Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

121.7m FM

Inget krig vantar nya stridsvagnar

opinion

Radioaktivt s k resturan depleted uranium, DU i projektiler och bomber har blivit den amerikanska krigsindustrins senaste stora hit. Där dessa vapen använts ser vi idag en ökning av cancersjukdomar och barnmissbildningar som man aldrig tidigare upplevt. På barnkliniken i Falluja hade man i augusti — sex månader före USA: Motsvarande statistik i september visade nyfödda, av vilka 40 dog under första levnadsveckan och 97 hade någon form av missbildning.

Redan på talet påbörjades de första experimenten med uranvapen, som första gången kom till användning när USA bombade Basra under Kuwaitkriget. Den radioaktivt strålande metallen, U, är 1,7 gånger tyngre än bly samt lika hård som stål vilket gör att genomslagskraften är långt överlägsen tidigare bomber och projektiler.

Dessutom upphettas en utskjuten kula av uran av friktionens mot luftens syre, så att den börjar brinna med en temperatur på grader C vilket ytterligare förvärrar skadorna på målet som träffas. För att få fram U måste stora mängder uran brytas varefter man Inget krig vantar nya stridsvagnar U till den önskade nivån.

Härvid blir stora mängder U över, vilket kallas resturan eller DU efter engelska depleted uranium. Uranets olika isotoper utstrålar olika typer av radioaktiv strålning. DU utsänder alfa-strålning som är mycket energirik och därför biologiskt skadlig men den når endast 0,5 mm innan, i luft eller vatten, energin är förbrukad. Alfa-strålningen från U har en halveringstid på 4,5 miljarder år, vilket betyder att strålningen blir kvar för evigt. Energin i en urladdning är 4 miljoner elektronvolt eV.

Om denna typ av strålning träffar en cell i Inget krig vantar nya stridsvagnar kropp Inget krig vantar nya stridsvagnar 10 eV tillräckligt för att bryta sönder kromosomer i cellkärnan, varvid cellen kan canceromvandlas.

Under ett dygn innebär det 1 miljon alfa-partiklar som var och en har energi för att förstöra celler. Om detta är stråleffekten av en uranpartikel på en miljondels gram, förstår man vilka konsekvenser det kan bli om man får större mängd i sig. Hos enstaka irakier som obducerats har man uppmätt gram i deras njurar, lever, lymfkörtlar och andra organ.

Allra känsligast är våra vävnader under "Inget krig vantar nya stridsvagnar" intensiva celldelningar som pågår under fosterstadiet och nyföddhetsperioden, och det förklarar den katastrofala stegringen av missfall och barnmissbildningar. I Sverige arbetar ARK Arbetsgruppen mot radioaktiv krigföring som har uppvaktat regeringen om detta tre gånger, hittills dock utan reaktion beroende på att dessa vapen eventuellt även tillverkas i Bofors i Sverige?

De var klädda i svarta peruker och man fann sprängmedel och fjärrutlösare i deras jeep. Händelsen väckte historikern Lennart Palms misstankar om att ockupationsmakten förlitar sig på en gammal och beprövad strategi.

Sedan Hedenhös har det varit en strategi att så split bland sina fiender för att försvaga och slutligen besegra dem. Här har våldsamma provokationer och terror spelat en viktig roll. Kolonialismens historia ger otaliga exempel på hur europeiska makter framgångsrikt utnyttjat dessa metoder — engelsmännens erövring av Indien på och talen är det kanske mest kända.

I vår egen tid, nykolonialismens tidsålder, har stormakterna fortsatt i samma stil. I rader av länder har engelska, tyska, amerikanska och ryska imperialister försökt hetsa etniska grupper mot varandra för att omöjliggöra enat motstånd och på köpet skaffa sig billig legotrupp.

Under bestämde sig USA: CIA-chefen begärde att få arbeta "utan begränsningar" och fritt använda "dödligt våld".

De hemliga operationerna skulle beröra ett tal länder, allt enligt Washington Post. En särskild underrättelseorganisation, P2OG, skulle samordna verksamheten. Åtskilliga exempel från Irak tyder på att dessa program satts i verket. Till sin hjälp fick amerikanerna enligt Telegraph en brittisk specialstyrka, JSG, som de amerikanska agenterna delar lokaler med i Baghdads "Gröna zon", den befästa enklav i staden där ockupanterna och den irakiska quislingregeringen huserar.

Britterna har lång erfarenhet av denna typ av smutsigt krig utan moraliska eller legala gränser. En officiell undersökning kunde konstatera att brittiska "underrättelseagenter aktivt hjälpt protestantisk gerilla att identifiera och döda katolska aktivister i Nordirland under talet". År avslöjade en före detta brittisk agent som arbetat som infiltratör inom IRA att han rapporterat till de brittiska myndigheterna om att organisationen förberedde en granatattack mot en polisstation.

Men ingen motåtgärd vidtogs; en poliskvinna dödades.

FORTSÄTTNINGSKRIGET

Den förbittrade agenten klagade: Särskilt intressant i det sammanhanget är att agenterna då utnyttjade en taktik kallad "mänskliga bomber". Den innebar att man "tvingade civila att köra fordon lastade med sprängämnen in i arméns vägspärrar".

Vad som med största sannolikhet är ett exempel på denna typ av statsterrorism inträffade när irakisk polis i hamnstaden Basra den 19 september stoppade en Toyota Cressida.

De två männen i bilen, utklädda till araber, försökte fly, öppnade eld och dödade en polis, men kunde gripas. The Guardian citerade brittiska militära källor som påstod att männen befunnit sig utanför polisstationen "på ett spaningsuppdrag", medan irakierna påstod att de försökt "sätta ut bomber".

En irakisk parlamentsledamot påstod för Aljazeeras reporter att bilen varit försåtsminerad. I sina första rapporter bekräftade BBC att det funnits sprängämnen i bilen.

Efter bara ett par timmar anföll brittiskt pansar den irakiska polisstationen som förvandlades till en grushög och förde bort de två agenterna.

Polisen hade dock dessförinnan hunnit ta de mycket graverande bilder som FiB här kan återge. Man identifierar lätt flera automatvapen, ett pansarskott och kommunikationsutrustning. Den militärt bevandrade urskiljer Inget krig vantar nya stridsvagnar detonatorer eller fjärrutlösare för sprängmedel. På en av bilderna syns de svarta peruker och arabiska huvuddukar, kefiya, agenterna bar. Detta bevisar inte att britterna gjort sig skyldiga till terrordåd mot civila, men onekligen stärks misstankarna.

Till de mål som kan ha sprängts av västagenter hör bland annat den tusen åriga shiitiska Gyllene moskén i Samarra 22 februari ; en tekniskt och operativt komplicerad demolering.

I detta smutsiga krig, som strider mot alla tänkbara Genève-konventioner, avtecknar sig ett mönster där sprängdåd mot en befolkningsgrupp skylls på en annan, vilket utlöser en spiral av hämndattacker. Ockupationsmakten gav oss deras namn, foton, och kartor över hur de rörde sig till och från bostaden och vi beordrades att t ill exempel mörda shiiter i al-A´zamiyah och sedan mörda sunniter i ´Sader City´ och så vidare".

Han uppgav att hans grupp, bestående av irakier, amerikaner och andra utlänningar "inte bara utförde mord, utan en del medlemmar specialiserade sig på att lägga ut bomber och bilbomber i bostadskvarter och på marknader".

Dessa bombningar "utfördes på olika sätt, det mest kända och populära bland USA-trupperna är att, medan man förhör en bils ägare, plantera en bomb i bilen… därefter ber man honom att under Inget krig vantar nya stridsvagnar eller andra förevändningen köra till en polisstation eller marknad, där bilen sedan sprängs". Craig Murrayföre detta brittisk ambassadör i Uzbekistan, skrev i oktoberatt "Bevisen för att USA direkt bidragit till att utlösa det pågående inbördeskriget Inget krig vantar nya stridsvagnar Irak genom sin egna hemliga säkerhetsstrategi är övertygande … Men frågan är om inte USA har tagit i för mycket denna gång och utlöst ostoppbara krafter som, även om de hållit tillbaka motståndet, i själva verket har skapat nya kontrollproblem … för Washington och London".

Knappast något av dessa fakta har förstås rapporterats i Sveriges väldresserade medier. De skulle störa bilden av de regeringar som våra Nato-vänliga opinionsbildare nu vill ha ett ännu mer intimt samarbete med. Irakkriget handlar i huvudsak om olja. USA har förlorat kontrollen och berövat irakierna deras värdighet. Vi har misslyckats att skapa säkerhet och ekonomisk trygghet.

Fyra miljoner är på flykt inom och utom landet. Som ockupanter kan vi inte ens lita på de irakiska officerare och poliser vi själva utbildat. Vid operationens slut hatas vi troligen av alla, skriver sju amerikanska soldater, som tjänstgjort 15 månader i Irak.

Den politiska debatten i Washington känns helt overklig sedd från Irak i slutet av vår 15 månaders tjänstgöring. Upprors- bekämpning är, per definition, en kamp mellan upprorsmakare och deras motståndare om kontrollen av och stödet från befolkningen. Det är långsökt att tro att amerikanarna, med en ockupationsstyrka som för länge sedan har förbrukat det motvilliga välkomnande de en gång fick, skulle kunna övertyga en motsträvig lokalbefolkning och slå ner upproret.

Som ansvarskännande soldater och underofficerare i 82nd Airborne Division, och snart på väg hem, är vi skeptiska till den senaste tidens mediebild som ger sken av att konflikten blir alltmer hanterlig. Vi anser att man bortser från den tilltagande politiska och sociala oro som vi ser varenda dag. Självklart är detta våra personliga åsikter vilka inte kan betraktas som någon officiell tjänsteinställning.

Påståendet om att vi skaffar bättre och bättre kontroll över slagfälten i Irak bygger på ett felaktigt, Amerikavinklat perspektiv. Visst är vi militärt överlägsna, men vår framgång neutraliseras av motgångar på andra områden. Det som soldater kallar "stridsområdet" förblir detsamma med enbart små ändringar på marginalen. Där trängs aktörer som inte är så lätta att sätta etiketter på: Sunni-extremister, al-Qaida-terrorister, kriminella och beväpnade klaner.

Situationen kompliceras ytterligare av den tvivelaktiga lojaliteten och Janus- ansiktena inom den irakiska polisen och irakiska armén, som har utbildats och beväpnats på de amerikanska skatte- betalarnas bekostnad. Uppgifter om att en majoritet av befälen i den irakiska armén nu skulle vara pålitliga partners kan bara betraktas som vilseledande prat. Sanningen är att bataljonsbefäl, även de välmenande, har litet eller inget inflytande över de tusentals trotsiga män de "Inget krig vantar nya stridsvagnar" under sig, i en osammanhängande befälsordning, som egentligen bara är lojala med sin egen milis.

Bland sandiga kullar står stridsvagnarna...

På samma sätt har sunniter, som har varit underrepresenterade i den nya irakiska armén, börjat skapa sina egna miliser, ibland med vårt tysta medgivande. Sunniterna förstår att det bästa skydd de kan skaffa sig mot shiitiska miliser och den shiadominerade regeringen, kan vara att sätta upp egna beväpnade grupper. Men om man ska värva allierade, vilket är ett viktigt inslag i varje kamp mot Inget krig vantar nya stridsvagnar, så fordrar det att dessa allierade är lojala mot den centralmakt som vi säger oss stödja.

Beväpnade sunnigrupper har förvisso blivit effektiva hjälptrupper, men den kvarstående frågan är var deras lojalitet hamnar när vi har gett oss av. Regeringen i Irak är på kollisionskurs med oss i Inget krig vantar nya stridsvagnar här frågan eftersom den med rätta oroar sig för att få sunnimilisen emot sig om amerikanerna drar sig ur. Kort sagt agerar vi i förvirrande omständigheter bland beslutsamma fiender och tvivelaktiga allierade där maktbalansen på slagfältet förblir fullständigt ogripbar.

Vi ser att en bred majoritet av irakier känner sig allt osäkrare och betraktar oss som en ockupationsstyrka som har misslyckats med att skapa normala förhållanden efter fyra år och knappast lär klara det framöver heller som vi fortsätter att ge vapen till alla stridande parter.

Iraks regering styrs av de stora koalitionsparterna i den shiadominerade Förenade Irakiska Alliansen, med kurderna som minoritetsmedlem. Det shiitiska religiösa etablissemanget bildade alliansen för att se till att man inte gjorde samma misstag som Det reserverade och motvilliga mottagande vi har fått av shiiterna efter invasionen måste ses i detta historiska sammanhang.

I deras ögon var vi något användbart för stunden. Nu är den stunden förbi eftersom shiiterna har fått vad de tycker de har rätt till. Deras nästa uppgift blir att räkna ut hur de bäst ska befästa sin framgång eftersom försoning utan konsolidering för med sig risken att förlora alltihop. De envetna kraven från Washington att irakierna ska rätta till de tre värsta miss-tagen vi begick — "avbaathifieringen", upplösningen av den irakiska armén och den lösa federala statsbildningen — lägger oss stick i stäv med den regering vi förbundit oss att stödja.

Att, som vi gör nu, försöka tillfredsställa alla parter i konflikten garanterar bara att vi till slut hatas av alla. Samtidigt har vi misslyckats allra mest på den viktigaste av alla fronter, att förbättra grundläggande ekonomiska och sociala "Inget krig vantar nya stridsvagnar." Två miljoner irakier finns i flyktingläger i grannländerna. Nära två miljoner är på flykt inom landet och fyller nu många städers slum. I städerna saknas regelbundet fungerande elektricitet, telefon och avloppssystem.

När den vanlige irakierns främsta bekymmer är frågan när och hur de kommer att dödas kan vi knappast känna oss belåtna med oss själva när vi delar ut hjälppaket. Som en irakisk man resignerat sa till oss häromdagen: Historisk överblick där jag tittar snabbt på VK 2, kalla kriget och nutid.

En lätt stridsvagn kommer inte att ha samma skyddsnivå som en. sammantaget så innebär det att en ny lätt stridsvagn kan ha samma verkan och även. Längre fick det inte ta för Sovjet att krossa Finland. Totalt stred över 8 svenskar på Finlands sida i Vinterkriget. av mer än dubbelt så många soldater, 1 stridsvagnar, 1 jaktplan och bombare. De har olivgröna sommaruniformer, utan vantar och mössor.

Han har en ny vädjan, och det är mycket bråttom.

Få 15% rabatt på ditt...

Missa inget! Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Få förtur på kampanjer, rabattkoder och de senaste nyheterna. Jag vill ha Skruvats Nyhetsbrev!.

MORE: Gi ar som kejsarens nya klader

MORE: Lewis mot nya rekord

MORE: Rekordinventering gav nya smakryp

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde