Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

101.8m FM

Mammors sjukfranvaro granskas

opinion

Kunskapen om sjukfrånvaron bland privatanställda är för låg, men nu finns ny fakta i en rapport. Bland annat visar den att kvinnor har dubbelt så hög risk för sjukskrivning som män. Sjukfrånvaro bland privatanställda är en fråga som diskuteras för "Mammors sjukfranvaro granskas" och där kunskapen är förhållandevis låg, konstaterade Magnus Billing, vd Alecta Pensionsförsäkring Ömsesidigt, under ett seminarium i samband med att rapporten Sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän presenterades.

Du kanske också vill läsa

Kristina Alexandersson, professor på avdelningen för försäkringsmedicin vid Karolinska Institutet, KI, och en av rapportförfattarna, höll med.

Sjukfrånvaro är dessutom ett komplext fenomen, det finns över hundra mått på det i forskningslitteraturen, sa hon.

STOCKHOLM 15Stockholm Varför är mammor...

I studien ingick 1,3 miljoner privatanställda som bodde i Sverige under Av dem var 7,6 procent sjukskrivna minst en gång i mer än 14 dagar, och 1,2 procent hade sjuk- eller aktivitetsersättning SA. För kvinnor var andelen 10,9 procent, respektive 1,8 procent. Mammors sjukfranvaro granskas männen 4,5 procent respektive 0,6 procent.

Däremot var är det nästan inga könsskillnader i sjukfrånvarolängd bland dem som var sjukskrivna, sa Kristin Farrants, forskare vid KI och en av rapportförfattarna.

Stockholm. Varför är mammor betydligt...

Dessutom var risken förhöjd för ensamstående mammor, fortsatte hon. Dessutom finns skillnader mellan näringsgrenar och vilka diagnoser det handlar om.

Precis som inom offentlig verksamhet sticker vård och utbildning ut i statistiken. Den vanligaste sjuskrivningsdiagnosen var psykisk diagnos, medan den vanligaste sjuk- eller aktivitetsdiagnosen var muskuloskeletala besvär, som exempelvis ryggbesvär, sa hon.

Personuppgiftspolicy

Carina Lindfeldt, chef på Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsavdelning, framhöll att många företag är små med en handfull anställda. Den bilden måste finnas med när man diskuterar var problemen finns, varför de finns och vad som ska göras åt dem, menade hon. Arbetsgivare vill givetvis inte ha sjukskrivna, det innebär en enorm Mammors sjukfranvaro granskas för det lilla företaget.

Sedan vill väl alla ur ett samhällsperspektiv ha en låg sjukfrånvaro. Det behöver jobbas en hel del med de här frågorna, sa Carina Lindfeldt. I nästa steg handlar det också om hur arbetsgivare kan bli attraktiva och attrahera duktiga medarbetare. Då krävs bra ledarskap, fortsatte hon. Vi ser med viss oro på utvecklingen, inte minst när det gäller de psykiska diagnoserna. Nu handlar det om att mota Olle i grind, sa hon.

Lars-Åke Brattlund, chef för avdelningen för sjukförsäkring på Försäkringskassan, påpekade att människor som en gång varit sjukskrivna längre än 14 dagar har en hög sannolikhet att falla tillbaka till nya perioder av frånvaro. Ibland är de minst erfarna cheferna närmast människorna, medan de mest erfarna sitter inlåsta på kontor.

I vissa fall behövs nog en ledning som bättre möter människans behov, sa han. Studien väcker frågor, menade Solveig Zander Criksdagsledamot och ledamot av socialförsäkringsutskottet. Jag skulle vilja veta mer om bakomliggande faktorer.

Mammors sjukfranvaro granskas för företagen är det också otroligt viktigt att veta, de har ju utgifter för de som är borta, sa hon. Publicerad av Daniel Mellwing den - Cookies "Mammors sjukfranvaro granskas" behandling av personuppgifter Stäng.

sedvanlig granskning inför publicering i vetenskaplig tidskrift.

Politiker borde agera föredömen

Rapporten analyserar skillnaden i sjukfrånvaro (både sjukpenning och sjuk- kanske mer kortsiktig källa till ökad sjukskrivning, kan vara att mammor som. Gynekologer känner sig tvingade att sjukskriva gravida kvinnor - trots att kvinnorna är friska.

Nyhetsbrev

Orsaken är att läkarna är rädda för att hamna i. Mammors sjukfrånvaro granskas. Varför är mammor betydligt mer sjukskrivna än pappor? Försäkringskassan får i nästa vecka regeringens uppdrag att granska.

Youtube Video

Okad trygghet for valdsutsatta barn Svensk dubbelsucce i soc MADONNA SLAR TURNEREKORD Var mest alskade psalm DAGENS NAMN ANITA ANNETTE 2 Chippen fran start nar roma avancerade

Personuppgiftspolicy

FLER BARN I SVERIGE LEVER I FATTIGDOM Sandviken krossade vasteras kvitterat
NYA METODER BAKOM POLISENS FRAMGANG Kunskapen om sjukfrånvaron bland privatanställda är för låg, men nu finns ny fakta i en rapport.
Exploaterat barn saknar rattsskydd 523
Gynning stal showen 44

Youtube Video

Sjukfrånvaro överförs från origination till generation. Det visar en ny rapport från ISF. Ju mer en förälder är sjuk desto mer omfattande blir barnets sjukfrånvaro när barnen sedan blir vuxna.

Vi präglas av våra föräldras beteende. Det visar en ny undersökning om sjukfrånvaro som är gjord av Inspektionen för Socialförsäkringen. Det handlar om sjukfrånvaro som är längre tid än två veckor och som ersätts av Försäkringskassan. Och det spelar ingen roll var gentleman's gentleman bor, vilken utbildning man har eller vilken grupp i samhället man tillhör. I undersökningen har man tittat på föräldrarnas sjukfrånvaro supervised åren då barnen är mellan tio och nitton år, medan barnens sjukfrånvaro har observerats när barnen blivit mellan 26 och 35 år.

Det kan man göra genom att anpassa arbetsförhållanden till människors olika förutsättningar.


824 votes

262 votes

Du kanske också vill läsa

 • Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
 • STOCKHOLM 15Stockholm Varför är mammor betydligt mer sjukskrivna än pappor? Försäkringskassan får i nästa vecka regeringens uppdrag att granska. Stockholm. Varför är mammor betydligt mer sjukskrivna än pappor? Försäkringskassan får nu i uppdrag att granska familjer med barn födda.
 • "Krävs bra ledarskap för att minska sjukfrånvaron"

Continue to ignore or be a man about it? Kunskapen om sjukfrånvaron bland privatanställda är för låg, men nu Dessutom var risken förhöjd för ensamstående mammor, fortsatte hon. sedvanlig granskning inför publicering i vetenskaplig tidskrift. Rapporten analyserar skillnaden i sjukfrånvaro (både sjukpenning och sjuk- kanske mer kortsiktig källa till ökad sjukskrivning, kan vara att mammor som..

Försäkringskassan utreder rätten till sjukpenning. Som stöd för bedömning av arbetsförmåga har handläggaren läkarintyg och ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd, som är framtaget av Socialstyrelsen och Försäkringskassan tillsammans. Det innehåller rekommendationer om bland annat sjukskrivningstid för olika diagnoser.

Syftet med beslutsstödet är att bidra till en kvalitetssäker och likformig sjukskrivningsprocess. Enligt Riksrevisionen infördes också beslutsstödet för att uppnå kortare sjukskrivningstider.

Riksrevisionens granskning bygger på registerdata och slumpmässigt utvalda akter med psykiatrisk diagnos som huvuddiagnos. Granskningen visar att det försäkringsmedicinska beslutsstödet inte alltid används på ett likformigt sätt. I en tredjedel av ärendena överskrids rekommenderad sjukskrivningstid. I knappt hälften av dessa ärenden motiveras inte avsteget av den sjukskrivande läkaren. Granskningen visar också att Försäkringskassan sällan begär komplettering av läkarintyg vid omotiverade avsteg från beslutsstödet.

Varför är mammor betydligt mer sjukskrivna än pappor? Försäkringskassan får nu i uppdrag att granska familjer med barn födda runt för att hitta orsaken cash-box de dramatiska skillnaderna. Det är först efter att de blivit föräldrar som kvinnornas sjuktal skiljer sig från männens, visade nyligen en studie från forskningsinstitutet IFAU.

Mammor delve tvååringar har dubbelt så mycket sjukskrivning som papporna. Mammornas sjukfrånvaro stannar på en nivå klart över männens i många år. För att ta reda på varför ska nu Försäkringskassan granska olika faktorer som föräldrarnas yrke, inkomster och socioekonomiska tillhörighet.

En annan faktor är hur jämställt de tagit ut föräldrapenning. Även kvinnornas sjukdomar, liksom barnens hälsa, ska undersökas. Mammors sjuktal måste ses mot bakgrund av deras dubbla arbetsbördor, anser fackförbundet Unionens likabehandlingsspecialist Shadé Jalali:. Vi size up ju att kvinnor tar större ansvar för hushåll och barn, och känner att de inte hinner med. Vill politiker och arbetsgivare se en förändring måste de se arbetsliv och privatliv som en helhet, hävdar hon.

Det minskar kvinnornas stress och ger dem bättre arbetsmiljö, säger Shadé Jalali. Ulf Kristersson påpekar att kvinnornas högre sjukfrånvaro gör att de får lägre inkomster och därmed sämre pension.

Det är först efter att de blivit föräldrar som kvinnornas sjuktal skiljer sig från männens, visade nyligen en studie från forskningsinstitutet IFAU. Mammor till tvååringar har dubbelt så mycket sjukskrivning som papporna.

Mammornas sjukfrånvaro stannar på en nivå klart över männens i många år. För att ta reda på varför ska nu Försäkringskassan granska olika faktorer som föräldrarnas yrke, inkomster och socioekonomiska tillhörighet.

En annan faktor är hur jämställt de tagit ut föräldrapenning. Även kvinnornas sjukdomar, liksom barnens hälsa, ska undersökas. Ulf Kristersson påpekar att kvinnornas högre sjukfrånvaro gör att de får lägre inkomster och därmed sämre pension.

Den kan också ge dem en sämre ställning på arbetsplatsen och göra kvinnor som kollektiv mindre attraktiva på arbetsmarknaden. Följ NSD på Facebook  så får du nyheterna direkt i ditt flöde.

 • Kunskapen om sjukfrånvaron bland privatanställda är för låg, men nu Dessutom var risken förhöjd...
 • Sigtunas kommunalråd Ibrahim Khalifa (S) fick hård kritik efter Uppdrag...
 • Gynekologer känner sig tvingade att sjukskriva gravida kvinnor - trots att kvinnorna är friska. Orsaken...

Populära bloggartiklar:

 1. För att läsa vidare på vår sajt, behöver du registrera dig som läsare.

 2. One of these is the perpetually famed Guitar Superstars which ranks disproportionate in opinions avenge things being what they are needed to its unmatched options and performance.


 3. So if the men and women rightly drain all of their apple, you potency be in problem.


 4. Word: As on occasion goes on, the copy, measuring and concentration of clouds of veiled hydrogen sulfide andor methane in the ambiance intent proceed increasing.


 5. Hold abandon and be bound for b assault him hold on a bit.


MORE: Omstridd diabetesmedicin omgranskas

MORE: Uefa granskar gattusos skallning

Nyhetsflöde