Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

119.1m FM

Bure vill bli storst pa privat sjukvard

opinion

Genom ökad konkurrens skulle vården vid S: Men kontrakten med företaget Bure skrevs utan offentliga upphandlingar och istället hamnade politikerna i beroendeställningar där de var pressade att förlänga avtalen till år Och sjukvården som skulle bli billigare kan istället ha blivit dyrare för skattebetalarna. Vårdkontrakt värda över femton miljarder kronor skattemedel har i Stockholm och Göteborg gått direkt till Bure och dess efterföljare Capio utan att konkurrenter har fått vara med och tävla om pengarna.

Det visar Fria Tidningars genomgång av revisorernas granskningar. Man tycker att det är sådana jättekontrakt egentligen. Och så sker ingen upphandling enligt lagen.

Men det är ingen tidning innan er som har brytt sig, säger juristen Thomas Hallgren, en av landets främsta experter på offentliga upphandlingar, angående affärerna i Stockholm.

Först privatiseringen av vården vid S: Kontrakt värda upp till femton miljarder skattekronor. Enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, ska varje större uppköp för skattepengar göras enligt bestämda regler där alla intresserade erbjuds komma in med anbud.

Men i Stockholm har avtalen ingåtts och förlängts på annat sätt. Vi tjänstemän hade bara att rätta oss efter det, säger landstingets beställningsdirektör Kjell Nyberg. En av de politiska arkitekterna bakom privatiseringendåvarande finanslandstingsrådet Ralph Lédel mhar en helt annan minnesbild än tjänstemännen.

Det var sju intressenter till både driften och aktiebolaget, däribland två stora internationella. Men i landstingsrevisorernas rapport, skriven bland annat av Thomas Hallgren och godkänd utan kommentarer av landstingsledningen, ges en troligare bild av hur det gick till.

Sjukhuset såldes för miljoner kronor till Bure. Kanske förekom här en inofficiell eller till och Bure vill bli storst pa privat sjukvard officiell budgivning, men det spelar ingen roll.

LOU finns till inte för att trygga offentliga utförsäljningar, utan offentliga inköp av tillgångar och tjänster. Det var här de stora pengarna fanns, uppskattningsvis vård för 3,5 miljarder skattekronor fram till och med år Och det kontraktet, vårdavtalet, gavs med automatik till företaget som fått köpa sjukhuset - Bure.

Vi hade Konkurrensverket inkopplat och de hade inga synpunkter. Och dessutom blev det väldigt lyckat, säger Ralph Lédel, som efter 14 år som landstingsråd i dag är pensionerad och fritidspolitiker i Fagersta. Frågan är just hur lyckat det har blivit.

Ideologi och disparata verklighetsbeskrivningar gör debatten om privatiseringar i vården svår att förstå. Högern lovar effektivitet och patientinflytande, vänstern varnar för fördyringar och att vinstintresset styr vårdinsatserna. En faktauppgift Bure vill bli storst pa privat sjukvard dock förekommit ofta i Sverige: Det är i det närmaste omöjligt att jämföra egentlig effektivitet i vården eftersom patienter kan kräva olika mycket insatser för samma diagnos, säger Berit Lemfjord på Stockholms läns landstings beställarkontor.

Trots svårigheterna att jämföra vårdkostnader tyder mätningar på att S: Men efter privatiseringen har vården istället tillåtits bli lika dyr som på de övriga sjukhusen. Han uppmätte i januari elva snedvridande konkurrensfaktorer till fördel för Capio och en till fördel för de landstingsägda sjukhusen. Bland annat hade Capios tuffa förhandlare garanterat företaget en uppräkning av priserna och kompensationer för moms och hyreshöjningar som de andra sjukhusen inte fick.

Vidare konstaterades också att Capio rapporterade antal ställda diagnoser på ett annat sätt och därigenom tycktes 'skaffa sig en högre ersättning än landstingssjukhusen för samma prestation'.

BURE är Sveriges nioende största...

Wennerberg beräknade värdet av det privata företagets konkurrensfördelar till drygt nio procent av faktureringen. Inte heller han minns något medieintresse för sitt arbete. Därtill kommer andra kostnader för landstinget. När sjukhuset såldes i oktober var avtalspriset miljoner kronor, men Bure krävde en sänkning på grund av ett dåligt resultat samma år och betalningen blev miljoner kronor.

Dessutom lade landstinget ut 13 miljoner kronor på själva förhandlingarna. Räknar man in de extra kostnaderna innebär det att landstingets utgifter för vården vid S: P-A Dahlberg, chefsöverläkare "Bure vill bli storst pa privat sjukvard" Capio S: Men det finns andra saker som inte heller tas fram.

Den största anledningen till ineffektiviteten...

Landstingssjukhusen får extra ersättning för investeringar och förluster som inte vi kan få, säger han. Först år ska det bli lättare att jämföra hur stockholmssjukhusen egentligen står sig sinsemellan. Revisorerna granskade senast istället vänstermajoritetens förlängning år av S: Förlängningen var också en otillåten direktupphandling utan konkurrens.

STOR VILL BLI STÖRRE Per...

Orsaken - brister i den första olagliga vårdöverlåtelsen från Bland annat hade Capio nu fått besittningsskydd till själva sjukhuset och kunde alltså tvinga sig kvar även om de skulle förlora vårdavtalet. Andra Bure vill bli storst pa privat sjukvard var att tidsbrist rådde och att man inte kunde tvinga Capio att dela med sig av information om interna kostnader och annat som behövs för en upphandling.

Men experten Thomas Hallgren, som gjort även denna granskning, underkänner argumenten och pekar på olika sätt på vilka landstinget hade kunnat hävda sig gentemot Capio och låta olika vårdgivare tävla om kontraktet, värt ytterligare i storleksordningen 12 miljarder kronor. I kommunallagen garanteras allmän insyn i offentliga tjänster som läggs ut på entreprenad och i hyreslagen finns en paragraf om att vräka hyresgäster som inte uppfyller avtalsenliga skyldigheter. Trots all kritik misstänker ingen att landstinget var partiskt, och det finns inga säkra beräkningar på att antingen offentlig eller privat drift varit billigare.

Men utan offentlig upphandling kommer vi aldrig att få veta om man har fått maximal valuta för skattebetalarnas pengar eller inte, säger Thomas Hallgren. Det finns i Sverige i dag fem sjukhus och hundratals - samlad statistik saknas - vårdcentraler på entreprenad.

Landsorten visar sig ha konkurrensutsatt i god ordning, medan Göteborg betett sig som Stockholm. Capios kontrakt med Lundby sjukhus förlängdes för ett par år sedan utan någon lagenlig offentlig upphandling.

Även om vi upphandlat offentligt hade vi haft svårt att komma åt lokalen. Bure vill bli storst pa privat sjukvard nu har vi tagit över hyreskontraktet, så till avtalets utgång blir det en stor offentlig upphandling, ursäktar sig Västragötalandsregionens Bure vill bli storst pa privat sjukvard och sjukvårdsdirektör i Göteborg, Nils-Gunnar Ernstson. September underkände Göteborgs stads revisorer upphandlingen av Lundby och skrev att den borde göras om. Sedan regionen tog över har inga revisorer granskat affären.

I Värmland och Skåne tycks dock allt ha gått rätt till när man och privatiserade delar av närsjukvården. Ändå är vårdkontrakten för de två närsjukhusen och fem vårdcentralerna där bara värda omkring 1,6 miljarder kronor om de förlängs - en tiondel av det potentiella värdet i Stockholm. Ägandet är en av de saker vi som ägare ser till att ha full kontroll över, säger distriktssjukvårdsdirektören Birgitta Viklund i Österlen.

Hon har skrivit boken Mycket mer än bara pengar för att hjälpa andra vårdupphandlare att styra sina entreprenörer.

Investeringsbolaget Bure vill framöver fokusera...

Arbetare från Kina arbetar i hamnen i Göteborg. Tidningarna skrev mycket om dem förra året. Först fick de kinesiska arbetarna bara fyra kronor i timmen, men de svenska fackföreningarna såg till att de fick riktiga löner. Nu ska de snart åka hem till Kina igen. Förmannen Gong Fei, 26 år, berättar. Migrationsverket sa att Amer var jordanier. De utvisade honom till Amman. Men han fick inte stanna i Jordanien. Polisen tvingade honom att åka till Västbanken.

Jätten Bures mål: privat vård...

För tre år sedan blev Leif Strandh pappa. Han ville att hans son skulle ha den bästa maten. Men man kan inte alltid hitta ekologisk mat i affärerna. Den kan också vara dyr. Därför startade Leif Strandh Ekobeställarna. Den i Sverige kraftigt växande nätverkssajten Facebook är en dröm för säkerhetstjänster som övervakar de egna medborgarna. Det framgår av kartläggningar utförda av amerikanska bloggare, vars uppgifter inte tidigare publicerats i Sverige.

De svenska myndigheterna sa att åringen var jordanier och utvisade honom till Amman. Men den jordanska polisen tvingade honom att omedelbart åka "Bure vill bli storst pa privat sjukvard" till Västbanken.

Migrationsverkets beslutsfattare i ärendet är själv skeptisk till hanteringen. Sedan dess har Capio fått kontrakt för att leverera vård värda upp till 15 miljarder kronor, utan att någon offentlig upphandling genomförts.

Rekommenderade artiklar En kinesisk hamnarbetare i Göteborg berättar Arbetare från Kina arbetar i hamnen i Göteborg. Amer blev utvisad till Västbanken Migrationsverket sa att Amer var jordanier. Göteborgare köper ekologiskt tillsammans För tre år sedan blev Leif Strandh pappa. Växande Facebook en dröm för storebror Den i Sverige kraftigt växande nätverkssajten Facebook är en dröm för säkerhetstjänster som övervakar de egna medborgarna.

Sverige avvisade till Västbanken De svenska myndigheterna sa att åringen var jordanier och utvisade honom till Amman. Bure Hälsa och Sjukvård är Nordens ledande privata aktör inom . Bure står kvar som största ägare i bolaget och Guide ingår fortsatt i Bure ITs. affärsstrukturer som på sikt kan bli ledande inom valda segment. Under Samtidigt vill vi. BURE är Sveriges nioende största noterade investmentbolag och det näst största på MidCap Bure vill bli storst pa privat sjukvard Börsnotering av Affärsområdet Bure Hälsa och Sjukvård med namnet Capio (som delas ut till Investmentbolaget Skanditek (bakom vilket familjen Tigerschiöld finns) blir största ägare.

STOR VILL BLI STÖRRE Per Båtelson är den okände mannen bakom Sveriges privata vårdjätte Bure Hälsa och sjukvård AB. Nu satsar företaget Högt på Per Båtelsons önskelista står S:t Görans sjukhus i Stockholm. Från sjunde våningen, med utsikt över hela Göteborg, styr han Sveriges största privata vårdimperium.

MORE: Kerstin blinkar till selma

MORE: Umea vill ha arkitekthogskola

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde