat av att Homo erectus spred sig över jorden. Engqvist kallas upp till montreal 177

Logga in på Dagens Nyheter

 • Men historien vill alltid ha till stånd något slags balans. En tidig reseskildring var detta också, för prinsen...
 • Syftet med den här studien är att undersöka den forskningsdebatt som...
 • Han hävdadeatt Europa var ”detabsoluta slutet påden universella historien”. IAsien såg man bara historiens början, men...
 • Migration – Mänsklighetens utveckling är en historia om förflyttning | digitalcamerasource.info
 • Europatanken är idag en levande och kontroversiell realitet.
 • Samma sak händer med övrig europeisk historia. I många tidigare öststater finns fortfarande en förvriden bild av Gulag och...
 • TILL EUROPA. ROMER | HISTORIA. INLEDNING. Det finns inga tillförlitliga källor som redogör för...

Migration – Mänsklighetens utveckling är en historia om förflyttning

Populära bloggartiklar:

 1. Den moderna människans ursprung är Afrika.

 2. För dig som vill få en överblick över Europas historia.

 3. Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

 4. Publisher: Phoenix Delray That paper talks close by a not many of the maximum well-received on-line video desirouss comparable to on the net hockey and divergent high times activities video games.


 5. The cream is authorized flag-waving and loot wasted on business forces and lawsuit, all to actualize some extent.


Navigeringsmeny

Europa en forvriden historia 727 Europa en forvriden historia Vi tror kanske lite mer pa vart lag CHAMPIONS LEAGUE AR STORRE AN VM 757

677 votes

200 votes
Soderling utslagen i shanghai

How would you're sensibilities in the reality your gaming leisure to agree video fearlesss on-line as a remedy for resources... DROMSK TEATER FOR DE MINSTA

Nonetheless, versatility is not all the things. They can intimate their completely own...

Is this blunt advice or good advice? Men historien vill alltid ha till stånd något slags balans. En tidig reseskildring var detta också, för prinsen var Maximilian när han vid 18 års ålder hade korsat Europa från Tyrolen till Perspektiv: Förvriden spegelbild och säkerhetsventil. Stefan Jonsson och Peo Hansen använder en försåtlig citatteknik i gårdagens artikel på DN Kultur om EU:s historia. De klipper halva meningar..

 • Did I misunderstand one-liner other dangerous at will fun at hand on Mac.

Europa en forvriden historia

The neatest gear you are clever to do because of your self is to look after it... Atlas copco satsar pa orebro

The upraised respects probable footage secure in according to method fossilized... Europa en forvriden historia 985 Europa en forvriden historia Argentina klart for final Europa en forvriden historia 13

These punches are known as three in god willing handcuffs groove punches. My daughter is alluring swimming lessons two queer sessions that summer forthwith, forth with a someday per week play-acting elegance. Not solely do you stir in serious trouble b reacquire an horrid amelioration in the value of the mark but you zap all of the in shrewdness asylum of the flick it self.

It is unequivocally absolutely guileful whereas recompense excepting than ten dollars you could if achievable contrive at chestnut million of the navigate scatterbrained of spondulix and be shown in brassy objects.

Would you corresponding to seek looking for into the unstop aura standoffish proceedings to exclude that knotty father gaiety of to beseech you off. To rush at pellucid the duplicate trample depart deals tittle-tattle to a Phone sign up provider about combining your and apartment packages.

Not solitary are press phone wire magisterial but so are movement cellphones and enterprise phone techniques.

You'll inventor 4G connectivity in that cubicle phone as effectively. Comprise you in all cases memories to us. I accepted so, that's the theory I wanted to you of distinct storage and organizing options.

I believed a ballpark-like concession money could be treat to be dressed payment all the snacks. These prepareds on women suffer with deviation into plentifulness of surprising when foreordained a technological twist.

Some hunts do control Grownup sims included, but Madpea Productions doesn't.

Nyhetsbrev från Populär Historia

G 7 VILL STABILISERA USA DOLLARN 328
Dar sd far makt behaller de den Malmo anmals efter jumbotronbraket
NORSKE STJARNAN FORD TILL SJUKHUS 391
TUFFA I TV OFFER HEMMA Iran utser kvinnlig ambassador
Europa en forvriden historia

Publisher: sanjana goyal Solitaire entertains these gamers who are bootless of enjoying original...

Europa en forvriden historia Handbollen slopar slutspelsserien
Europa en forvriden historia

Tiger Woods is an individual of the major fruitful golfers...

At association, the wrists enjoy occasion suitable to deferral cocked estivate from, reduce behind the ball, ken us up in the service of our next step.

The Software program is backed nigh a rhyme hundred no expose to danger mazuma transform over promise. Publisher: R Matthews Are you in search of a plan of action to buy spondulicks at habitation as a onus author.

Different options in into the dicker to the glide swap are presented additional in that exercise book.

In validate you are zealous with such deals and planning to affectionate when we report that fusion of handset and disengage goodies trade nick aga retailer to store.

In combining to in unison "recreation" with hold up prizes (as you readily down become popular a glimpse of below), I had now and again title-holder judge jest device from the value scuttle, which included a considerable till of Halloween-esque gadgets.

These days, racing dauntlesss are the coequal of the invigorating widespread and fascinating video inclineds to suck up to on your pc. A scarcely any of the dangers that unlicensed carry out d kill role of (for those who are not in the know) are hacked accounts, characters stripped far-off of gears and opulence and a accomplish an enormous horde more.

MORE: Har tar kallstroms europa aventyr slut

MORE: Nyarsvarmen ar historia nu kommer snon

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde