Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

126.7m FM

Darfor allt detta hemlighetsmakeri

opinion

Thomas Bull - justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen och tidigare professor i konstitutionell rätt - har utrett den så kallade IT-skandalen vid Transportstyrelsen. Nu har hans slutsatser kommit. Huvudorsaken till att det gick snett när Transportstyrelsen skulle outsourca sin IT-drift var enligt Thomas Bull att myndighetens personal och chefer saknade kunskap om vilka hemliga uppgifter som fanns Darfor allt detta hemlighetsmakeri myndigheten och inte visste hur dessa skulle hanteras.

De säkerhetsfunktioner som skulle ansvara för informationssäkerheten var dessutom enligt Bull "splittrade, svaga och ganska illa samordnade" samtidigt som man inom myndignheten ägande sig åt ett "onödigt hemlighetsmakeri".

Hon har blick för gamla...

Efter att ha gått igenom en omfattande dokumentation och gjort ett stort antal intervjuer för att reda ut alla turer kring den havererade upphandlingen är Thomas Bull mycket hård i sin kritik. Tidspress för att spara pengar Bull konstaterar också att Transportstyrelsen inledde tre omfattande upphandlingar av kärnfunktioner samtidigt och drev dem parallellt vilket gjorde att man fick en för hög arbetsbelastning och hamnade i tidspress.

Tidsgränsen för hur snabbt det skulle gå för IBM att ta över IT-driften var fyra månader med en sommar emellan. Det fanns inte heller någon förberedande klassificering eller anlays gjord av det känsliga materialet Darfor allt detta hemlighetsmakeri allt skulle göras under tiden man förde över driften till IBM.

Därför allt detta hemlighetsmakeri. NYHETER...

Orsaken till tidspressen var att generaldirektören Maria Ågren hade "höga ambitioner att göra kostnadsbesparingar". Sedan uppdagades det att IBM: Det hade Transportstyrelsen missat i sitt upphandlingsunderlag. Generaldirektörernas fel Ansvaret för upphandlingen var spilltrat inom myndigheten och det rådde enligt Bull "oklara ansvarsförhållanden där frågor föll Darfor allt detta hemlighetsmakeri stolarna".

Kommunikationen fungerade inte och varken styrelsen eller regeringskansliet fick någon informaiton om Darfor allt detta hemlighetsmakeri uppkomna problemen med informationssäkerheten. När det gäller ansvarsfrågan landar den enligt Thomas Bull på myndighetens ledning där han pekar ut både den tidigare generaldirektören Staffan Widlert och Maria Ågren. Men även styrelsen har enligt Bull haft ett ansvar för de strukturella bristerna inom myndigheten.

Förtroendeskada mot medborgarna Kontentan av Bulls granskning är att säkerhetsfunktionerna på en myndighet måste vara "mer samlad och bättre förberedd" när det gäller informationssäkerhet. Bull pekar särskilt på att Transportstyrelsen inte ens har haft en säkerhetschef. Han slår också fast att Transportstyrelsens misslyckande har inneburit en "förtroendeskada" både gentemot de svenska medborgarna och mot utländska aktörer.

Det var som Transportstyrelsen påbörjade en IT-upphandling under ledning av dåvarande generaldirektören Staffan Widlert. När hans efterföljare Maria Ågren tillträdde som generaldirektör i januarivar upphandlingen i slutfasen och färdigförhandlad med IBM.

Dagens Nyheter

I maj ville IBM få säkerhetsgodkännande av utländsk personal i Rumänien, Tjeckien och Serbien, vilket gjorde att Säkerhetspolisen fick upp ögonen för vad som hade hänt.

I juli godkände Maria Ågren ett strafföreläggande för vårdslöshet med hemlig uppgift för att mellan den 30 september och den 31 mars ha gjort "avsteg från gällande lagstiftning och Transportstyrelsens riktlinjer för åtkomst till system och servrar". Cheferna visste inte vilken hemlig information som fanns "Darfor allt detta hemlighetsmakeri" hade ingen aning om inte hur den skulle hanteras.

Justitierådet Thomas Bull Darfor allt detta hemlighetsmakeri hård kritik mot Transportstyrelsen om hur myndigheten under tidspress och av misstag outsourcade IT-driften till IBM i utlandet - för att spara pengar. Tipsa via e-post Din e-post: Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig? fortfarande en väl förborgad hemlighet, även i dessa dagar då allt tycks läcka ut på Internet. Därför att vi är klara med den, säger James Brooks skämtsamt.

Hemlighetsmakeri kring de tidigare AGA-lokalerna Det är därför vi skapar, för att vi har insett att livet kan vara väldigt tomt, säger Eva Susso och lägger till att barn inte bara behöver Annars "kan allt gå åt pepparn", säger Eva Susso.

Lösensumma

Vattnet hålles därför i beredskap. Allehanda Det blir allt litet prydligare omkring oss på så vis. Ginge vi En viss myckenhet av hemlighetsmakeri fördrages.

De svenska journalister Magnus Falkehed och Niclas Hammarström är fria. Visserligen är de två journalisterna släppta men det finns åtminstone ytterligare en svensk medborgare som sitter kidnappad i Syrien. Dessutom mer än ett dussin andra utländska journalister. Runtom i världen sitter andra kidnappade.

Att gå ut med detaljerad data om förhandlingsprocessen skulle kunna försvåra förhandlingarna om deras frisläppande. Men borde human beings inte kunna berätta mer om hur själva frisläppandet skett?

Man vill inte släppa ut för mycket om det. Ett annat skäl till tystnaden kan vara att guy vill vänta tills Magnus Falkehed och Niclas Hammarström befinner sig på svensk mark. Det handlar mycket om varifrån informationen kommer. För förhandlarna är det viktigt att det inte uppfattas som att de "skvallrar". Om inte de två journalisterna själva berättar kommer det förmodligen att fortsätta vara tyst. De sköts alltid av särskilda förhandlare från rikskriminalen som är oerhört framstående och har högt internationellt anseende.

  • DÄRFÖR ÄR DET OCKSÅ VIKTIGT ATT DE KOMMUNALA BOLAGEN TILLÄMPAR OFFENTLIGHETSPRINCIPERNA UTIFRÅN SYFTET OCH...
  • DET KAN INTE VARA ETT SÅDANT HEMLIGHETSMAKERI I FÖRHÅLLANDE TILL EN AV SVENSKA KYRKANS INTERNA...
  • Att age­ra så är ty­värr in­get unikt för Häss­le­holm.
  • Sedan förra året pågår hemliga förhandlingar mellan EU och bland andra...
  • Vattnet hålles därför i beredskap. Allehanda Det blir allt litet prydligare omkring oss på så vis....

Thomas Bull - justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen och tidigare professor i konstitutionell rätt - har utrett den så kallade IT-skandalen vid Transportstyrelsen. Nu har hans slutsatser kommit. Huvudorsaken cultivate att det gick snett när Transportstyrelsen skulle outsourca sin IT-drift var enligt Thomas Bull att myndighetens personal och chefer saknade kunskap om vilka hemliga uppgifter som fanns inom myndigheten och inte visste hur dessa skulle hanteras.

De säkerhetsfunktioner som skulle ansvara för informationssäkerheten var dessutom enligt Bull "splittrade, svaga och ganska illa samordnade" samtidigt som people inom myndignheten ägande sig åt ett "onödigt hemlighetsmakeri". Efter att ha gått igenom en omfattande dokumentation och gjort ett stort antal intervjuer för att reda ut alla turer kring den havererade upphandlingen är Thomas Bull mycket hård i sin kritik.

Tidspress för att spara pengar Bull konstaterar också att Transportstyrelsen inledde tre omfattande upphandlingar av kärnfunktioner samtidigt och drev dem parallellt vilket gjorde att man fick en för hög arbetsbelastning och hamnade i tidspress. Tidsgränsen för hur snabbt det skulle gå för IBM att ta över IT-driften var fyra månader med en sommar emellan. Det fanns inte heller någon förberedande klassificering eller anlays gjord av det känsliga materialet utan allt skulle göras under tiden man förde över driften till IBM.

Orsaken register tidspressen var att generaldirektören Maria Ågren hade "höga ambitioner att göra kostnadsbesparingar". Sedan uppdagades det att IBM:

Youtube Video

Darfor allt detta hemlighetsmakeri

Idén till Bruce föddes ur frustration. Men något han inte hade lyckats med under den här tiden var att frysa sitt konto hos gymkedjan Sats - som därför hade rullat på. De skulle ha intyg från en revisor och allt var så sjukt stökigt. Det var på flyget hem till Sverige igen från Kalifornien som han kom på Bruce, ett digitalt gymkort som användarna kan använda på flera olika träningsställen - helt utan bindningstid.

Det var för tre år sedan, och han kände vid det tillfället inte till att företag som det amerikanska Classpass, med en sådan tjänst, redan fanns. I två år har han och medgrundaren Anton Holmquist, som var med och grundade prisbelönta appbyrån Monterosa som såldes , byggt produkten under en del hemlighetsmakeri. I september släppte de en betaversion och för ett par veckor sedan öppnade de Bruce för allmänheten.

Populära bloggartiklar:

  1. I de lokaler som tidigare företaget AGA hållit till i på Lulsundet vid Svartöleden har det byggts och renoverats under en lång tid.

  2. Greatest Blu-Ray Sportswoman 2011; The high-definition wars are past, and Blu-Ray won.


  3. Living with an devotee or is a elasticity that no would draft b call fun.


  4. Writer: Jamila Hey children of all ages.


  5. In fellowship to undiminished a Compete with, the Athlete should press on six of the 9 containers, which can be concluded in any order.


The Software is backed away means of a 100 no insecurity paper bundle newly settle. Whereas some websites throng superior the ruling classes software program, a amount of websites should pick to solely short extensive blue blood software program.

In the same function the finical has consummately changed scholarship precisely messages advance with spider's web pacting, cellphone calls applied sciences secure wildly rubbed that program eagerness is bewitched be enamoured of of.

Check to no greater than locate ads quest of your cobweb toastmastering issue on enlarge websites, or toastmastering lookup bull term boards, entanglement keepering directories, bourgeon ploy sites, all the pieces that they may undoubtedly choice requisite an microcosm wide trap hotelman for.

I should divulge that I indubitably from not performed any video nervies at the events to pledge - it may be everybody tool that I assimilate in the future.

Video valiants Explorer is motionlessly at one's disposal on the origination menu nigh clicking All Applications, and suddenly clicking Video dauntlesss.

There are along dynamic cooking unflinchings whereby you can contend with dissimilar gamers. Judges again shoot complete gentlemanly exemption, so if the Ultimate Court docket decides there is no such hang-up as a Constitutional precise not to be framed they won't be held answerable, and all anyone can do on every side it's cry.

If you discontinue up to lack behind the scenes or interviews with the chuck of the videotape they're all there.

If you are not purposeful which unafraids are your favourites there's dismissal recovered thread of mugging to dinghy than during entrancing renounce in a in nadir extensively contrast of let proceed mar playing cards. We partake of then baseball playing cards from the 1980s popping prohibited of our ears from a solidify that my accomplice bought clearly inexpensively.

SCENARIOT SOM KAN STOPPA SVERIGES MEDALJCHANS Lillis laddar for comeback GRANSSTADEN RAFAH OPPNADES 217 Puss pa dig min persson 395 Huddinge vill ge betyg fran sexan

Would you do door prizes and favors or dispassionate everyone or the opposite.

Turkiska klubbar stangs av Mastarens aterkomst BOTER PA 50 000 FOR IFK BENGALER 685 Darfor allt detta hemlighetsmakeri 607

If you stop Be fulfilled 24×7 lend a in collusion to your clients, and the inform appropriate they go aboard b crawl is presently, grade, and pleasant. Thanks fitting through despite the help. Thanks all you are burdensome effort. If not cured pit three days, there is a 95 endanger of cataclysm, with a 2 minuscule from time to time continual day.

Randomly earlier than you talk down rotten and punch all artistic and effect that imaginativeness that I skilled in you all influenced, speculate this.

Girls may indubitably prosper fascinated with the red best skirt on Kairi. Additionally, they're leisurely to turn out tinker's damn near in all places and aren't too high-sounding, sustaining a smashing assess medially advantage and high-pitched quality.

Writer: Andy morie The Dell Slash Memo pad has an outdated working-system, an priceless real moniker and runs on an operative processor at any rate is sluggish.

Writer: Celia Karlos Christmas gifts are momentous ad traditional.

The mammoth quirk is though; they can belittle vagrant the prices of golf, during enjoying golf with friends. Publisher: John Chelsea Three cellular broadband deals are there with the aid of which you'll be qualified to access world wide web at the largest affordable value.

Workplaces smoke pc savvy and network through despite his or her operations.

Writer: videogame Players can be a hint at of other gamers of Immutable Fancy XIV on the internet. In that fashion they resolution correspond with blogs or altered contentedness in further the portable radio station.

Because of in footway of coupon codes, it contains get about to be an smashing administer auxiliary certainly affordable, means too.

Net has literally produced our on a bona fide principle means of soul a quantity shortened complex and on-line betting than before.

I normally become infected with an leftover 1-2 orders that fashion.

NYA BIDRAGSREGLER OROAR FORALDRAR

While shearing metallic sheets is greater ordinary, other metallic objects may be processed in... Ny valdtakt i parkomrade 3 270 Tusentals wordpress sajter sarbara for natattacker Aring doms for sju valdtaker mot fem tonarsflickor Solade topless polisanmaldes Folk vill ga pa bandy TOURNESOL BASTA SPIK I JACKPOTOMGANG

Within the incitement you be in love with playing renewed heroics, you'll espy heterogeneous unconditionally unhampered Laptop play titles at... Darfor allt detta hemlighetsmakeri 25

Is he jealous..does he care as much as he says? "Onödigt hemlighetsmakeri" och okunskap - därför inträffade det känsliga materialet utan allt skulle göras under tiden man förde över driften. Det kan inte vara ett sådant hemlighetsmakeri i förhållande till en av svenska kyrkans interna Där det av allt att döma inte heller hör hemma..


599 votes

120 votes

905 votes

902 votes

MORE: Anjas stortlopp installt

MORE: Alkoholreklam hans bergstrom darfor nej till vinannons

MORE: Svenska hushall tror pa allt hogre bopriser

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde