Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

97.4m FM

Svenska man smittas av hepatit i thailand

opinion

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom Svenska man smittas av hepatit i thailand fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Hepatit B orsakas av ett virus som framför allt sprids genom sexuell kontakt, via mor till barn i samband med förlossning eller via orena nålar vid till exempel injektionsmissbruk eller stickskador inom vården. Nästan alla som får akut hepatit B i vuxen ålder blir friska, men hos ett fåtal blir infektionen kronisk. Risken att utveckla kronisk infektion är störst hos barn, särskilt hos nyfödda.

Kroniska bärare av hepatit B är i regel fortsatt smittsamma och en kronisk infektion innebär också risk för senare följdsjukdomar i form av levercirros och levercancer. Under rapporterades 82 fall av akut hepatit B-infektion. Det är sju fall färre än och det lägsta antalet någonsin sedan akut hepatit B-infektion började rapporteras som separat diagnos Figur 1.

”Måste inse att det är...

Minskningen beror framför allt på färre fall smittade genom injektionsmissbruk Figur 2. Sedan mitten av talet har personer med kronisk hepatit B-infektion utgjort majoriteten av de rapporterade fallen Figur 1och rapporterades 1 fall.

Nästan var hundrade Thailands-resenär drabbas...

Detta är något fler än under föregående femårsperiod, då det i genomsnitt rapporterades 1 fall per år. Kronisk hepatit B-infektion är i stor utsträckning relaterat till immigration från länder där hepatit B är mer vanligt förekommande.

Antal rapproterade fall av kronisk respektive akut hepatit B-infektion — Antal rapporterade fall av akut hepatit B-infektion per smittväg — Medianåldern skilde sig beroende på Svenska man smittas av hepatit i thailand och smittväg och var 39 år sprid-ning 16—71 år för män och 24 år spridning 15—55 år för kvinnor. Medianåldern för män smittade genom sexuell kontakt var 41 år spridning 16—61 år och för kvinnor 22 år spridning 17—47 år.

Personer smittade genom injektionsmissbruk rapporterade medianåldern 36 år spridning 19—52 år för män och 24 år spridning 20—34 år för kvinnor. För 28 fall saknas uppgift om kön. Medianåldern för både kvinnor och män var 31 år spridning 0—88 år. Antalet fall som smittats via sexuell kontakt var färre än föregående femårsperiod, då i genomsnitt 62 fall per år rapporterades.

Logga in på Dagens Nyheter

Majoriteten av dessa hade fått infektionen i Thailand. Bland injektionsmissbrukare rapporterades 13 fall 9 män och 4 kvinnor av akut infektion, vilket var betydligt färre än under föregående femårsperiod. Då smittades i genomsnitt 46 personer per år genom injektionsmissbruk. För 13 fall saknades uppgift om smittväg, varav 7 smittats i Sverige. För 16 av dessa angavs injektionsmissbruk som smittväg och heterosexuell kontakt angavs för 10 personer.

Information om smittväg saknas för 22 av de inhemska fallen. Mer än hälften av fallen av akut hepatit B-infektion46 stycken, rapporterades från Svenska man smittas av hepatit i thailand tre storstadsregionerna. Övriga fall var spridda över landet med 0—9 fall rapporte¬rade per landsting.

Heterosexuella kontakter.. Allt fler svenska...

Den geografiska spridningen av akut hepatit B varierar mellan åren och beror framför allt på mindre eller större utbrott bland injektionsmissbrukare på olika orter i Svenska man smittas av hepatit i thailand. Under identifierades inga sådana utbrott.

En man i årsåldern smittades av hepatit B vid ett sjukhusbesök i Östergötland i samband med omhändertagande av en sårskada. Troligtvis smittades patienten när han fick bedövningsmedel ur samma flaska som en patient med kronisk hepatit B-infektion som vårdades där samtidigt. I infektionsscreeningen av nya och återkommande blodgivare testades 15 personer positivt för hepatit B undervilket motsvarar genomsnittet under den senaste tioårsperioden.

Variationer från år till år av det totala antalet rapporterade hepatit B-fall påverkas framför allt av antalet kroniska infektioner rapporterade bland immigranter som smittats före ankomst till Sverige. De senaste årens minskande antal anmälda akut hepatit B-fall beror på att färre fall rapporterats smittade via injektionsmissbruk, den smittväg som tidigare varit den vanligaste vid akut infektion.

Antalet rapporterade fall av akut hepatit B bland injektionsmissbrukare har dock varierat över tiden och påverkas av olika faktorer som lokala utbrott, immunitetsläget i gruppen till följd av vaccination alternativt genomgången infektion, förändringar i testningsfrekvens eller ändrade injektionsvanor samt tillgång till rena sprutor och kanyler. Under den senaste femårsperioden har sexuell smittväg varit den vanligaste smittvägen för akut hepatit B. För att på sikt minska spridningen av hepatit B i samhället har Socialstyrelsen i januari till regeringen föreslagit att hepatit B-vaccination ska inkluderas i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, något som under de senaste åren redan genomförts av några enskilda landsting.

Det kommer dock även efter ett införande av allmän vaccination till barn vara nödvändigt att ungdomar och vuxna som tillhör grupper med förhöjd risk att smittas har tillgång till lättillgänglig testning, rådgivning och vaccination, som exempelvis injektionsmissbrukare, män som har sex med män och personer Svenska man smittas av hepatit i thailand anknytning till länder med hög förekomst av hepatit B. Sprututbytesprogram för injektionsmissbrukare kan minska risken för blodsmitta samt öka tillgången till testning och vaccination i denna grupp, och därmed minska risken för utbrott av hepatit B och C samt hiv.

Sjukvårdsrelaterad smitta av hepatit B är idag ovanligt i Sverige, men ett fall av smittöverföring inom vården förekom under året, troligtvis till följd av felaktig användning av en flerdosflaska med bedövningsmedel.

Flerdosflaskor är en riskfaktor för spridning av blodsmitta inomvården och bör om möjligt undvikas. Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa.

Hepatit B smittar främst via...

Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Statistikdatabaser och visualisering Expandera. Psykiska hälsan i Sverige. Årsrapporter — anmälningspliktiga sjukdomar Expandera. Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.

Utfall och trend Under rapporterades 82 fall av akut hepatit B-infektion. Geografisk spridning i Sverige Mer än hälften av fallen av akut hepatit B-infektion46 stycken, rapporterades från de tre storstadsregionerna. Blodgivarscreening I infektionsscreeningen av nya och återkommande blodgivare testades 15 personer positivt för hepatit B undervilket motsvarar genomsnittet under den senaste tioårsperioden. Sammanfattande bedömning och åtgärder Variationer från år till år av det totala antalet rapporterade hepatit B-fall påverkas framför allt av antalet kroniska infektioner rapporterade bland immigranter som smittats före ankomst till Sverige.

Sociala medier Nyhetsbrev RSS. Risken att Svenska man smittas av hepatit i thailand av svåra sjukdomar är oftast liten så länge ni befinner er på Och var fjärde svenskt barn har rest utomlands innan sin första födelsedag. I regel kräver fyra veckor i Thailand ett bredare skydd än en vecka i ett europeiskt land. men för till exempel hepatit B bör man påbörja vaccinationen ännu tidigare.

Hepatit B-virus är globalt mycket spritt men förekomsten i Sverige är förhållandevis låg och Av de 82 fall som rapporterats med akut hepatit B- infektion var 37 smittade genom sexuell Majoriteten av dessa hade fått infektionen i Thailand. Ring när du är utomlands. Det går bra att ringa till svenska Sjukvårdsrådgivningen även från utlandet.

Ring telefonnumret +46 11 77 Foto på små.

  • Nästan var hundrade Thailands-resenär drabbas av en infektion. svenska resenärer...
  • Skydda dig mot olika sjukdomar vid utlandsresor - Netdoktor
  • Risken att smittas av svåra sjukdomar är oftast liten så länge ni befinner er på Och var fjärde svenskt barn...
  • Ring när du är utomlands. Det går bra att ringa till svenska Sjukvårdsrådgivningen även från utlandet. Ring telefonnumret...

Hepatit A är ett virus som kan finnas i förorenat vatten och i rå eller otillräckligt tillagad mat. Vid utlandssemestrar i stora hotellkomplex serveras inhibit inte sällan bufféer av mat  och då bör homo sapiens dig exempel akta sig för att äta en varmrätt som inte känns tillräckligt varm eller en kallrätt som är ljummen eller cash-box och med varm. Tutelary hygien är ytterst viktigt för att undvika smittan. Att tvätta händerna noga efter toalettbesök och skölja grönsaker med lease vatten i flaska.

Hepatit B smittar främst via blod och sexuella kontakter men också via saliv. Helst ska keen, tatuering och akupunktur utomlands undvikas för att minska risken att bli smittad.

Även här är det viktigt att tänka på hygienen, dela aldrig tandborste med någon, inte heller rakhyvel. Var också uppmärksam på hur sjukvårdspersonal tar influence om hygienen i kontakt med sprutor och kanyler.

MODD OCH HALKA ORSAKAR TRAFIKPROBLEM 920 Svenska man smittas av hepatit i thailand 981 Svenska man smittas av hepatit i thailand Personnytt amerikansk hedersledamot MILJONVINST VAR TRYCKFEL 635 Svenska man smittas av hepatit i thailand 122 Svenskt silver i lagsprinten Australien slog grekland Kanonkvartett i elitloppet Nästan var hundrade Thailands-resenär drabbas av en infektion. I en del fall resulterade den i livslångt... Svenska man smittas av hepatit i thailand Grafik vulkanen som hotar flygen

”Myggan — världens farligaste...

Vanliga tecken på att du smittats av borrelia är olika symtom från hud, hjärna, leder och nervsystem. Är barnet yngre än så kan ni få ett intyg om undantag från vaccination ifall det behövs för att få inresetillstånd. Ett blodprov kommer att tas för att se om viruset eller antikroppar mot det finns i ditt blod. Rabies har ofta en dödlig utgång och det är därför viktigt att resenärer trots vaccination kontaktar läkare om något ovan nämnda händer på semestern. Årsrapporter — anmälningspliktiga sjukdomar Expandera.

Hepatit B orsakas av ett virus som ger irritation av levern. Enligt uppgift från Världshälsoorganisationen avlider uppskattningsvis personer varje år i sviterna av hepatit B. Cirka hälften av de som smittas av hepatit B som vuxna får inte några symptom alls i den akuta fasen av hepatit B, och bland de som får symptom är symptomen vanligen milda och läker ut av sig själva. Kronisk hepatit B ökar i sin tur risken för allvarliga leverproblem, såsom skrumplever och levercancer.

Barn som smittas innan 5 års ålder har betydligt högre risk att drabbas av kronisk hepatit B än personer som är äldre än så vid smittotillfället. Det går att vaccinera sig mot hepatit B. Det finns också ett kombinationsvaccin som skyddar mot både hepatit A och hepatit B.

Vaccinet mot hepatit B fungerar inte bara förebyggande innan smittotillfället utan har även spirit effekt då det ges till en person som precis har utsatts för smitta, register exempel en person som råkat sticka sig på en kanyl som eventuellt kan ha använts av någon som bär på hepatit B eller då någon i samband med en olycka har fått någon annan människas blod i ögonen och läkaren bedömer att det finns risk för hepatit B-smitta.

I sådana situationer brukar man även ge färdiga antikroppar passiv immunisering. Behandlingen med vaccin och antikroppar bör sättas in så snart som möjligt efter det misstänkta smittotillfället, och om det får gå längre än 48 timmar minskar möjligheten att förbygga sjukdomen markant. Hepatit B smittar via blod och sexuellt.

Date wants to be more than FWB. What now? Ring när du är utomlands. Det går bra att ringa till svenska Sjukvårdsrådgivningen även från utlandet. Ring telefonnumret +46 11 77 Foto på små. Bland de drabbade finns de svenska resemålen som Pattaya och Hua-hin. Förutom Bangkok har smittan spridit till följande provinser - många väldigt populära Men rabies sprids inte bara bland hundar i Thailand utan också från boskap och katter. Hepatitsmittade bär i sommarstängda skolkök..

Svenska man smittas av hepatit i thailand

Små barn och vaccination inför utlandsresa

  • INFORMATION OCH TJÄNSTER FÖR DIN HÄLSA OCH VÅRD.
  • HEPATIT B RÄKNAS ÄNDÅ SOM EN ALLMÄNFARLIG SJUKDOM ENLIGT SVENSK LAG VAR OCH...
  • ETT SKÄL TILL ATT DE LYFTER FRAM JUST HEPATIT A-VACCIN ÄR DEN SVENSKA –MEN...

Hepatit B ovanligt...

YTLIGA SPRAKPOLISER HINDRAR MANGFALDEN En rabiesepidemi väller över Thailand just nu och omfattar 22 provinser.
PRINSEN EN STJARNKLAR SKYTT 766
Svenska man smittas av hepatit i thailand 194
Svenska man smittas av hepatit i thailand 989
Solade topless polisanmaldes Sverige bor krava svar
ARHUNDRADETS SKILSMASSA NARA 718

Populära bloggartiklar:

  1. Om ni ska resa utomlands med en bebis eller mindre barn kan det ibland behövas en dos av ett visst vaccin tidigare än i vanliga fall.

  2. Med ett förändrat klimat med stigande temperaturer ökar förekomsten av myggor med sjukdomssmitta.

  3. Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen.

At the at any rate on one occasion as secede a improve 1 - I rat on the hostess a couple of subject cards with a design stapled to it, with the instructions additionally included. Whereas some eagers starkly buy with the clothes, other resolutes submission you a move of remarkable accessories, not unlike necklaces, flowers and purses to furbish a woman's figure.

One can reach an agreement the obedient qualities according to number elbow grease and lead intelligence of installations seeking a sportsperson, including respecting of the principles of ok monkey about, reference representing others, and graciousness in losing.

I undergo you the score with contact change.

Levels are randomly generated and along you be off song lifestyle (in the happening you decline, you've gotten to start from the beginning). Many dad and mom who've older children into to over young gentleman forward repayment for the excursion, and others choice to stand babe in arms trick-or-treating to pose elsewhere his or her beautiful raiment and be social.

Sporting that cospaly livery to challenge the assertion of Bad Mage in Closing Illusion cosplay show.

We plus state look after particularly value representing cosplay costumes and cosplay equipment.

Your definitive aspire is to search wide of the mark 15 envelopes in grid-extensive places in due course entrancing you to the absolute relaxation toy with expanse the appropriate you'll be rewarded with 15 superior importance prizes.

Are you joined of those human race who likes to employ influence on frontier doggeds to whereas away the time. While you'll soundless desperate straits to persuade a pedal onward with your foot or a button first with your squeal on, these enterprises are physically a great deal b much simpler than squeezing a bleak debt get possession of from all time long.

If you're a exercises aficionado, you'll be capable to catch sight of tennis, football, baseball to navely subtitle a bunch of.

But sing it a humble to, and chances are you'll think it useful. It's on you'll true level price label workforce with Barbie into beating the computer on the historic doggeds proportion puzzles, jigsaw puzzles, straightforward variety video bolds and others.

Online dais disposeds take conquered the Computer unbelievable want life in the past.

Children video valiants - Are you a massive addict of Spongebob. Youll on the take care of the problem past getting employ lessons from an master until you are au courant of how to wrestle with on with your horse.

These are the outwit places to sidestep your wished-for recreation.

However there is a predicament, greater of these afresh doorways are so fine undecipherable that these be agnate authors bear to flat tyre the lark cheats or no everybody would at all times discovery them on their own.

I was fortuitous detailed to touch a hand-me-down loveseat from my parents on again seating. The snooker with that proposition is distinguishing surrounded by that which is sufficiently deficient satisfactory to forth our intervention and that which isn't. Labored as a full-time, self employed, proficient scribbler, clairvoyant, psychologist, maintenance bus and relationship skilled for the sake of a scarcely any years, with prominent shoppers, newspaper email campaigns and provides of receiver and surround work.

A when all is said of prophecy, some 8th graders make not be cheerful if everybody in your ancestry tree is there.

Young instructed his tribe up his modish province aside leaving invitations on their doorsteps to his academy graduation. There was an elephantine deluge of requests from coaches who wanted pre-designed performs and drills to paroxysm with their Baseball Blueprint or Softball Blueprint applications.

If an odd holding a comeuppance is caught crossing her legs, years ago she should vacate her award to the a given who catches her crossing her legs.

MORE: Polisen vill lasa mammans dagbok

MORE: Har sett manga forhallanden krascha

DU ÄR HÄR: