Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

97.4m FM

Allt fler ensamstaende foraldrar i danmark

opinion

Sedan 1 april har ensamstående kvinnor samma rätt till assisterad befruktning som par. Men köerna för att få behandling är olika långa runtom i landet, visar Metros granskning.

Singelföräldrar. Allt fler ensamstående kvinnor...

Köerna kan uppstå två gånger: En del mindre regioner har korta köer för utredning, men skickar remisser till universitetssjukhus som har långa köer för behandling. Tiden som kvinnorna får vänta blir då ändå lång. Allt fler ensamstaende foraldrar i danmark har hela tiden ett rekryteringsbehov. I perioder har vi inga donatorer som är tillgängliga, i perioder lite fler, säger Susanne Liffner, överläkare vid Reproduktionsmedicinskt centrum vid Linköpings universitetssjukhus,  där tiden från att utredningen startar till behandling oftast är runt ett år.

I Västra Götalands län och Stockholms län är det istället främst bristen på resurser som ger långa köer. Johanna, 36, står i en fyra år "Allt fler ensamstaende foraldrar i danmark" kö för att bli mamma. Ingen kvinna i Stockholms län har fått landstingsbekostad behandling. Kön öppnade 1 januari Då började även vårdval för assisterad befruktning gälla,  där även privata vårdgivare ska kunna genomföra inseminationer som betalas av landstinget.

Men än så länge har ingen privat aktör börjat ta emot gruppen. Det är såklart jättetråkigt för patienten att få vänta. Vi gör det vi kan inom det uppdrag vi har och gör vårt bästa för att bistå vårdvalsaktörerna i att börja behandla patientersäger Ameli Norling, patientområdeschef för gynekologi och reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset. I Västra Götaland är köerna för närvarande fyra år.

Endast två kvinnor har fått behandling och står i kö. På Sahlgrenska universitetssjukhuset säger man att man skulle behöva ungefär 15 miljoner kronor per år för att ta emot den nya patientgruppen.

Det är väldigt dyrbar sjukvård med mycket utredningar och vi skulle behöva öka personalstyrkan för att korta köerna. Det är märkligt att vi inte får några pengar, säger Ann Thurin-Kjellberg, överläkare och ansvarig för donationsverksamheten vid reproduktionsmedicin på Sahlgrenska sjukhuset.

Jessica 37 åker till Danmark för att bli mamma: I Region Skåne har istället extra resurser tillsatts vilket gjort att köerna nu krympt till endast drygt två och en halv månad. Sofia Kuno, ordförande för föreningen Femmis,  Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation, säger  att situationen för de som står i köerna är påfrestande och frustrerande. Vi kan inte riskera att en del inte ens hinner försöka inom den offentligt finansierade vården. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är kritisk till att regeringen inte sköt till mer pengar när lagändringen kom.

Men socialministern Annika Strandhäll S hänvisar till att landstingen istället fått stora generella statsbidrag. Karin Rågsjö Vledamot i socialutskottet, välkomnar Metros kartläggning men tycker att en sammanställning istället borde ha gjorts av SKL.

Så det är jättebra att Metro gör den här undersökningen kan jag tycka. Det är väldigt många besvikna kvinnor och klockan går, säger hon. Ett år och åtta månader efter lagändringen tycker Sofia Kuno på Femmis att det är hög tid att åtgärder vidtas för att korta köerna. Så pratar du med dina barn om hur de har blivit till. Kötiden beräknas till månader för insemination av spermier på Karolinska universitetssjukhuset. Den första patienten togs emot i slutet av november.

Två till har kallats i slutet av Beräknad behandling av första patienterna under våren Tidigare under hösten hade Akademiska sjukhuset 13 personer som väntade på utredning. Väntetiden för utredning är max tre månader.

Därefter är det i nuläget ungefär nio månaders väntetid på spermier. Både kvinnokliniken vid Nyköpings lasarett och kvinnokliniken vid Mälarsjukhuset u treder inom vårdgarantin på tre månader.

Båda remitterar till Akademiska sjukhuset i Uppsala som för närvarande har en kötid på ungefär nio månader för behandling. Reproduktionsmedicinskt centrum på Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping behandlar främst kvinnor från Region Östergötland, Landstinget i Kalmar län och Region Jönköping.

Runt ett år från första besöket tills behandling för kvinnor Allt fler ensamstaende foraldrar i danmark utreds på kliniken i Linköping. Kortare kötid för kvinnor som redan är utredda när de kommer till kliniken. Kvinnor utreds i Jönköping och remitteras främst till Reproduktionsmedicinskt centrum vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det finns ingen kö för utredning och utredningen startar oftast inom några veckor.

Kön för behandling vid Universitetssjukhuset i Linköping är minst några månader beroende på tillgången till spermier. Varierar mellan månader för att få påbörja utredningen. Just nu kallas kvinnorna till ett inledande besök inom 3 månader.

Därefter remitteras de till Region Skåne som har en kötid på två till två och en halv månad. Patienterna utreds vid kvinnokliniken Västervik och kvinnokliniken "Allt fler ensamstaende foraldrar i danmark." Remiss skickas till Reproduktionsmedicinskt centrum vid Universitetssjukhuset i Linköping. Vid Kvinnokliniken Västervik har två personer kallats till utredning och ingen väntar. Inga uppgifter från kvinnokliniken i Kalmar.

Väntetiden för ett första besök vid kvinnokliniken i Västervik är 3—6 mån. Efter utredningen är kötiden för behandling vid universitetssjukhuset i Linköping minst några månader beroende på tillgången på spermier.

Remitterar till Reproduktionsmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Ett första besök ges inom vårdgarantin som är på tre månader. Karolinska universitetssjukhuset har månaders väntetid för insemination av spermier. Patienterna kan söka direkt till Skånes universitetssjukhus i Malmö eller hos Blekingesjukhuset för utredning. Ingen uppgift om köer för utredning vid Blekingesjukhuset. Viss väntetid för genomspolning av äggledare kan förekomma.

Väntetiden vid Skånes universitetssjukhus är två till två och en halv månad. Ligger stabilt på två till två och en halv månad och kan enligt verksamheten själva inte räknas som en kö. Utredningen påbörjas efter någon vecka. Patienterna remitteras till Skånes universitetssjukhus i Malmö som har runt två och en halv månads kö och till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som har runt fyra års kö. Kö för behandling vid universitetssjukhuset Örebro är månader.

Väntetiden är cirka månader. Själva utredningen kan ta upp till ett år att genomföra. Det är köer till fertilitetsenheten men vårdgarantin på tre månader hålls. Remitterar till Akademiska sjukhuset i Uppsala för behandling där köerna för närvarande är nio månader. Landstinget har en viss väntetid på alla slags utredningar och behandlingar men brukar kalla inom vårdgarantin för utredning inom tre månader.

IVF Falun uppger att de inte har någon väntetid på behandling efter att remissen skickats till dem. Akademiska sjukhuset har för närvarande kö på ungefär nio månader för spermadonation.

Surrogatmoderskapsagenturen Growing Generations i Los...

Gör en egen utredning och remitterar sedan till Akademiska sjukhuset i Uppsala eller till den privata Linnékliniken i Uppsala. A kademiska sjukhuset i Uppsala har för närvarande kötid på ungefär nio månader för behandling. Den privata Linnékliniken i Uppsala har ingen kö men gör endast inseminationer och inte IVF-behandlingar eftersom det bara är universitetskliniker som får använda donatorsperma vid IVF. Tre månaders väntetid på utredning.

Kö på månader för behandling vid IVF-kliniken i Umeå. Elva personer har anmält intresse och uppfyller kriterierna. Två personer väntar på behandling i Umeå och en person utreds just nu. Inga uppgifter om kötid för utredning. Region Jämtland Härjedalen uppger att den psykosociala utredningen tagit tid på grund av en vakant tjänst som nu tillsatts. Tiden från första kontakt tills att en remiss kan skickas är ungefär 6 månader.

Kötiden för behandling vid IVF Umeå är månader. Har inga köer för utredning. Remitterar till IVF-kliniken i Umeå som har en kötid på månader för behandling. Väntetid efter att de inledande proverna kommit in är i vanliga fall mindre än tre månader. Just nu är väntetiden månader  på grund av problem med tillgängligheten efter sommaren. Patienten remitteras till IVF-kliniken i Umeå som har en kötid på månader. Samtliga uppgifter kommer från verksamheterna själva och är insamlade genom en skriftlig enkät samt telefonintervjuer gjorda under mitten och Allt fler ensamstaende foraldrar i danmark av november.

En del uppgifter kan ha Allt fler ensamstaende foraldrar i danmark något under tiden som gått sedan de samlades in. Runt ett år för utredning inför behandling. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Reproduktionsmedicin i Göteborg: Karolinska Universitetssjukhuset, Reproduktionsmedicin i Stockholm: Akademiska Sjukhuset, Reproduktionscentrum i Uppsala: Runt ett år för både utredning och behandling.

Danmark är det minsta landet...

Universitetssjukhuset, Malmö, Reproduktionsmedicinskt centrum: Runt två till två och en halv månad. Frysta embryon kan återföras fram till den behandlade kvinnans årsdag. Köerna för ensamstående kvinnor som vill ha hjälp med assisterad I perioder har vi inga donatorer som är tillgängliga, i perioder lite fler, säger LÄS MER: Jessica 37 åker till Danmark för att bli mamma: ”För långa köer i Sverige” Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation, säger att. För några år sedan fanns inte behovet av en responsiv webb, men de senaste åren har behoven ökat kraftigt då allt fler personer besöker klubbens hemsida via.

Anmäl Allt fler ensamstaende foraldrar i danmark till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna. Projektledare Carina Henriksson berättar att det finns ett stort behov i flera områden, nästa års.

MORE: Experter lugnar adoptivforaldrar

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde