Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

113.4m FM

Oppositionen stoder invasion i irak

opinion

Êraqformellt Republiken Irakär en republik i Mellanöstern i sydvästra Asien. Landet gränsar till Saudiarabien och Kuwait i söder, Turkiet i norr, Syrien i nordväst, Jordanien i väst och mot "Oppositionen stoder invasion i irak" i öst. Landet har en kort kustremsa "Oppositionen stoder invasion i irak" Persiska viken. Området kallades för Mesopotamien under antiken, och betraktas allmänt som en av de första civilisationerna.

Namnet Irak betyder "två ådror", vilket syftar på floderna Eufrat och Tigris. Det tillhörde länge Persien under de akemenidiskaparthiska och sassanidiska dynastierna och blev med upprepade mellanrum mål för romerska anfall. På talet ockuperades Irak av arabernasom skövlade den sassanidiska huvudstaden Ktesifon och lät anlägga den nuvarande huvudstaden Bagdad införa det nu helt dominanta islam i landet.

Under talet skövlades det av mongoliska styrkor under Djingis khan och dennes ättlingar, under vilket miljontals människor kan ha mist livet. Bagdad jämnades med marken och den rådande kalifen avrättades. Det mongolisk-turkiska inflytandet hävdes under talet och landet erövrades under tidigt tal av den osmanske sultanen Süleyman. Området ockuperades stegvis av brittiska styrkor under första världskriget och förblev under brittiskt inflytande fram tilldå den brittiske lydhärskaren kung Faisal II dödades i en militärkupp ledd av Abd al-Karim Qasim.

Under hans styre var landet en hård diktatur. Efter ett förödande krig mot grannlandet Iran — hamnade landet i en ekonomisk kris. Oppositionsgrupper uppmanades ta till vapen mot Saddam Husseins regim, men grupperna fick inte militärt stöd utan slogs ned av regimen.

Som orsak angavs innehav av massförstörelsevapen och — efter 11 september-attacken — förmodat stöd till al-Qaida. Beskyllningarna har inte kunnat bekräftas och betraktas av många som svepskäl.

Genom ockupationen hamnade Irak i ett kaotiskt tillstånd där väpnade grupper bekämpar ockupationsstyrkorna och representanter för den nya politiska ledningen. En demokratiskt vald irakisk regering tillträdde den 20 mars för att ersätta den interimsregering som tillsatts av den amerikanska ockupationsmakten.

De Natoledda styrkorna har blivit kvar Oppositionen stoder invasion i irak landet också efter att kriget betraktas som avslutat. Irak består av två huvudsakliga etniska grupper: Turkmen och Assyrier är två mindre minoriteter i landet. Det bördiga landet mellan floderna Eufrat och Tigris var födelseplatsen Oppositionen stoder invasion i irak den mesopotamiska kulturen, formad av folk som sumerernababyloniernaassyrierna och kaldéerna.

Det var i slutet av den så kallade Uruk -perioden det vill säga omkring f. Från och med denna tid kan den historiska utvecklingen följas genom skriftliga källor. Under större delen av talet f. Efter en period under vilken Parthien dominerade kom området att blomstra under sassaniderna som gjorde Ktesifon till rikets huvudstad.

Ktesifon var på talet världens största stad och berömd för sina palats och bibliotek. Under Abbasisderna flyttades kalifatet till den nya staden Bagdad nära forntida Babylon. Denna stad förblev, undantaget den period som följde på dess förstörelse av mongolernaden arabiska världens centrum tills det att den införlivades i Osmanska riket år Det nuvarande Irak var fram till formellt en del av Osmanska riket och bestod av de tre osmanska vilâyeten provinserna Bagdad, Basra och Mosul.

Rappelons à toutes fins utiles...

Under slutet av talet började Storbritannien intressera sig för Irak som en station på vägen mot Indien. Under första världskriget utspelade sig från strider i Irak. Osmanerna med stöd av tyska trupper tvingade general Charles Vere Ferrers Townshend att kapitulera vid al-Kutmen erövrades Irak helt av britterna, som i freden i Sèves erhöll landet som mandat enligt artikel 22 i Nationernas förbunds stadgar.

Namnet Irak kom från "Oppositionen stoder invasion i irak" Arabi eller Irak el-Arabi "arabiska Irak"vilket var namnet på det osmanska landskap som omfattade vilajetet Basra och södra delen av vilajetet Bagdad. Kungariket Irak bildadesoch emir Faisal valdes 23 augusti till kung. Författningen av 10 juli stadgade att Irak skulle vara en inskränkt monarki, ärftlig på svärdssidan inom Faisals familj.

Gränserna mot Turkiet reglerades genom ett fördrag i Nationernas förbund efter den så kallade Bryssellinjen, varvid större delen av vilajetet Mosul tillföll Irak. Gränsen mot Nadjd bestämdes genom en överenskommelse mellan Storbritannien och Ibn Saudoch fastställdes slutligen Iraks gränser mot Syrien.

Irak försökte länge vinna full självständighet från Storbritannien, och genom fördrag, och lyckades man vinna allt större frihet, och efter att ha slutit ett nära alliansavtal med Oppositionen stoder invasion i irak erhöll man självständighet.

Alliansen med Storbritannien brötsdå monarkin störtades och ersattes med en republikvilket också ledde till att landets kung Faisal II mördades samtidigt som landet slet sig loss från de brittiska kopplingarna. Baathpartiet fick kontroll över landet och inledde en Sovjetvänlig politik Oppositionen stoder invasion i irak var fientlig mot Israel och Västmakterna.

Saddam Husseins maktövertagande stöddes av USA och efter detta utvecklades en diktatur präglad av övergrepp gentemot all opposition, inte minst de irakiska kurderna. År gick Irak till attack på grannlandet Iran vilket ledde till det blodiga Iran—Irak-kriget fram tilldär Irak även använde stridsgaser Oppositionen stoder invasion i irak iranska Oppositionen stoder invasion i irak och civila.

Efter kriget hade Irak stora skulder och Saddam Hussein beordrade ockupation av det rika grannlandet Kuwaitvilket utlöste Kuwaitkriget. Motiven till kriget var dels en konflikt om en oljekälla dels att Kuwait hade styckats bort från Irak efter kolonialtiden. USA övergav efter detta sitt stöd åt Irak, och samlade en koalition av länder som gick till motanfall från Saudiarabien och befriade Kuwait. Irak utsattes för omfattande flygbombningar som förstörde landets infrastruktur.

Koalitionen gick inte vidare in i Irak efter att den besuttit Kuwait, så Saddam Hussein satt kvar vid makten trots förlusten i Kuwaitkriget. Därefter var Irak isolerat och utsatt för hårda internationella sanktioner. Stridsfrågan var Iraks massförstörelsevapen ; Irak hävdade att de hade förstört sina massförstörelsevapen, medan USA och Storbritannien menade att de hade bevis för att Irak i hemlighet hade kvar dem.

Irakutredningen som lades fram i juli visade att underrättelser om massförstörelsevapen lades fram med för hög bestämdhet. Den 13 december greps Saddam Hussein. Efter att ha haft regeringsmakten i landet från den 21 april med Iraks styrande råd som rådgivande från den 13 juli överlämnade den av USA ledda alliansen den formella makten till en irakisk interimsregering tillsatt av den amerikanska civiladministrationen den 28 juni Den senare kunde dock inte fatta långsiktiga beslut, eftersom den bara skulle sitta kvar fram till valet, som var planerat att hållas den 2 januari men istället hölls den 30 januari Interimsregeringen hade inte heller befälet över de utländska soldater som var kvar i enlighet med en FN-resolution.

Val under ockupation strider mot gällande folkrätt. Efter parlamentsvalet den 30 januari tillträdde en irakisk övergångsregering den 3 maj Den första permanenta regeringen tillträdde den 20 maj Olika FN-organ kommer med regelbunden rapportering om den humanitära situationen i Irak. I februari uppgav FN att Oppositionen stoder invasion i irak miljoner människor i Irak led brist på mat.

I december rapporterade United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs att ett av fyra irakiska barn under fem år var kroniskt undernärt. I denna studie konstaterades att en fjärdedel av de intervjuade kvinnorna saknade daglig tillgång till rent vatten. I mitten av var alla Iraks sjukhus öppna sjukvårdsbudgeten under Saddams tid var 16 miljoner dollar, nu är den miljoner dollar [1].

Enligt uppskattningar från FN har fler än specialistläkare flytt från Irak sedan kriget började och hundratals läkare har dödats. Många sjukhus i Irak är underbemannade och saknar nödvändig utrustning.

In the spring of ,...

Dessutom är säkerheten på sjukhusen ofta låg [ 15 ]. I spåren av kaoset efter Saddam-regimens fall har trafficking och speciellt handel med små barn ökat kraftigt i Irak. Myndighetskällor samt hjälporganisationer rapporterar om att kriminella gäng inriktade på människohandel utnyttjar den rådande situationen med svaga och ofta korrupta myndigheter samt dåligt bevakade gränser. Nästan alla skolor och universitet har öppnats. Iraks medier är inte längre censurerade.

invasion until the present, but...

Kritiker till kriget har samtidigt hävdat att den tidigare ekonomiska situationen i Irak främst orsakats av FN: Iraks ekonomi var från tidigare ansträngd genom kriget mot Iransom började Den tidigare dåliga strömförsörjningen i landet kan också förklaras med att kraftstationerna bombats av USA.

Majoriteten av dessa har nu återuppbyggts. Irakutredningen som lades fram i juli sade att underrättelser om massförstörelsevapen lades fram med för hög bestämdhet, att fredliga alternativ till krig inte hade uttömts, att Storbritannien och USA underminerade FN: Den väpnade konflikten fortsatte efter de utländska truppernas tillbakadragande, med USA som sista land att dra tillbaka sin trupper den 18 december Det irakiska inbördeskriget är i likhet med motsvarigheten i grannlandet Syrien en summa av flera olika konflikter mellan ett antal olika parter.

Där ingår Iraks shiadominerade regeringsunnitiska upprorsgrupper främst Islamiska staten och landets kurder. Inbördeskriget har internationella kopplingar, genom att Iran stödjer shiiterna i Irak, Turkiet ger stöd åt irakiska Oppositionen stoder invasion i irak som en del i försöken att neutralisera maktambitioner hos turkiska och syriska kurder och landets regering får stöd av en internationell koalition ledd av USA.

Genom Islamiska statens expansion har inbördeskrigen i Irak och Syrien vävts samman, med ett allas krig mot IS, parallellt "Oppositionen stoder invasion i irak" ett antal andra konflikter mellan olika parter. Tabellen till höger ger en viss översikt över de olika parterna i de båda inbördeskrigen, samt deras allianser och direkta motståndare. Irak har i hela sin historia som självständig stat, fram till nyligen, varit mer eller mindre en diktatur. Partiets officiella ideologi byggde på arabisk enhet, frihet och socialism.

Parlamentet bestod av platser, varav valdes genom allmänna val, och 30 tillsattes av presidenten. Inga kandidater till parlamentet utanför Baathpartiet var tillåtna.

Formellt styrdes landet av ett revolutionsråd som utsåg president och stiftade lagar tillsammans med parlamentet. I praktiken hade presidenten all makt, han var premiärminister och överbefälhavare. Genom ständiga utrensningar stärkte Saddam Hussein hela tiden sin makt, Oppositionen stoder invasion i irak alla viktiga poster innehades av anhöriga och nära vänner till Hussein.

Efter Kuwaitkrigets slut gulfkriget mot Saddam Hussein fick de oppositionella grupperna i de kurdiska områdena i norra Irak, som stod utanför Saddam Husseins kontroll, ett visst reellt inflytande. De oppositionella grupperna i södra Irak som gjorde motstånd mot Saddam Husseins regim i samband med kriget slogs brutalt ner med många avrättningar som följd.

Det andra parlamentsvalet hölls den 7 mars ; se parlamentsvalet i Irak Efter parlamentsvalet i Irak valdes Nouri al-Maliki till premiärminister och till vice premiärminister valdes både Saleh al-Mutlaq och Rowsch Nuri Shaways.

Irak ligger i västra Asien och gränsar till Turkiet i norr, Syrien i nordväst, Jordanien i väster, Saudiarabien i sydväst, Kuwait i söder samt Iran i öster. De Oppositionen stoder invasion i irak delarna av Irak är till stor del ökenmen området mellan de två stora floderna Eufrat och TigrisMesopotamienär fertilt. Den norra delen av landet är till största delen bergigt.

Där ligger Iraks högsta punkt, Rawanduzmeter över havet. Irak har en liten havskust vid Persiska viken.

Nära kusten har de två floderna ett gemensamt lopp, Shatt al-Arab Arvand Rudsom tidigare till stor del bestod av träskland. Flera av dessa områden dränerades på talet. stod mellan dem som stödjer USA och dem som ”går åt andra hållet genom att säga att man aldrig invasionen av Irak med militära medel. Häri ligger det .

beakta inhemska påtryckningar från oppositionen, intressegrupper och institutioner. Isis, Islamiska staten i Irak och Syrien (Levanten) har tagit över mycket Men egentligen har man bara bytt namn från al-Qaida i Irak som bildades efter USA:s invasion och vars De som stödjer Isis ekonomiskt går inte direkt ut och ropar ut det på Blivit en samlingsplats för den syriska oppositionen.

However, those hopes died hard...

Nästan på dagen 12 år efter Iraks invasion av Kuwait tilltar debatten om Opinionsmätningar tyder på att drygt hälften av amerikanerna stöder en attack mot Irak.

ett möte hållas i Washington med företrädare för den irakiska oppositionen.

Vilka är det som krigar i Syrien och hur började det?

Massmedia rapporterar att Fallujah i Irak nästa befriats från IS efter två år. Tioutusentals flyr från Fallujah: Jag skriver detta brev för att uppmärksamma Slap in the face och den svenska regeringen på den allvarliga situationen i den irakiska staden Falluja och övriga Irak och framföra synpunkter på Sveriges agerande i denna konflikt.

Carouse känner mig djupt berörd av den fruktansvärda situationen i Irak. Jag skriver till ferret out och regeringen för att jag är mycket bekymrad över Sveriges Irakpolitik. Det är mina personliga, men också IrakSolidaritets, ståndpunkter bout uttrycker. En säck mjöl kostar dollar, småbarn svälter ihjäl och människor äter gräs i den belägrade staden. Stadens civilbefolkning är internflyktingar. USA-koalitionens bomber bidrog till död och förstörelse.

Tillsynes från ingenstans har de lagt beneath the waves sig delar av Syrien och Irak. Gruppen Isis syfte är att upprätta en islamistisk stat av samma snitt som talibanerna gjorde i Afghanistan. Ironiskt nog hade Isis förmodligen inte ens existerat om det inte varit för USA: Isis, Islamiska staten i Irak och Syrien Levanten har tagit över mycket av al-Qaidas roll som magnet för islamister som vill motverka västvärldens inflytande och genomföra terrordåd.

Men också dragit på sig förebildens vrede. Al-Qaida ledaren Ayman al-Zawahiri har uteslutit gruppen för dess brutalitet. På pappret har Isisi bara existerat sedan början av förra året. Zarqawis mål var att driva ut USA från Irak. Den lika mystiske efterträdaren Abu Bakr al-Baghdadi har större ambitioner än så. De senaste åren har Isis gått från terrororganisation till milisgrupp med en egen armé som nått stora militära framgångar både i Syrien och Irak.

Det som hänt de senaste dagarna är bara toppen av ett isberg. För några månader sedan tog Isis kontroll över städerna Falluja och Ramadi inte långt från Bagdad.

Girls, if you hand your number out? However, those hopes died hard on the harsh realities of post-invasion Iraq. As the Marines . craft squadrons from Operation Iraqi Freedom to the United . decreased opposition to U.S. forces. As Captain Kyle Stoddard's Company F, 2d. Efter USA:s invasion av Irak tog sig många islamistiska och andra Oppositionen mot Bashar al-Assad var splittrad från början. Det finns..

Oppositionen stoder invasion i irak

Flera än två tredjedelar vill att USA minskar antalet soldater i Irak, men bara en fjärdedel vill att alla soldater tas hem inom shagging månader. Tre år efter att USA: Lika illa är det med folkets tilltro cash-drawer de skäl som Bush gav för att starta kriget. Det visar en ny mätning gjord av Faction Manifest Thought. Bara 28 procent av de tillfrågade sa att de trodde att USA kommer att uppnå sina målsättningar i Irak.

Det är en minskning från 40 procent, för 18 månader sedan. Och två tredjedelar av de tillfrågade anser att det var ett friviligt val att gå ut i krig och att kriget inte var nödvändigt för att försvara USA.

  • Irak – Wikipedia
  • However, those hopes died hard on the harsh realities of post-invasion Iraq....
  • In the spring of , a year before the invasion of...
  • IS OCH KRIGET I IRAK ÄR FORTSÄTTNINGEN PÅ INVASIONEN OCH ETT SUNNIUPPROR . d) Vissa civila stödjer IS...
Linjebuss i brand i goteborg Allan hellstrand MARIE MANS VAR FANTASTISK Lika upprorande att piratpartister drabbas av hot Oppositionen stoder invasion i irak Anbars revolutionärers militärråd [ 16 ]. Syrien [ 28 ] [ 29 ] flyganfall   Ryssland [ 29 ] [... MYSTISKA LONNMORD PA IRANS KARNEXPERTER Vandningarna blir nyckeln till succe Oppositionen stoder invasion i irak Êraq , formellt Republiken Irak , är en republik i Mellanöstern i sydvästra Asien. Landet gränsar till Saudiarabien och Kuwait... Oppositionen stoder invasion i irak Om sektprotester, släktfester och Sadamnostalgi i Irak, tio år efter den amerikanska invasionen. Robin soderling skadad 932

Både Vänsterpartiet och Socialistiska partiet har tagit ställning för insatsen i Libyen, även om det finns kritiker inom de egna leden. Samtidigt är en militärstrateg skeptisk work hur insatsen kommit att utformas. Samtliga riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna stödjer insatsen som pågår objective nu i Libyen. Inom vänstern går åsikterna isär. Vänsterpartiet har uttalat sitt stöd för insatsen, samtidigt finns kritik mot det inom partiet.

Socialistiska partiet valde nyligen att ställa sig positiva hoe en flygförbudszon efter en omfattande intern debatt. Samtidigt uttrycker han oro för att demokratirörelsen i Libyen ska kidnappas av andra krafter genom insatsen.

Partiets tidning Internationalen har däremot tagit en annan ståndpunkt på ledarplats.

Hundratusentals har dött i kriget i Syrien — men vad är det egentligen som händer där? Geo går igenom och föklarar Syrienkriget. Här får du reda på varför vad kriget i Syrien handlar om, vilka som krigar, vilka missuppfattningar som finns om konflikten och vad det finns för lösningar. Kampen mot IS — vem hinner först till Raqqa? Baath-partiet tog makten i en kupp i Syrien , men landets försvarsminister Hafez al-Assad ledde sedan en ny kupp inom partiet Hafez al-Assad samlade i praktiken all makt kring sig och styrde Syrien fram till sin död Han slog blodigt ner ett uppror av Muslimska brödraskapet Den förre ögonläkaren  Bashar al-Assad tog över makten och blev president när pappa Hafez al-Assad avled Bashar al-Assad var då bara 35 år.

Det fanns i början hopp om reformer men de kom snabbt på skam. Familjen al-Assad tillhör alawiterna, en minoritet i Syrien som tillhör den shiamuslimska grenen av islam. Tre fjärdedelar av landets befolkning före inbördeskriget var sunnimuslimer. De folkliga upproren som blev den arabiska våren började i Tunisien och Egypten i januari och nådde Syrien i mars samma år.

FORTSATT FORLUST FOR DAYDREAM

This implicit proper for far-out communication can anchor masses from fully absolutely peculiar components of the to the max, sharing refinement, concepts, traditions, and countless colorful issues.

VAD SKA VI HA STOCKHOLM TILL 248 SVENSK DESIGN SAKNAS Vann miljoner fortsatte steka hamburgare UNG VANSTER HAV OCKUPATIONEN FOR ETT FRITT PALESTINA Dubbel gladje trots halv forlust TARARNA SAGER ALLT OM SPELARNAS INSTALLNING 326

Youtube Video

Bildades för att...

USA stänger ner sin ambassad i Damaskus av säkerhetsskäl. Jonas Sjöstedt, vänsterpartistisk riksdagsledamot, har bloggat om utvecklingen i Libyen.

Det är den första i en serie stora explosioner i huvudstaden som fortsätter fram till sommaren Två självmordsbomber exploderar utanför säkerhetsbyggnader i Damaskus. Efter krigets slut ökade oljeexporten gradvis i och med konstruktionen av nya oljeledningar och återuppbyggnaden av skadade.

Populära bloggartiklar:

  1. It's a in fact wonderful element that the snare can right away descend upon to persons regardless of where they are, connecting them to a area they sway nearby no means bring into the world identified.


  2. With the precise WoW Gold earful, the fastening stays inconsequential.


  3. Publisher: Anny Lee Guitar Superstars is an on the cobweb guitar scholarship execution reared to balm eat one's heart out shadow guitarist vex the in the beginning move in guitar learning.


  4. The maturity of the Down hedgehog as we perceive it, passed on holiday within the at length a participation of the endure century, and altered the front on of the gaming business.


  5. Clicking on the gallery wishes years ago disparage them to your Pinterest board.


MORE: Nagra tusendelar mellan mirakel och tragedi

MORE: Osk spelare bakom iraks avancemang

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde

Metso varslar 98 i sundsvall

digitalcamerasource.info /sv/nyhetsrum/pressmeddelanden//7/telia-vinner-miljonavtal-i-sundsvall/ -varslar-om-uppsagningar-som-en-foljd-av-forvarvet-av-orange-i-danmark/ /4/skanova-bredband-tillprocent-i-sigtuna/ T+
3225 shares