Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

106.9m FM

Lagmalt och vasst av en utsokt berattare

opinion

Skip to main content. Log In Sign Up. Händelser på ytan - shibori som kunskapande rörelse. Något blir något annat. Händelser på ytan Moment som upprepas igen och igen. Material sätts i press — tvingar skruvas åt. Tyg formas till toppar, strutar, små eller stora. Runt, runt lindas tråd. Färgpigment vägs på tiondels gram, eller höftas. Det kokar och bubblar. Material färgas, en gång, eller flera.

Färg etsas bort, en gång, eller flera. Från skållhett till iskallt — fibrer antar ny form. Material öppnas upp, vecklas ut.

Rader av små hål. Färg flyter — diffusa gränser. Ett ljus, liksom inifrån. Geometriska formationer — låter sig anas eller framträder tydligt.

Material klipps ner till småbitar. Omformas till komplexa konstruktioner.

Thom Lundbergs "För vad sorg...

Tråd och tyg möter fingrar, hud, blick. Så här — och mycket, mycket mer. Spår — överallt spår. Händelser på ytan — shibori som kunskapande rörelse vid Högskolan för design och konsthantverk english title: Swedish, with an English Summary keywords: In an Box30 Göteborg artistic context, shibori signifies the act of e laborating by way of compressions www.

In and through a practice-based artistic research project, the question: What is © Thomas Laurien shibori, and what does shibori do? Here, Japan takes on a main role, albeit in the form of a backdrop — subtly isbn: Shibori comes to take the shape of a vehicle, and I, the researcher, have set the Omslag: Lagmalt och vasst av en utsokt berattare märka bark processbild.

Thorny lizard Moloch vehicle and myself in a knowledge-forming motion, where interviews are con- horridusfoto av Stephen Zozaya. Sjön group shows are performed in Japan and Sweden, as well as addressed through Trehörningen, Tivedens nationalpark.

Thom Lundbergs "För vad sorg...

Curatorial experiences are also reflected upon in a number of closely-connected Lagmalt och vasst av en utsokt berattare. A space, in the format of an essay, Foto: Thorbjörn Magnusson, sidorna 20, Emanuel Cederqvist, is created as part of the final stage — where shibori meets concepts such as wonder, sidorna 88— Då fotograf ej anges: Lynn Preston Odengård gradually surface and highlight an abundance of aspects and insights.

Pascal Prošek guarding Japanese material and immaterial cultural heritage; shibori becoming a space of possibles, characterised by the presence of strong intention and the Tryck: Billes tryckeri, Göteborg appreciation of chance, side-by-side, in mutual interaction; and curatorial expe- rience acting to highlight shibori in its role to enhance the experience of pleni- tude. Shibori thus comes to signify the forming, as well as the experiencing, of knowledge — in motion between theory and practice — where broader issues, such as the construction of identity, the creation of acting spaces through performative negotiations, as well as curating as both an artistic research method and an artistic act of making, are also revealed.

Beholding and reflecting, I perceive that the envisioning and staging of Events on the Lagmalt och vasst av en utsokt berattare have enabled, and continue to enable me in my quest to find a way into the conceptual, bodily and material constituents of shibori-making, in parti- cular, and artistic practice, in general.

Shibori innebär konkreta sätt att färga, mönst- ra, forma och omforma Lagmalt och vasst av en utsokt berattare textila material.

Shibori innebär enkla grundprinciper som inbjuder till omtolkning- ar och till ett experimenterande med uttryck. Shibori är ett konstnärligt rum, en mötes- plats, men också en punkt att utgå ifrån.

För mig är shibori en farkost — tillsammans sätter vi oss i en kunskapande rörelse. För botanisten Carl Peter Thunberg är shibori vad han måste ha sett när han den sjuttonde april år reste genom den japanska byn Narumi. Shibori, och verbformen shiboru, är ursprungligen japan- ska ord med öppna och tolkningsbara betydelser: Genom att skapa olika slags kompressioner i samband med färgning hindras färg från att nå de partier som är samman- pressade.

Dessa har under Händelser. Jag upplever ytorna som finns runt om mig lång tid använts vid framställning av textilier och Lagmalt och vasst av en utsokt berattare av olika som platser där olika slags händelser utspelar sig.

Men shibori förstås även som en materialtransformerande marken, väggen och barken är för mig kompositioner av hän- potential för samtida konstnärliga uttryck och syften.

Shibo- delser; dessa kan jag uppleva som kaotiska eller organiserade, ri, som tecken, erfarenhet och upplevelse, har en grundmurad lågmälda eller högljudda, intressanta eller ointressanta. När plats i dagens Japan. Sedan tidigt tal har shibori också jag själv arbetar med att ge form, med att komponera yta, kommit att bli ett internationellt paraplybegrepp för besläktade ställer jag mig därför frågan: I den här avhandlingen Exempel på händelser kan vara förtätningar, sammansmält- intresserar jag mig främst för vad shibori innebär i en konstnär- ningar, det plötsliga, skillnader, utglesningar, pauser och vi- lig kontext i Sverige.

Men för denna grupp av konstnärer som brationer. Händelser som dessa kan kännas i den betraktande nu införlivar shibori i det egna arbetet spelar Japan ändå en kroppen — kan göra något med den.

Japan har sedan länge en stark ställning i världen inom ett och psykologen James J. Gibsons teori får min uppmärk- flertal konstnärliga områden — inte minst de olika textila. Det är samhet och mitt intresse för ytorna näring. Gibson beskri- därför inte förvånande att man i ett konstnärligt görande som ver världen vi lever i som bestående av medium, materia och shibori, med tydliga kopplingar till Japan, både vill och behö- yta — men slår samtidigt fast: Dessa värden relaterar till begrepp och områden som Händelser på ytan.

Jag sätter shibori och mig själv handlingen Händelser på ytan finns dock Japan med inte bara i i en kunskapande rörelse. Shibori blir en farkost. Farkosten i sig form av föreställningar utan också som en realitet: I avhandlingen och konstnärskap. Och vad innebär det att jag ställer från distans och runt, till närhet och mitt i.

Rörelsen leder mot denna fråga i kontexten konstnärlig forskning? Den här av- aspekter och begrepp som kulturarv, performativitet, curate- handlingen försöker ge svar på dessa både specifika och över- ring och affekt. Shibori belyses och förstås genom begreppen gripande frågor. Avhandlingen tar shibori som utgångspunkt men svaren en konstform som innefattar upprepning och massverkan. Dessa kompositionen att bli något mer än om den inte hade byggt tidigare projekt innehåller faktorer som genom att de lyfts fram på upprepning.

Designföretaget KILLSPENCER har många riktigt...

Ett välkomponerat mönster sätter blicken i på följande rader, kan öka förståelsen för avhandlingsprojektets en rörelse utan tydlig början eller slut; i ett sådant mönster utveckling. Ett mönster kan vara magi i 1 Mellan åren och formgav jag fyra mönster bemärkelsen att den ursprungliga avgränsade ytan som för- för textil som kom att bilda en serie.

Ett välkomponerat mönster som präglas av kom- betyder bragd, hjältedåd, men är även en vanlig förkortning plexitet och raffinemang leker, retas och behagar. Konstve- av ordet featuring.

I FEAT skapade jag en ramberättelse som taren James Trilling menar att ornament och mönster utgör utgick från Nelson Mandelas dokumenterade performativa grund för iscensättning: Jag bjöd i projektet in fem andra formgivare att sense, ornament is intended, first and last, to give pleasure.

I projektet undersöktes Filosofen och konstvetaren Soetsu Yanagi reflekterar över bland annat hur olika lager av delberättelser kan samverka i en mönster i en välkänd text skriven The process of grera mönstring i byggnadsmaterialet planglas. Genom att making a pattern out of raw material is similar, it is an kombinera olika mönsteruttryck och tekniker gav vi plangla- extract, so when we look at a good pattern we perceive set nya egenskaper som möjliggjorde föränderliga rumsliga something of greater content.

No bamboo grass in nature och materiella upplevelser. Yanagi menar att ett välkomponerat mönster äger förmågan att Under detta projekt gjorde jag min första längre resa till Ja- frigöra sig från och överskrida det som var mönsterskaparens pan. Såväl Trilling som Yanagi beskriver mönster i 3 Sedan har jag regelbundet genomfört workshopar dynamiska termer, och min egen erfarenhet av att skapa och på konst- Lagmalt och vasst av en utsokt berattare och arkitekturutbildningar i Sverige och Ja- uppleva mönster ligger i linje med deras.

Rappor- heter — rytmer och rörelser, balans och obalans, det in- och ut- ten ges en form som innebär att inga glipor mellan Lagmalt och vasst av en utsokt berattare tonande, det pulserande och det vibrerande, med mera.

Det finns en anledning till...

Men det finns alltså även händelser. Inte minst hur jag, som i exemplet kizuku kisoku, Lagmalt och vasst av en utsokt berattare andra sätt att organisera upprepning: Mot slutet av workshopen prövas deltagarnas finmotorik och vid ungefär samma tidpunkt kan man uppleva det som att den fraktala kompositionen börjar vibrera. Publiken omsluts dessutom av åtta högtalare varifrån ligt förekommande att någon ges rollen och ansvaret att välja ljudhändelser uppstår, förändras, försvinner och återkommer.

Ofta ingår Ljuden illustrerar inte bilderna, eller tvärtom, utan rör sig det i denna roll att också kontextualisera utställningen — att få framåt i tiden, sida vid sida. Under en period av projektet Händelser på formgav jag mönstret kizuku kisoku, inspirerad av fraktalitet ytan går jag själv in i denna roll.

Utifrån en curatorposition får och ett intresse för upplevelsen av vibration. Med hjälp av en jag överblick och en möjlighet att formulera en berättelse om japansk vän och designer begav jag mig sedan till ett tryckeri i shibori.

Jag ser min roll som curator både som en konstnärligt staden Hachioji väster om Tokyo där jag lät trycka upp femtio gestaltande roll och som en forskarroll; jag betraktar curatering meter av mönstret. Min upplevelse och mitt svar på frågan blev här både som ett sätt att gestalta, och som en metod för att söka på detta sätt betydligt rikare än om jag exempelvis hade nöjt kunskap.

Den ovan beskrivna överlappningen mellan shibori mig med en intervju eller ett studiebesök. Genom detta intresse får jag också syn på Lagmalt och vasst av en utsokt berattare själv.

Expressens Nina Lekander skriver att Messud är "en utsökt stilist. att skryta och lagom humoristisk: en lärd berättare med blandnationell bakgrund". "Åsbrink skriver med sedvanlig klarhet, ibland med vasst patos och alltid med . "Den roman som Jonas Hassen Khemiri skrivit är ett lågmält uppror, en.

Leta i den här bloggen

Designföretaget KILLSPENCER har många riktigt vassa iPhone-tillbehör. väldigt komiskt och får de flesta i publiken att bryta ut i ett lågmält kulturellt fnissande. . och slänger på en berättarröst så är tittarsiffrorna säkrade ännu en säsong. Jag har utsikt över Här tittar man på TV, läser böcker och har floden Han, som. Det finns en anledning till att hans böcker är översatta till 30 språk.

MORE: Stjarnan berattar om sin doda mamma

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde