Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

132.4m FM

Journalister far medlare

opinion

I dag tillgrips stridsåtgärder på tidningsmarknaden. Förbud mot övertidsarbete, mertidsarbete och resor utanför ordinarie arbetstid för 6 journalister på Sveriges dagstidningar. Aftonbladet Debatt publicerar i dag var sitt inlägg från de stridande parterna. Journalisterna vill inte ha något annat än det de och alla andra på svenska arbetsmarknaden haft i decennier.

Journalistförbundet vill sluta löneavtal utan att utsättas för utpressning av arbetsgivaren. Journalisterna vill ha sina löner reglerade och den löneutveckling de väntat på sedan i april. I Journalister far medlare ingår rätten att teckna kollektivavtal för "Journalister far medlare" anställda gemensamt ska kunna påverka sina anställningsvillkor.

Först på talet släppte arbetsgivarnas motvilja mot kollektivavtal, tack vare att den så kallade Saltsjöbadsandan etablerades. Efter hand insåg både arbetsgivare och fackliga organisationer att Journalister far medlare fanns att vinna i samarbete baserat också på de anställdas rättigheter. Vi har i Sverige haft extremt få strejkdagar internationellt sett.

I många länder pågår fortfarande kampen för rätten att organisera sig fackligt och teckna kollektivavtal. På många håll finns fortfarande ett hårdnackat motstånd mot avtalsrätten från arbetsgivarsidan. De flesta arbetsgivare i Sverige inser fördelarna med öppna och tydliga överenskommelser med facket. De inser det långsiktiga värdet av en bra relation till personalen och av goda personalvillkor. Det lönar sig alltid Journalister far medlare längden, även för företagets resultat.

Journalisterna har haft ett löneavtal, som gick ut i april i år. Sedan våren har man förhandlat med den största motparten, Tidningsutgivarna TUom ett nytt löneavtal.

Ni får inget nytt löneavtal förrän vi först i grunden förändrat principerna för upphovsrätten. Journalistförbundet har i god ordning med alla andra motparter på medieområdet kommit överens om löner och anställningsvillkor. Men TU försöker sätta journalisterna i en utpressningssituation.

TU tänker inte förhandla om några löner.

Välkommen att säga din mening...

De förvägrar sina anställda rätten till rimlig ersättning för arbetet. De säger nej till löneökningar som hela arbetsmarknaden i övrigt fått för länge sedan. TCO står enigt bakom Journalistförbundet, som har rätt att få ett löneavtal i likhet med den övriga arbetsmarknaden i Sverige. Tyvärr verkar TU styvnackat ha låst sig och tänker inte förhandla om lönerna.

Därför tvingas idag Journalistförbundet starta sin konflikt. Journalistförbundet vill förhandla om journalisternas och fotografernas löner. Journalistförbundet avstår från alla andra viktiga krav om förändringar av avtalen utom löneökningar, för att visa god vilja och Journalister far medlare få ett avtal.

Fakta i målet är att Journalistförbundet strejkat vid tre tillfällen de senaste åren. TU har varit inblandade i medling nästan en gång om året de senaste 20 åren. Tillfället att vägra konstruktiva löneförhandlingar är inte så väl valt av TU. Vi har en massmediebransch som lidit hårt av nedgången i annonsintäkter under det senaste året. Den svenska Journalister far medlare internationella lågkonjunkturen har fördjupats efter terrorattacken i USA den 11 september. Möjligen tänker sig TU att Journalister far medlare nu borde bidra till förlusttäckningen genom att de inte ska få några löneförhöjningar alls.

Nu har parterna kommit överens...

Men en öppen konflikt som kan pågå under lång tid är definitivt inte vad svenska massmedia behöver. Att konflikten nu bryter ut är Tidningsutgivarnas ansvar. Det som behövs är gemensamt arbete mellan arbetsgivare och fack för att stärka branschens förutsättningar till utveckling. Det vill Journalistförbundet bidra med. Journalistförbundet är berett att omedelbart inleda förhandlingar om ett löneavtal. Upphovsrättsfrågan kan diskuteras i en särskild arbetsgrupp som också tar hänsyn till det EU-direktiv om upphovsrätt som nästa år ska införas i Sverige.

Vi värnar om rätten att påverka medlemmarnas villkor genom avtal. Journalistförbundet vill ha ett ordentligt kollektivavtal, utan att förhandla bort upphovsrätten. Om inte konflikten löses kan det bli färglöst i tidningarna.

Inga bilder, ingen grafik, Journalister far medlare serier. Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. I dagsläget har Journalister far medlare inga indikationer på att något annat skulle bli aktuellt än att du får din nya lön retroaktivt från 1 april när avtalet klart och. Då fungerar det inte att någon får gå bara för att det ämnet de just nu undervisar Vi har haft medlare i tidigare förhandlingar så det i sig är "Journalister far medlare" nytt.

Då fungerar det inte att...

för att ta del av granskande journalistik, nyheter, opinion och fördjupning. TCO står enigt bakom Journalistförbundet, som har rätt att få ett löneavtal i TU har varit inblandade i medling nästan en gång om året de.

MORE: Kutcher portar journalister

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde