Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

144.8m FM

Reinfeldt bor undvika ga i berlusconis fotspar

opinion

Flera miljoner familjer har tvingats lämna sina hem sedan de fallit offer för skrupellösa bankirer. Duon som låtsades att det regnade.

Reinfeldt bör undvika gå i...

JingeRödaMalmöSvensson. Läs även andra bloggares åsikter om EkonomipolitikMiljöpartietrödgröna röranblåbärssoppaGustav FridolinÅsa Romson. Läs även andra bloggares åsikter om Ekonomipolitikval i DanmarkEnhedslistenEnhedslistanSocialistisk Arbejderparti. SVD1DN1. Läs även andra bloggares åsikter om Ekonomipolitiköversvämningarregnhöstblommorälgjaktösregn I media: Idén att byte av valuta skulle kunna förbättra de arbetandes position i förhållande till kapitalägarna håller inte måttet.

Den ungas revolt i England är inte en kamp för att ändra levnadsvillkoren. Devalveringar och räntepolitik är inga effektiva vapen i en kämpande arbetarrörelses arsenal. Det finansiella monstrets beteende kan inte tämjas med lite strängare regler. Billig arbetskraft kombinerad med moderna metoder har ändrat den internationella konkurrensen. GusartJinge. Såren i den norska nationen efter Utöya är Reinfeldt bor undvika ga i berlusconis fotspar. Många gravstenar är inte resta och alla kondoleanser har ännu inte hunnit fram och för många närmast drabbade har inte det akuta chocktillståndet släppt.

Bo på ett vandrarhem som...

För alla dessa människor har sorgearbetet efter en älskad anförvant eller vän kanske inte ens börjat. Samtidigt har det varit val till Norges kommuner och landsting. Självfallet har bombdådet i Oslo och massakern på Utöya präglat också valrörelsen. Det är en god — och fin — ton människor emellan att vara lågmälda och respektfulla i umgänget med en familj som har sorg. Inga stora gester, inga åthävor, inga skarpa utfall.

Vi sluter oss i stället samman i empati och större gemenskap. Starka känslor av samhörighet som blev tydliga också i valresultatet. Spåren av klassamhället blev mer otydliga än vanligt. Det norska Arbeiderpartiet Reinfeldt bor undvika ga i berlusconis fotspar stort med röster i en lång rad opinionsmätningar före Utöya.

Bakgrunden är att partiet i en rödgrön koalition varit regeringsparti och ansvarigt för de norska kapitalägarnas väl och ve sedan Veckorna efter Breiviks makabra angrepp på partiet och dess ungdomsförbund steg man i valinstitutens mätningar med uppåt tio procentenheter.

Siffror som sedan dalat ända sedan i slutet av juli. Men som en tydlig kondoleans till partiet vändes en fallande tendens och man kunde räkna hem ett mycket bra val.

Arbeiderpartiet gick fram 2 procent och nådde nästan fram till 32 procent av alla röstande. Både i ord och med sitt kroppsspråk kunde Jens Stoltenberg artikulera allas vårt behov av medkänsla och sorg.

Om bloggen

Samtidigt förstärktes en annan tendens. Höyres framgång som redan före Utöya var synlig i alla röstbarometrar. Som oppositionsparti har man gjort en Reinfeldt genom att tvätta bort den värsta högerpolitiken. En vändning som underströks än mer efter attentaten i juli. I och Reinfeldt bor undvika ga i berlusconis fotspar illdåden kapade man också en del av Fremskrittspartiets väljare.

I valen hade Siv Jensens parti   röster. Nu backade man med hela 6 procent och fick bara   väljare att ta de egna valsedlarna. Partiet förlorade omkring ledamöter av de handfasta mandaten till landets kommunala församlingar. Tveklöst en konsekvens av att Anders Breivik hade många av sina formativa ungdomsår i partiet. För trots att Jensen bedyrat att hon ångrat en hel del av partiets islam- och främlingsfientliga retorik har hon samtidigt sagt att man inte har något att skämmas över.

Uppenbart delade nästan   väljare inte denna bedömning. De skämdes och bytte parti till det mer anständiga Höyre. Alltsedan Socialistisk Venstreparti SV blev en viktig och bärande del av den rödgröna regeringen har partiet varit i en ständig utförslöpa. Flera förlustval och allt sämre siffror hos opinionsinstituten. Katastrofvalet i veckan, med ett tapp av en tredjedel av partiets väljare från 6 till 4 procentinnebar att golvet till sist brast för partiledaren Kristin Halvorsen som agerat både som finansminister och kunskapsminister i den rödgröna koalitionen.

Tidigt under valnatten kastade hon in handsken genom att berätta att hon avgår redan nästa år. Redan nu ryktas det logiskt nog att det blir partiets vice ordförande och en stark kritiker av regeringssamarbetet, Audun Lysbakken, som förmodligen kommer att efterträda Halvorsen. I tiden ligger kanske också att SV kommer att bryta upp från regeringssamarbetet.

Bättre på att dra en firre än att fiska röster? Behovet av samhörighet och trygghet innebär dessutom att man vill hyvla av alla ytterkanter. Naturligt nog fick Arbeiderpartiet därför väljarnas kondoleanser. Detta på samma sätt som för det lilla, men med svenska mått stora, antikapitalistiska partiet Rödt. Partiet, med den skarpaste kritiken av Fremskrittspartiet och den rasistiska högerextrema miljön.

För en tid dominerar människors behov av samhörighet, stillhet och lågmäldhet i politiken. Men tillbakagången blev inte så stor, från 1. Men med den politiska vardagen kommer också dagordningen att förändras.

Nationen Norge består trots allt av klasser och partier med helt skilda intressen. För oss i Sverige blir det viktigt att närmare studera bokslutet över SV: I synnerhet valsiffrorna från Trondheim som med rätta har varit den norska arbetarrörelsens stolthet och ett skyltfönster även för många vänsterpartister. Här har fackföreningsrörelsen axlat en mer offensiv roll än tidigare genom att ställa stadens partier mot väggen — i stället för att som tidigare bara fungera som valarbetare åt Arbeiderpartiet.

I rekordvalet fick partiet I år blev det efter en förlust av 2. Inte minst borde detta bokslut vara en viktig "Reinfeldt bor undvika ga i berlusconis fotspar" för alla vänsterpartister. Vad jag vet är det ingen av de kandidater som nu försöker bli ny ordförande efter Lars Ohly som ifrågasatt den egna rödgröna alliansen och den politiska plattformen i det senaste förlustvalet. SV har regerat tillsammans med en mer radikal socialdemokrati än den svenska och dessutom i ett land där ny olja ur Nordsjön hela tiden sett till att det varit full snurr på den kapitalistiska grottekvarnen.

Vad innebär den framförallt om, eller snarare när, den svenska ekonomin går in i fritt fall? JingeShare this: Har börsen fått fnatt? Med ryck på fyra procent uppåt och fem procents fritt fall dagen efter är frågan om det inte är så.

Den gamla och helt förlegade idén att i längden är aktieinnehav det bästa sättet att förvalta sina surt sparade pengar är just inget annat Reinfeldt bor undvika ga i berlusconis fotspar förlegad. Att pensionsreformer världen över, inklusive vår egen svenska reform, just bygger på placeringar i aktier ändrar inget.

Det bara bevisar att de som drev igenom pensionsreformerna inte brydde sig om avkastningen. Det handlar enbart om att knäcka det gemensamma solidariska sparandet till en trygg pension. Aktier var under efterkrigstiden relativt säkra placeringar men bara så länge den underliggande ekonomin var stabil och säker.

När tillväxten, vinstutvecklingen, lönerna och antalet människor i arbete ständigt ökade i snabb takt speglade Reinfeldt bor undvika ga i berlusconis fotspar lika stabila men ändå inte odynamiska aktiemarknaden utvecklingen i samhällsekonomin. Börsen var ett instrument som bolagen vände sig till för att finansiera sina produktiva investeringar och de som köpte aktier kunde lita på att den årliga avkastningen med stor säkerhet skulle ligga något över de räntor som bankerna erbjöd.

Men det var inget kasino som lockade med supervinster. Med den nyliberala revolutionen ändrades hela den finansiella sektorns funktionssätt. Lönernas andel av de producerade rikedomarna minskades kraftigt och vinsterna ökade i samma takt samtidigt som en allt större del av vinsterna inte längre plöjdes ner i ny produktionsutrustning utan i stället skyfflades ut på en allt mer spekulativ finansmarknad.

Det var åren då medias aktienyheter började breda ut sig över flera sidor från att ha vegeterat på mycket undanskymd plats i flera decennier.

Naiva drömmare trodde att tiden då man kan skära guld med täljkniv var kommen. Men det var bara en kortvarig dröm som snabbt blev till en mardröm för de flesta. Nu har vi upplevt en tioårsperiod med inte mindre än tre finanskrascher. Det börjar likna ett normaltillstånd, inte olycksfall i arbetet. Faktum är att den kapitalistiska marknaden är inne i en djup strukturell kris. Eller mer precist —den kapitalistiska marknaden i den utvecklade industrivärlden är inne i en djup kris.

Den ekonomiska tillväxten är låg eller krympande, lönernas utveckling kryper ner mot noll eller under noll och antalet arbetslösa fryser fast i en katastrofal massarbetslöshet. Hittills har denna onda spiral nedåt uppvägts av hushållens allt större skuldsättning.

Dagens Nyheter

Kraschen på bostadsmarknaden i USA och den efterföljande finanskrisen har gjort en fortsatt ökad skuldsättning omöjlig. Det är grunden till dagens finansiella krasch. Det gamla receptet på allt större handel på kredit fungerar inte längre samtidigt som inget annat recept finns till hands. Det är denna återvändsgränd som förklarar den groteska politiska vals som eurozonen, Storbritannien och USA virvlar fram i. De gamla recepten verkar inte längre och viljan att ta tag i ekonomin och sätta finansen på undantag saknas helt.

I själva verket visar alla från Merkel till Sarkozy via Obama och Cameron att de inte är mycket mer än finansens springpojkar ursäkta mig Angela. Först öste de in pengar i de privata bankerna för att rädda dem från följderna av Lehman Brothers krasch utan att ställa ett enda villkor för Reinfeldt bor undvika ga i berlusconis fotspar. Plötsligt har privata skulder blivit offentliga skulder tack vare politikernas generositet mot de privata bankernas kapitalägare. Eftersom hjälpen till dem var villkorslös kastade de sig snabbt över de svagaste ländernas statsskuld och drev upp kostnaderna för Greklands och andra länders obligationer till ohållbara nivåer jämfört med Tysklands och USAs ränta på statsskulden.

Idén är kanske den enda vettiga som fötts i Bryssel på år och dag. Samtidigt skulle det Reinfeldt bor undvika ga i berlusconis fotspar att överskottsländerna Tyskland, Holland och Österrike skulle tvingas betala en halv procent mer än vad de gör i dag.

Berlusconi talade ur hjärtat på italienskt manér när han var i Bryssel och http:// digitalcamerasource.info. Reinfeldt bör undvika gå i Berlusconis fotspår. Publicerad Fredrik Reinfeldt gör sig redo för sin nästa premiär på onsdag när han framträder inför. Med 2x HDMI, 1x scart och 1x USB går det att koppla in det mesta. Bo på ett vand- rik Reinfeldts 40 procent. undvika något liknande i . den nya regeringen Berlusconi vill återfå makten I vikingarnas fotspår i.

MORE: Tva till sjukhus efter brand i goteborg

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde