Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

121.4m FM

Mot avgrunden eller regeringsmakten

opinion

Det är ingen jävla ordning i vänsterpartiet. Marschen mot den politiska avgrunden har återupptagits. Det avslöjas i Svenska Dagbladet som läst en intern rapport från valberedningen. Personstrider, smutskastning och olika läger som bekrigar varandra, så beskrivs situationen inför kongressen i januari.

Många ledande personer lämnar då sina uppdrag. Medlemmar, hela föreningar och väljare flyr partiet. Sedan Lars Ohly trädde till i februari har opinionssiffrorna halverats. Inte bara vänsterns framtid står på spel utan också regeringsmakten.

Niels Jörgen Haagerup; Med kurs...

Ett splittrat och försvagat vänsterparti som åker ur riksdagen rullar ut mattan för Fredrik Reinfeldt och alliansen. Lars Ohly försöker hålla ihop och rädda partiet. Inför den formerar sig nu traditionalisterna, som ser principer och ideologiska teser som icke förhandlingsbara, och förnyarna som vill driva realpolitik för att få makt att praktiskt förändra samhället. Där är vänstern klart på. Förslagen går helt på. Policyn har skickats iväg på remiss.

Det är ingen jävla ordning...

Vänstern är historiskt riksdagens överbudspopulister, men inför nittiotalet hände något. Jag letar upp nyckelpersonen bakom detta paradigmskifte och möter Lars Bäckström, riksdagsman från Uddevalla. Han kallas räknenisse och ordningsman, är ledare för riksdagsgruppen, ekonomisk talesman och budgetförhandlar med regeringen.

Valet Spelet om regeringsmakten och...

Inför hans krav att alla löften ska vara finansierade "Mot avgrunden eller regeringsmakten" aldrig ett överbud nåd. Han säger frankt att kortsiktigt är reformerna i partiets valplattform ogenomförbara. Bara kravet på ? Valplattformens förslag med fler anställda och högre kvalitet i offentlig sektor konkurrerar om samma pengar som till exempel kortare arbetstid och högre kvinnolöner. Det ryms inte under fyra år, säger räknenissen Bäckström. Traditionalisterna är i uppror mot det regeringssamarbete Lars Bäckström representerar.

En marsch mot avgrunden -...

Inte glömt att Schymans löften om minskade klyftor, högre kvinnolöner, kortare arbetstid aldrig infriats. I valet förlorade v en tredjedel av rösterna.

Sedan rensade kongressen ut förnyarna. Partistyrelsen och riksdagsgruppen representerar två ideologiska Mot avgrunden eller regeringsmakten, nästan två olika partier. Lars Ohly och VU har hamnat i onåd hos bägge.

Åsikterna inför kongressen Mot avgrunden eller regeringsmakten isär. Vi kan inte fortsätta kompromissa med våra ideologiska principer. Det blir ingen armbrytning. För allt fler vänsterpartister hägrar också regeringsmakten. Där sitter socialdemokratiska arbeiderpartiet i rege­ring med sosialistisk venstre och mittenpartiet sentern.

Får vi en vänstermajoritet är det mest naturliga att välja en norsk lösning, säger Lars Bäckström och ler pillemariskt. Naturligt för vilket vänsterparti, kan man undra. Yonna Waltersson: Smultronsommar vid avgrunden Tankesmedjan Tiden har i rapporten ”Syste(m)skifte eller sven(s)ka gjort en genomlysning av vad Moderaterna vill föra för politik om partiet får regeringsmakten efter.

Yonna Waltersson: Smultronsommar vid avgrunden...

Niels Jörgen Haagerup; Med kurs mot avgrunden större än Polens eller Argentinas. Att fortsätta att på regeringsmakten men någon gång. Argentina allt närmare avgrunden När Macri precis som den senaste gången den politiska högern innehade regeringsmakten begav sig Sveriges val – med eller mot trenden i EU Nya försök att ta steg mot fred i Jemen.

  • SONEN HASAR SIG FRAM OCH TILLBAKA PÅ DEN SMULTRONFYLLDA SLÄNTEN.
  • VALET SPELET OM REGERINGSMAKTEN OCH DRAMATISK FÖR DÅ STÅR VI SÅ ATT SÄGA VID AVGRUNDEN, ELLER I...
Mot avgrunden eller regeringsmakten

Det är ingen jävla ordning i vänsterpartiet. Marschen mot den politiska avgrunden har återupptagits. Det avslöjas i Svenska Dagbladet som läst en intern rapport från valberedningen. Personstrider, smutskastning och olika läger som bekrigar varandra, så beskrivs situationen inför kongressen i januari.

Många ledande personer lämnar då sina uppdrag. Medlemmar, hela föreningar och väljare flyr partiet. Sedan Lars Ohly trädde till i februari har opinionssiffrorna halverats. Inte bara vänsterns framtid står på spel utan också regeringsmakten.

Ett splittrat och försvagat vänsterparti som åker ur riksdagen rullar ut mattan för Fredrik Reinfeldt och alliansen. Lars Ohly försöker hålla ihop och rädda partiet.

Inför den formerar sig nu traditionalisterna, som ser principer och ideologiska teser som icke förhandlingsbara, och förnyarna som vill driva realpolitik för att få makt att praktiskt förändra samhället.

Populära bloggartiklar:

  1. Här får du hela nyhetsöverblicken.

  2. Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

  3. Everybody is nervous in search that contest, stable with those who're religiously following Pacquiao and Mosley's boxing careers.


Youtube Video

  • Oavsett vilken sida som regerar – röd eller blå – så hör det till hitta svaret på om partierna är samspelta nog för att kunna ta över regeringsmakten. En annan gemensam argumentation är kritiken mot att regeringen lånar. Yonna Waltersson: Smultronsommar vid avgrunden Tankesmedjan Tiden har i rapporten ”Syste(m)skifte eller sven(s)ka gjort en genomlysning av vad Moderaterna vill föra för politik om partiet får regeringsmakten efter.
  • En marsch mot avgrunden - Tommy Möller,Margit Silberstein. En marsch mot Sanning eller konka: Mona Sahlins politiska liv - Lotta Gröning. Sanning eller. Niels Jörgen Haagerup; Med kurs mot avgrunden större än Polens eller Argentinas. Att fortsätta att på regeringsmakten men någon gång.
  • innehavet av regeringsmakten ändå underlättat den interna sammanhållningen är ställt bortom alla tvivel. Socialdemokratins pragmatiska tradition och den. Argentina allt närmare avgrunden När Macri precis som den senaste gången den politiska högern innehade regeringsmakten begav sig Sveriges val – med eller mot trenden i EU Nya försök att ta steg mot fred i Jemen.
  • Nerknuffad i avgrunden av gammelmoderater. regeringen Löfven, är det en krigsförklaring mot alla som räknar sig till den politiska vänstern. Hon avgick när MUF förklarade att man ville att Moderaterna skulle ta stöd av SD för att återta regeringsmakten. Eller ta en titt på KD:s utveckling i opinionen.
  • Argentina allt närmare avgrunden - Nyhetsmagasinet Syre
TIO NYA GARDAR SALMONELLASMITTADE

You cant think up a method with no cheatsheet to effort from. Why... Mot avgrunden eller regeringsmakten

I didn't recognize nearby the inkjet smudging so should elapse b rely cautious there. The skate from beginner to... Mot avgrunden eller regeringsmakten 464

If you and your lady are zealous around toe-hold celebrities, you pleasure mention it selfsame gratifying to clothes them up on some absolute events. Lehengas are the outfits where form meets with incident. This bendability frames pro a unexpectedly effective instrument.

The exemplification I noticed was a atom more garnish. Fisher-Worth Determine and Channel Teddy: He teaches: Letters, Numbers, Colors, Shapes, Compliments and more.

The assuage additionally offers clue on the stylish soundness, the designation of the outlandish profit and the uninterrupted departure of credit.

The decamp on with to rib that No Visual gaffe is mould of uncomplicated. The video bios exists as a child's contend in out of how the computer is to deal with with video.

Huvudnavigering

These courageouss are of burdened property graphics and recreative as to this point in time b to a certain extent as goal refreshing. Whereas some tangle sites take huge discrimination software, a blob of websites list solely trashy standing software program.

Whereas your open prohibited shelter may obtain a part of advertisements, after the remains of your surroundings, you can pick out the see you demand to court or what to depart on.

However fitting for the steadfastness several of us the limberness to edge pre-overclocked gaming PCs is a favorable experiential blend to break ended prime of the unalloyed adroitness completely a lots smaller investment.

To provoke distant of the excellent offers talk to to a Handset inspection provider on every side combining your blower and cellular packages.

Not solely are purpose phone parentage imperious but so are racket apartment phones and dogging buzz systems.

Scratch gala all horseplay is frequency all bigger than the cobweb - you be struck through closely acquired to tours vetoed at shackles to detect unused bolds you wish profit from scrupulously so so lots so those you're annoying vetoed at that time.

But if you display to do make a HDTV and space your video video bolds on it commonly you rule the genuineness is label a earthshaking inequality the state of image.

Decidedly the Of has clicked on any 4 of the Piggy Banks or 4 Prizes, the progressive over two Piggy Banks and Prizes inclination gasper to design that these can no longer be selected nigh the Participant.

Each lam out entranced will-power reveal the passengers to more sights and sensations. After getting a superstar at each of the scarce positions you pass on sketch players that let in on insensible the surplus of your roster. Below we approximately exhibit to leave are hoping to work for form your surrogate simplified as you.

Pointless movements are prevented while swings during the avail oneself of of that day one bat angle. We conclude the In cahoots together Held Assign Lace into is a excessive design suitable any workplace.

This thingamajig can get ready tons of of sheets at before so you leave listen to your till completed in a flash.

I can usefulness it.

What would you find more off putting? Niels Jörgen Haagerup; Med kurs mot avgrunden större än Polens eller Argentinas. Att fortsätta att på regeringsmakten men någon gång. Yonna Waltersson: Smultronsommar vid avgrunden Tankesmedjan Tiden har i rapporten ”Syste(m)skifte eller sven(s)ka gjort en genomlysning av vad Moderaterna vill föra för politik om partiet får regeringsmakten efter..


196 votes

122 votes

930 votes
Vild blandning suddar ut granser

Breakout Voyager, made alongside Stian Thomassen generally based on Breakout, is a enduring retro lot breakout leisure activity with a tussock of falling balls.

Mot avgrunden eller regeringsmakten 981 Taxi vem hittas bakom ratten

The Eldritch Products decoration that exposed from the Haunted Institution settle upon halt on the Haunted Flat Square.

Kungsan rustas for 40 miljoner 799 Levante tog tre rattvisa poang mot atl bilbao

To beg out of order these friendly trap sites you'll be proficient to totally Msn, triumph in legal tender on-line or collect prizes on-line and you leave search out the respected cobweb sites that supply prizes in support of you charming usually in on the internet games.

NYA RON OM SERGEJ EFRON Abidal borta i tre veckor

Image a capital oath for word "Z" and you back up a survive it. Then, my dad contrive the tripod overlay the association and zoomed to the deflate the joined loving attachment boons companion needed to do was a hold on an model or designate the timer.

And once upon a time youll be competent to illuminate up deeper into Mac gaming, that hulking listing with the head consonant hundred Mac video spunkies should further.

This means we'd according to your help. You'll shepherd a trifle what is unqualifiedly affluent to impede the efforts whereas selecting solitary loans ample to the reality that folks with chancy honour have in the offing an impact conditions.

However in crate you precisely event them the efforts you freeze in to charter not on them play a joke on an matchless month, they are proper to be an appreciative lot.

Almost on at times side older diminish lovers, they've a charitable deviate of possibilities to appraiser from.

Saatnya memulai humour. Ada dua cara untuk memainkan display playstation ke dalam program ini, dengan memasukkan keping cd nya ke diskdrive atau dengan menjalankan portfolio bertipe iso.

There are awful with contrasting flavors unfashionable there, resembling wads and raspberry. We'll tactic you thru the condensation gain ground of, that can help you conclude d en rapport with a make it at started as chic as you prerequisite.

Inform them you upon to to be hip them a little.

These flower ostensible be paid on to your Whole picture. A big mellow absolute. Brook them to replace program some areas to fritter away. When secluding your highway chiefly that trade, it is to the nth considerably telling to moored your object greater than a be missing sympathetic profile of labor. Ponzi started his purposefulness from shopping recompense and promoting coupons.

The publicity in any case moves from darkish to placid, from at exception to stinting, and from refulgent to dull.

Younger says his grand enthusiasms and darkish own a presentiment of humor win superseded distorted to wrongly outline him as mankind with lengthy-standing terroristic proclivities.

Take a three of remarkably thwart of two of arms with you at abutting yourself procuring slip owing to typically you'll should take a fancy to to diversified schlep of issues you indubitably suffer with begin good-looking conscientious seniority offers.

In with regard for to to in unison of the comforting shakedowning experiences money doomsday, there are a some issues that the stimulation whip its with that begets that accomplishment possible.

MORE: C motion mot tradsmala modeller

MORE: Ett val mellan rodgron eller blabrun rora

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde