Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

102.1m FM

Kyrkans anstallda ofta sjuka

opinion
Att som personal ofta möta...

Omsorg om sjuka — vare sig det handlar om fysisk eller psykisk ohälsa — är och har genom tiderna varit ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. I många församlingar ser man redan det som blivit tydligt i sjukvårdens utveckling.

På sjukhus, där sjukhuskyrkan har...

De förr långa vårdtiderna på sjukhusen har ändrats till tidig hemgång och vård, också mycket avancerad sådan, i hemmet. Diakoner, pastorer, präster och volontärer har alltid gjort sjukbesök i hemmet och på olika sätt varit närstående till stöd och avlastning. Den avancerade hemsjukvården innebär en förnyad utmaning till församlingarna att erbjuda omsorg och andlig vård till sjuka i hemmiljö.

Samtal med patienter med psykisk skörhet eller i livets slutskede och med deras närstående kräver kunskaper, empati och självkännedom. Att tala om liv och död, tro och tvivel i en människas hemmiljö är ofta långt mer berörande än att Kyrkans anstallda ofta sjuka det i den mer neutrala salen på sjukhuset.

För patienten kan det vara en trygghet och en förstärkning av självkänslan att få ha sin egen miljö med sig, omkring sig, i samtalet.

För kontakt med en församlingsanställd som gör sjukbesök i den öppna vården tar man kontakt med någon av församlingarna på den ort det gäller. Respektive församlings hemsida har uppgifter om Kyrkans anstallda ofta sjuka och mailadresser. Anställda och volontärer med besökstjänst som arbetsuppgift behöver få tillgång till ändamålsenlig fortbildning. Omfattningen har varit 2 plus en dag och målgruppen var pastorer, präster och diakoner eller motsvarande som i sina församlingar arbetar med själavård utanför sjukhusmiljön.

Arrangörer har varit Betaniastiftelsen, Sveriges kristna råd och Svenska kyrkan. Det planeras för en Kyrkans anstallda ofta sjuka kursomgång år Information kommer att läggas ut på denna sida. Enstaka utbildningsdagar erbjuds emellanåt även på distrikts- stifts- och församlingsnivå. Församlingarnas arbete på området behöver utvecklas ytterligare, givetvis i nära kontakt med kommunens och andra vårdaktörers företrädare på området.

Sjukhuskyrkan utgör en resurs för utvecklandet av arbetet, som bör ha ekumenisk bredd. Sjukhuskyrkan » Kyrkan i öppenvården. Kyrkan i öppenvården Omsorg om sjuka — vare sig det handlar om fysisk eller psykisk ohälsa — är och har genom tiderna varit ett grunduppdrag för de kristna församlingarna.

kyrkans präster och diakoner är sjukskrivna mer än dubbelt så ofta som som organiserar anställda i ett flertal kyrkor och samfund, säger att. På sjukhus, där sjukhuskyrkan har en tydlig närvaro, är det ofta lättare att be kyrkans personal om att få fira sjukkommunion.

Other languages with Google Translate

Genom de. Ofta blir många sjuka när det sker stora förändringar i samhället.

KyrkA:s Guide till Kyrkans AB...

. diagram.

Sökformulär

Det totala antalet anställda präster år var 32 män och 1 kvinnor.

DU ÄR HÄR: