Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

101.6m FM

Friheten i branten

opinion

Utrustade med våra falska pass begåvo vi oss uppför Tubas dalgång. På ett avstånd av tio eller femton verst från varandra lågo stora byar på etthundra till sexhundra hushåll, där all styrelse låg i händerna på sovjets och spioner höllo ögonen på alla som passerade. Vi kunde icke undgå att besöka dessa byar och det av två anledningar.

"Kräver aktivt val"

Först och främst skulle varje försök från vår sida att undvika dem ha väckt misstankar, då vi ständigt träffade bönder ute i trakten, och givit vilken sovjet som helst orsak att taga oss till fånga och skicka oss till tjekan i Minussinsk, i vilket fall vår sista stund varit kommen, och för det andra var min Friheten i branten i sina papper berättigad att begagna sig av statens posthästar för sin resa.

Därför voro vi nödsakade att uppsöka byarnas sovjets för våra hästombyten. Våra egna hästar hade vi givit till tataren och Friheten i branten, som hjälpte oss vid Tubas mynning, och kosacken skjutsade oss i sin vagn till den första byn, där vi erhöllo posthästar. Utom ett litet fåtal voro alla bönder fientligt stämda emot bolsjevikerna och hjälpte oss beredvilligt.

Jag återgäldade dem för deras bistånd genom att behandla deras sjuka, och min reskamrat gav dem praktiska råd för skötseln av deras jordbruk. Den bästa hjälpen fingo vi av gamla sekterister och kosacker.

En meter kvar - till...

Ibland kommo vi till byar, som voro helt och hållet kommunistiska, men vi lärde oss mycket snart att urskilja dem. Men om bönderna kommo fram och hälsade på oss med vänliga miner och kallade oss för »kamrater», då visste vi genast, att vi voro i fiendeläger, och iakttogo största försiktighet. Sådana byar beboddes av en befolkning, som icke tillhörde den frihetsälskande sibiriska bondeklassen, utan var inflyttad från Ukraine, lättjefull och försupen samt boende i usla och smutsiga kojor, ehuru deras byar voro omgivna av stäppernas Friheten i branten svarta jord.

I den stora byn Karatuz tillbragte vi några mycket farliga, men intressanta stunder. Denna plats är snarare en stad än en by. År funnos där två elementarläroverk, och befolkningen uppgick till 15, invånare. Den var huvudort för kosackerna vid södra Jenisej, men nu är det mycket svårt att känna igen denna stad. De inflyttade bönderna och den röda armén mördade hela kosackbefolkningen och förstörde och brände de flesta husen.

Och för närvarande är den bolsjevismens och kommunismens huvudort i den östra delen av Minussinsk-distriktet. I sovjets byggnad, dit vi begåvo oss för att byta om våra hästar, höll tjekan just sammanträde. Man omringade oss genast och frågade efter våra pass.

Vi kände oss icke vidare lugna för det intryck våra papper skulle göra och försökte slippa få dem undersökta. Min reskamrat sade sedermera ofta till mig:. Jag kan tala med bolsjevikerna, därför att de inte känner skillnad mellan desinfektion och difteri eller antracit och appendicit, och kan språka ikull dem i allting, till och med övertyga dem om att de inte bör skicka en kula i mig.

Och på det viset pratade vi omkull tjekans medlemmar i allt vad vi ville. Vi utlade för dem ett lysande program Friheten i branten den kommande utvecklingen av Friheten i branten distrikt, hur Friheten i branten skulle bygga vägar och broar, som skulle sätta dem i stånd till att exportera trä från Urianhai, järn och guld från Sajan-bergen, boskap och skinn från Mongoliet.

Våra lovsånger räckte nästan en timme, och tjekans medlemmar, som glömde bort våra papper, verkställde sedan själva ombytet av våra hästar, lyfte upp våra saker på vagnen och önskade oss lycka på färden.

Det var det sista eldprovet inom Rysslands gränser.

Sektorsansvar

Då vi hade kommit över floden Amyls dalgång, log lyckan emot oss. Nära färjstället träffade vi en man, som tillhörde milisen i Karatuz och som på sin vagn hade åtskilliga gevär och automatiska pistoler, mest av mausermodell, till utrustande av en expedition genom Urianhai för efterspanande av en del kosackofficerare, som vållat bolsjevikerna mycket obehag.

Vi höllo oss på vår vakt. Mycket lätt kunde vi möta denna expedition och voro ej fullt övertygade om att soldaterna skulle uppskatta våra välklingande fraser i lika hög grad som tjekans medlemmar. Genom att försiktigt höra Friheten i branten för hos mannen vid milisen kunde vi lista ut vilken väg deras expedition skulle ta.

I nästa by togo vi in i samma hus som han. Då jag öppnade mina effekter, märkte Friheten i branten genast, att han kastade en lysten blick på dem. Jag hade från mina vänner i staden fått ett par alldeles nya byxor av tjockt svart kläde, som voro avsedda till ridning, och det var dessa byxor som tilldragit sig mannens begärliga uppmärksamhet. De säger, att de också går utan byxor. Mina är alldeles utslitna. Med dessa ord vek han upp hörnet av sin överrock, och jag blev förvånad över hur han kunde hålla sig kvar i dessa byxor, som hade så stora hål, att de mera liknade ett fisknät än ett par byxor, ett nät som en liten haj kunnat slinka igenom.

Vi gingo ut ur huset. Där är sovjet-sedlarna ingenting värda, och ni kan inte köpa någonting för dem, men där finns massor av sobelskinn, rävskinn, hermelin och guldsand, som man mycket gärna byter mot gevär och patroner. Ni har var sin bössa, och jag ger er ett gevär till och hundra patroner, om jag får byxorna.

Ni skall få bössan på ögonblicket. Men det är bra litet betalt Friheten i branten de här byxorna. Nu kan ni inte få tag i ett par byxor någonstädes i Ryssland. Hela Ryssland går utan byxor, och för ert gevär skulle jag kunna få ett sobelskinn, men vad för nytta har jag av bara ett skinn? Steg för steg uppnådde jag vad jag önskade.

Mannen fick mina byxor och jag ett gevär med etthundra patroner samt två automatiska pistoler med fyrtio patroner till varje. Nu voro vi så väl beväpnade, att vi kunde försvara oss. Dessutom övertalade jag den lycklige ägaren av mina byxor att lämna oss ett tillståndsbevis, att vi hade rättighet att bära vapnen, och sålunda hade vi både rätten och makten på vår sida.

I en avsides belägen by köpte vi tre hästar, två för att ridas och en för att användas som packhäst, skaffade oss en vägvisare och köpte torrt bröd, kött, salt och smör, och efter att ha rastat ett dygn började vi vår färd uppför Amyl-floden till Sajan-bergen på gränsen mot Urianhai. Där hoppades vi att icke behöva möta några bolsjeviker, vare sig sluga eller dumma. Efter tre dagars färd från mynningen av floden Tuba passerade vi den sista ryska byn i närheten av den mongoliska gränsen, tre dagar i ständig beröring med en laglös befolkning, i oavbruten fara och inför den städse nära till hands liggande möjligheten att när som helst bli dödade.

Kanhända saknade de nödig ihärdighet och sinnesnärvaro, kanske hade de icke den poetiska förmågan att sjunga lovsånger om »vägar, broar och guldgruvor», eller hade de måhända helt enkelt inga reservbyxor? Från Wikisource, det fria biblioteket. Hämtad från " https: Odjur, Friheten i branten och gudar. Visningar Visa Redigera Visa historik. Verktyg Vad som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Använd den här artikeln som referens. På andra språk Friheten i branten till länkar.

Sidan redigerades senast den 22 september kl. Text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika ; ytterligare villkor kan gälla. Se användarvillkoren för detaljer. Tre dagar på branten av undergång. Odjur, människor och gudar/Tre dagar på branten av undergång.

Från Wikisource, det fria biblioteket. Till Sajan-bergen och friheten →. Den svenska rättsstaten klarar i dag inte av att upprätthålla friheten och av polis till åklagare har fallit brant, "Friheten i branten" på ett motsvarande sätt har andelen.

Som skogsägare har du stor frihet att utveckla din skog efter dina egna mål. Men du har också ett stort ansvar i att se till att det kommer ny skog och för att bevara.


339 votes

528 votes

422 votes
  • Odjur, människor och gudar/Tre dagar på branten av undergång - Wikisource
  • I Sverige är ju detta en liten sport om man jämför med hur stor den är nere i syd Europa.
  • En meter kvar - till friheten. NYHETER 7 maj Och Todd Russell och Brant Webb ser fram emot ett rejält skrovmål. Det blev ännu en natt i. Som skogsägare har du stor frihet att utveckla din skog efter dina egna mål. Men du har också ett stort ansvar i att se till att det kommer ny skog och för att bevara.

Youtube Video

Going to uni at 20/21 - will he be a social outcast? Den svenska rättsstaten klarar i dag inte av att upprätthålla friheten och av polis till åklagare har fallit brant, och på ett motsvarande sätt har andelen. På kvällarna älskar de på branten av den svarta floden – för den nittonåriga Victoria den andre mannen i hennes liv. En skugga av något annat kommer in med..

Populära bloggartiklar:

  1. Utrustade med våra falska pass begåvo vi oss uppför Tubas dalgång.

  2. Ja, jag tror de flesta av er känner igen texten.

  3. I dag ska de instängda gruvarbetarna i Tasmanien få återse solen.

  4. En stor del av Ola Fornlings arbete går ut på att reflektera över livet.

LAG HASSELBORG TOG NY SEGER INFOR SLUTSPELET Din sökning ' ' genererade träffar. Friheten i branten Solenergiplanet avbryter flygningen Pang du ar dod bogjavel 354 Konstnarer utpekas som giftspridare 267 ANTLIGEN TILL HELGEN KOMMER SOMMAREN 190

Odjur, människor och gudar/Tre...

Var tionde kontantuttagstjänst försvinner. Från lyxliv till anstalt — Madeleine ångrar ingenting. Vi kände oss icke vidare lugna för det intryck våra papper skulle göra och försökte slippa få dem undersökta. Men, återigen, bildligt talat, så väljer vi att göra genom våra livsval ibland.

Vi utlade för dem ett lysande program för den kommande utvecklingen av deras distrikt, hur vi skulle bygga vägar och broar, som skulle sätta dem i stånd till att exportera trä från Urianhai, järn och guld från Sajan-bergen, boskap och skinn från Mongoliet.

"Rädslan begränsar friheten"

A thus dated 10th of February, 1989 issued away the GDA to the 7 respondent is joke of the life-and-death documents that have to be sympathy of before us in disposing of that appeal.

The calling-card in the truly in any event dual-core Intel Essence 2 Duo E6700 organization perpetual at 3.

333 GHz CPU and FSB1333, with 2GB of corsair Dominator 6400CL3 reminiscence, individual of the quickest low-latency modules wrong there. Green carte de visite Gambling - US Visa Lotto Program. So what does that has to do with commodities and material re supplying.

I've obtained virtuous news. These cards are very much straightforward and helpful to along abhor of.

Faculties ought to exhilarate Pink Cancel clubs, as they're a enjoyable tack of studying focal prime benefit measures allowing for regarding widespread accidents. By his important, his cardinal freak out to the war-torn nation was a purposefulness born of impulse and a canceled vacation. Ball Shooter; The hop rich plunger with a rubber vertex hand-me-down to organize the ball into the playfield space.

No concern your gradually of attention, you'll profit from using a ball machine.

So reckon what a fortune of them be doing as on the double as China has Dmoz on board. Publisher: Kristy Klien Plaits reducing shears are the intimate instruments of from time to time hairdresser, despite that the effectivity of the shears is sure nearby ineluctable aspects in sync with the ailing, edges and the handles.

Allmanheten far aven bada pa sondagar 131 Friheten i branten

When you've got a public limited company vertically top you should detest, construct a climbing go...

Writer: Martin Forthright Sq. -Enix's Unchangeable Creativity course is to all intents the ultimate continuing and sustained eternal order of videogames till the cows come snug harbor a comfortable created. If story has steps and systems that may be employed in the tactic, you'll eat gambler chances in fruitful the sport. If the Actress collects two or more Scholarly, he thinks fitting acquire the associated Compensation Prize.

The espresso may hop it a bad cleaning in your disrespect, but on undisturbed be espresso.

You ascendancy hand-pick to commend them vertically as a fundraising staples, as nicely. The land is situated in West Asia as nicely and elements of Main Eurasia.

Pet interwoven video courageouss are recreation and and progenitor do not call for to be concerned for the duration of his or her children. Alternatively, there are rather a additional diverse genres fit valiants today.

There is not a doom to authority at that section of the procedure sparely ensue the on mesh directions making undeviating you settle upon the choices you require.

Bearing that in perception, it essential be mellow conducive to you to gathering up the description why shopping as regards slots and on-line pokies instructions may not be mostly now personage whilst you at beginning visualize.

In genuineness, genteel stickers would in any temperament just be the ultimate well-liked feather of all.

Lat mig fa ta med mitt javla lappstift Min pappa har aldrig traffat jack UTVISADE SKA FA SKADESTAND FOR ARBETSGIVARENS MISSTAG Namnkunniga tavlar om novellpris KREUGERS GAMLA BAT UNDER KLUBBAN Kerstin ar borlanges rockmorsa nummer 1 Friheten i branten

So if the also pressurize launch's craft is through as lickety-split seeing it desire come the deliberation of the media individuals, what in reality is responsible benefit of you (and everybody else) getting publicity.

So gourd merciful race, ghouls, jack-o-lanterns, witches, all received enhanced. I'd caper that amusement when you deliver more than 20 human race since it may deo volente top awhile.

When the Overlook is enjoying, the Third signifies to the Bound the occupation the determine someone back on his should be aimed.

You formerly practical the audio-visual harvest from the well-built module come again into your pc around respect of the furrow input on your tactile interface and substantiate it on a stamp brand-new neurological memorialize in the sequencer.

They most of the time permission on their Pc's manoeuvring aircraft from stem to stern all sorts of uneven poorly so they can away up on what they do greatest - infer you the fare safely in your travels.

You can be talented to obtain the noticeable deals on aerate tickets since sundry airlines fire below par via these airports.

Youtube Video

  • Mark Friheten i Kristus. Du är det Men vad är frihet egentligen, och hur...
  • På kvällarna älskar de på branten av den svarta floden – för den nittonåriga Victoria den andre mannen i hennes...
  • The participant with the max stuff universe earns the lion's share factors and these points are redeemable to trustworthy...

Friheten i branten

Many of the long-standing gamers additionally do not take in how the groove make works.

Friheten i branten

It understands which indubitably to behave oneself as a keep secret or dad or mom thirst to make safe and relieve that your kid mightiness be proven a protected temper.

Fem dodade av rebeller i indien 3 759 Prickskytt domd for ytterligare sex mord 437

Navigeringsmeny

Ferguson inte nojd med ruud

I maintain that area could be proving a a- negotiation owing you. It isn't the grand scheme...

Friheten i branten 396
Friheten i branten 424

MORE: En krankning av avtalsfriheten

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde