Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

138.8m FM

Feta unga riskerar tarmcancer

opinion

Det finns flera olika symtom som kan vara tecken på cancer i tjock- eller ändtarmen. Blod i avföringen, ändrade avföringsvanor — diarré, förstoppning eller täta trängningar — är vanliga symtom. Sjukdomen är den fjärde vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år får drygt 4 personer tjocktarmscancer och 2 ändtarmscancer. Tjock- och ändtarmscancer är sammantaget den tredje vanligaste cancerformen i Sverige efter prostatacancer och bröstcancer.

Varje år får cirka 4 personer tjocktarmscancer och 2 ändtarmscancer. De flesta, Feta unga riskerar tarmcancer procent, är över 65 år när de får sjukdomen.

Ungefär 5 procent är under 50 år. Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män och kvinnor, medan ändtarmscancer är något vanligare hos män. Läs mer om tjock- och ändtarmen Illustration: Tjocktarmen och ändtarmen är en del av matsmältningskanalen. Den börjar med munnen, fortsätter med matstrupen, magsäcken, tunntarmen, tjocktarmen, ändtarmen och slutar med analöppningen.

Från magsäcken passerar maten in i tunntarmen. Där tas de flesta näringsämnen upp innan resten rinner in i tjocktarmen som en tunn välling. Om maten passerar för snabbt genom tjocktarmen, sugs det upp för lite vatten. Då blir avföringen lös. Om maten passerar för långsamt, sugs det upp för mycket vatten. Då blir avföringen hård. Tarmväggarna består Feta unga riskerar tarmcancer fem lager vävnad: Innerst finns en slemhinna, därefter bindväv, ett muskellager, ett fettlager och ytterst bukhinnan.

Musklerna i tarmväggen utför rytmiska rörelser, sammandragningar, som gör att tarminnehållet bearbetas och samtidigt transporteras vidare mot ändtarmen. Tjocktarmen ligger som ett uppochnervänt U i buken.

Den kan delas in i tre delar: Knappt 40 procent av tjocktarmstumörerna sitter i den vänstra delen, knappt 20 procent i den tvärgående delen och drygt 40 procent sitter i den högra delen. Blod i avföringen och ändrade avföringsvanor — diarré, förstoppning eller täta trängningar — är vanliga symtom.

Kraftig slembildning kan också förekomma liksom smärta, ibland som knipsmärtor. Uppkördhetskänsla, blodbrist, trötthet och viktminskning kan vara andra symtom. Men alla dessa symtom kan ha andra orsaker än cancer. Blödningar i tarmen kan till exempel bero på fickbildningar i vänstra delen av tarmen, inflammation och sårbildning eller hemorrojder.

En blödning i tarmen innebär inte alltid att avföringen blir röd. I början kan det sippra så lite blod att det inte syns. Vid kraftigare blödning i högra delen av tarmen kan avföringen i stället bli svart. Det beror på att det järn som finns i blodet hinner ombildas till bland annat järnsulfid under passagen genom tarmen. För att ställa diagnosen tjock- eller ändtarmscancer brukar läkaren börja med att känna på Feta unga riskerar tarmcancer för att upptäcka ojämnheter eller onormala förhårdnader och knölar.

Ändtarmen undersöks Feta unga riskerar tarmcancer ett behandskat finger som sticks in i analöppningen. I den första undersökningen ingår vanligen också blodprover som skickas till laboratorium för analys. I allmänhet tas ett avföringsprov för att se om det finns blod i avföringen. Patienten brukar sedan oftast undersökas med tarmkikarundersökning rektoskopi, sigmoideoskopi och koloskopi.

Före undersökningen får patienten "Feta unga riskerar tarmcancer" tarmen på all avföring. Med dessa undersökningar kan man oftast upptäcka även mycket små förändringar, till exempel små polyper. Instrumenten förs in via analöppningen och används för att inspektera tarmens inre.

Rektoskop är stelt och används vid undersökning av ändtarmen, medan sigmoideoskop och koloskop är böjliga och kan nå en tredjedel respektive hela tjocktarmen. Genom rektoskopet, sigmoideoskopet eller koloskopet kan läkaren inte bara undersöka tarmens innerväggar utan också ta ut små vävnadsprover från misstänkta delar av tarmen.

Vävnadsproverna skickas till mikroskopisk analys för att se om det finns cancer i dem. Både rektoskop och koloskop används också för att ta bort polyper som kan vara förstadier till cancer. Skiktröntgen, datortomografi, kan också användas för att upptäcka tumörer i tjocktarmen, så kallad virtuell koloskopi.

Om tumören sitter i Feta unga riskerar tarmcancer används magnetkameraundersökning för att ta reda på hur djupt den växer i tarmväggen och om det finns spridning till lymfkörtlar i tumörens närhet.

Tjocktarmsröntgen med så kallad dubbelkontrast används numera väldigt sällan. När det står klart att diagnosen är cancer, utreds hur utbredd sjukdomen är. Vanligen används datortomografi för att undersöka om sjukdomen spridit sig till andra organ i kroppen, främst lever och lungor. Här får du råd inför läkarbesöken. Man brukar dela in tjock- och ändtarmscancer i olika stadier. Det enda säkra sättet att bota tjock- och ändtarmscancer är att operera bort cancern.

Vid ändtarmscancer kombineras kirurgin ofta med strålbehandling enbart eller i kombination med cytostatika, nästan alltid före operationen. En del tumörer i ändtarmen visar sig vara mycket känsliga för strålning med cytostatika och kan till synes försvinna helt. Då kan man ibland avstå från operation och kontrollera patienten noggrant. Numera ges i många fall cytostatika som tillägg efter operationen för att minska risken för återfall.

Beslut om vilka behandlingar som ska ges tas efter diskussion mellan olika specialiteter i en multidisciplinär konferens. Målet är att bota genom att operera bort cancern. För att minska risken för återfall lägger kirurgen sina snitt med god marginal till tumören. Det betyder att också vävnad där inga tecken på sjukdom syns opereras bort, inklusive lymfkörtlar i närheten av tumören. Det är viktigt att operationen görs med stor noggrannhet så att också de cancerceller som hunnit sprida sig en bit från huvudtumören avlägsnas helt.

Men de europeiska länderna är...

Operation av ändtarmscancer görs i dag endast av specialutbildade Feta unga riskerar tarmcancer. Så bör det vara även vid tjocktarmscancer. Vid tjocktarmscancer kan läkaren oftast sy ihop de två delarna av tjocktarmen som är kvar sedan tumören opererats bort. Då kan matsmältning och avföring åter fungera normalt.

I enstaka fall av tjocktarmscancer är det dock nödvändigt att göra en stomi påse på magen, se sidan 17 som senare ofta kan tas bort och tarmen då kopplas ihop igen. Mer sällan blir stomin permanent. Cancer i ändtarmen sitter ibland så långt ner att slutmuskeln inte kan bevaras. Då görs samtidigt en stomioperation. I vissa fall kan en så kallad reservoar skapas. Det innebär att sista biten av kvarvarande tjock- eller tunntarm omformas till en reservoar som fästs vid analkanalen.

Feta unga riskerar tarmcancer enstaka fall av mycket tidig cancer i ändtarmen görs ett lokalt ingrepp via ett speciellt kikarinstrument. När cancerceller utsätts för strålning skadas Feta unga riskerar tarmcancer och dör så småningom. Syftet med behandlingen är att få maximal effekt mot cancertumören, men samtidigt skada de normala cellerna intill så lite som möjligt.

Vid ändtarmscancer brukar tumören strålbehandlas en gång per dag i fem dagar direkt före operationen. Detta gör man för att minska risken för återfall. Vid ändtarmscancer kan det ibland vara svårt för kirurgen att operera bort alla cancerceller. Det är också möjligt att vänta med operationen cirka 6 veckor. Första veckan efter strålningen kan patienten då få diarré.

Fördelen med att vänta är att det blir lite mindre risk för komplikationer efter operationen, vilket kan vara viktigt om det är en äldre skör patient med andra samtidiga sjukdomar. För flertalet patienter har väntan ingen positiv betydelse.

I vissa fall har cancern i ändtarmen vuxit mot omgivande vävnad. Då kan strålning, dagligen under cirka fem veckor, tillsammans med cytostatika, krympa tumören så att en operation kan genomföras. Ett alternativ till patienter som inte bedöms orka med en kombination av strålning och cytostatika under fem veckor "Feta unga riskerar tarmcancer" att ge strålbehandlingen enbart under fem dagar och sen vänta med operationen så att tumören hinner krympa.

Om man väntar efter strålningen, med eller utan cytostatika, kan tumören ibland till synes helt försvinna och då finns möjligheten att avvakta med operationen. Detta benämns av läkarna som "organbevarande behandling" och innebär att patienten slipper en stor operation med de nackdelar detta kan ha.

Ännu är det dock endast en mindre andel av tumörerna som är så känsliga för strålning att de till synes helt försvinner. Patienten måste gå på regelbundna kontroller under många år för att tidigt upptäcka om tumören kommer tillbaks. Sker detta måste tarmen opereras bort på vanligt sätt.

Övervikt orsakar över 2 000...

Strålbehandling inifrån tarmen kan ibland användas Feta unga riskerar tarmcancer ett alternativ till operation vid små tumörer, framför allt hos äldre och sköra patienter.

Strålbehandlingen kan ge en del biverkningar, till exempel diarré, dålig aptit och trötthet. Men den strålbehandling som ges under en vecka före operation av ändtarmscancer ger nästan aldrig några besvär. Vid återfall kan strålbehandling lindra patientens symtom. Cytostatika är läkemedel som främst angriper celler som håller på att dela sig. Olika cytostatika stör cellernas delning på olika sätt. Ofta kombineras olika cytostatika för att man ska få bästa möjliga Feta unga riskerar tarmcancer. Det pågår mycket forskning om hur cytostatika kan kombineras med kirurgi i behandlingen av tjock- och ändtarmscancer.

Goda resultat har de senaste decennierna presenterats från olika undersökningar med så kallad adjuvant behandling. Feta och överviktiga ungdomar löper större risk att drabbas av tarmcancer senare i livet. Det konstaterar forskare vid universitetssjukhuset i.

Övervikt ökar risken för bröstcancer

Feta unga riskerar tarmcancer · Inrikes Feta och överviktiga ungdomar löper större risk att drabbas av tarmcancer 0 · Svårt skadad i Värmlandsolycka. Men de europeiska länderna är så olika att en tätare union riskerar att splittra det europeiska Feta katter behöver ut och motionera igen Hög arbetslöshet tycks ha blivit ett kroniskt tillstånd, och det gäller inte bara bland unga.

They continue to ignore the cancer in the EMU system: the corrosive 30pc currency.

MORE: Framtidstron spirar bland indonesiens unga

MORE: Svenskar bland arets unga globala ledare 3

MORE: Leksell ska lara unga om motorer

DU ÄR HÄR:

Henke hyllas av idolen

Stjärnorna hyllar "Henke Superman". Publicerad...

Jan ove waldner till kvartsfinal

Åttondelsfinal (18 augusti), Kvartsfinal (20...

Klart du kan stava

De kan stava rätt. Marianne...

Om jag fick bestamma 2005 01 14

Under gårdagen fick resenärerna vid...

Nyhetsflöde