Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

141.7m FM

Hagaparken for dyr stockholm

opinion

På den här sidan har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna som vi får från besökare i Nationalstadsparken. Du får plocka vilda blommor, bär och matsvamp som växer på marken, om du inte skadar markskiktet genom att göra gropar. Du får bara plocka för eget bruk, inte för försäljning. Vissa växter, till exempel blåsippa, är fridlysta i hela Stockholms län. Du får inte lossa svampar som tickor som växer på trädstammar. Du får inte gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat vis skada buskar och träd.

I planteringar och anlagda parker får du inte plocka blommor. I Bergianska trädgården, som är en botanisk trädgård är det givetvis inte tillåtet att plocka växter, frukt och frön. Bergianska trädgården,  bra att veta Hagaparken for dyr stockholm, Solna kommun.

Du får på de flesta platser grilla med medhavd grill eller i iordningsställd grillplats, om du inte skräpar ner, skadar marken eller orsakar brandrisk. Du kan läsa närmare om vad som gäller i kommunernas lokala ordningsföreskrifter.

Stockholms stad Solna stad. Alkoholförbud råder på några platser och under viss tid i parken. Det gäller till exempel vid Galärvarvet — Lejonparken, Brunnsvikens strandbad och Lappkärrsbadet. Du kan läsa mer om vad som gäller i kommunernas lokala ordningsföreskrifter. Stockholms stad, ordningsföreskrifter Solna stad, ordningsföreskrifter   Lidingö stad Fjäderholmarnaordningsföreskrifter. Nej, hundar ska under "Hagaparken for dyr stockholm" tider på året hållas kopplade i Nationalstadsparken.

Undantag är de områden där kommunen anordnat särskilda rastplatser för hundar. Du ska också plocka upp bajset efter din hund. I några områden, till exempel vid Brunnsvikens strandbad, får hundar inte följa med alls. Du kan läsa närmare om vilka platser och vad som gäller i kommunernas lokala ordningsföreskrifter. Ja, du får cykla på anlagda vägar och cykelstråk i Nationalstadsparken.

Undantag är vägsträckor där det skyltas att cykling är förbjuden. Du får inte cykla över planteringar eller på anlagd parkmark. Tänk på att det är många som vistas i Nationalstadsparken och anpassa hastigheten till de gående. Ett 3,4 mil skyltat cykelstråk till kulturhistoriska sevärdheter går genom parken. Du kan hämta en tryckt karta och information om vad du ser längs stråket på många ställen i parken. Kartan är gratis och finns på både svenska och engelska.

Den kan även laddas ned från webbplatsen. Du får rida på allmän väg samt på skyltade ridvägar och i inhägnade ridområden Du kan läsa närmare om vad som gäller för ridning i kommunernas ordningsföreskrifter. Stockholms stad   Solna stad. Du får på egen risk gå in i beteshagar med kor och får Hagaparken for dyr stockholm bara på anvisade ställen, det vill säga där det finns stättor eller färister. Du bör inte gå in i Hagaparken for dyr stockholm med hästar. Hundar får inte följa med in i hagar med betande djur.

Behandla djuren med respekt. Gå aldrig mellan en ko och en kalv, då kan kon anfalla. Nationalstadsparken förvaltas av ett flertal olika markförvaltare. Vissa frågor som rör Nationalstadsparken kan bara markförvaltarna svara på, till exempel:. Norra och Södra Djurgården: Ulriksdal, Hagaparken och Fjäderholmarna: Om parken Världens första nationalstadspark Vad är en nationalstadspark? Länsstyrelsen i Stockholms län. Hagaparken — ett av många utflyktsmål i Nationalstadsparken.

Frågor och svar På den här sidan har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna som vi får från besökare i Nationalstadsparken.

Får jag plocka blommor, bär och svamp i Nationalstadsparken? Får jag grilla i Nationalstadsparken? Får jag dricka alkoholhaltiga drycker i Nationalstadsparken? Får jag tälta i Nationalstadsparken? Får min hund vara okopplad i Nationalstadsparken?

Hagaparken. Hagaparken (eller bara Haga)...

Får jag cykla i Nationalstadsparken?? Finns det något bra cykelstråk i Nationalstadsparken? Får jag rida i Nationalstadsparken? Får jag gå in i hagar med betande kor, får eller hästar? Frågor om förvaltning och tillstånd som kan behövas i parken   1. Stockholms stad Solna stad     3. Stockholms stad, ordningsföreskrifter Solna stad, ordningsföreskrifter   Lidingö stad Fjäderholmarnaordningsföreskrifter   4.

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna är tältning är förbjuden på allmän plats. Stockholms stad, ordningsföreskrifter Solna stad, ordningsföreskrifter   Lidingö stad Fjäderholmarnaordningsföreskrifter     6.

Får jag cykla i Nationalstadsparken? Hagaparken for dyr stockholm stad   Solna stad     9. Frågor om förvaltning och tillstånd som kan behövas i parken Nationalstadsparken förvaltas av ett flertal olika markförvaltare.

Sevärdheter under turen

Vissa frågor som rör Nationalstadsparken kan bara markförvaltarna svara på, till exempel: Kontaktuppgifter till Nationalstadsparkens förvaltare Akademiska Hus: Frågor om förvaltning och tillstånd som kan behövas i parken. Hagaparken. Hagaparken (eller bara Haga) är en del an Nationalstadsparken och ligger strax norr om Stockholm, i Solna. Hagaparken for dyr stockholm mellan av Gustav. Hagaparken – ett av många utflyktsmål i Nationalstadsparken. Grafiskt element Får min hund vara okopplad i Nationalstadsparken?

6. Får jag cykla i Vissa växter, till exempel blåsippa, är fridlysta i hela Stockholms län.

Hagaparken är ett populärt utflykts-...

Du får inte lossa. EKOPARKEN. Världens första nationalstadspark och Sveriges mest populära grönområde. En jättelunga mitt i Stockholm med 15 miljoner.

MORE: Teaterhost i stockholm cabaret pa dramaten i host

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde