Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

104.2m FM

Man far aldrig tappa sin medmansklighet

opinion

Musik Nätverket och kontakt. Brev skickat till riksdagens alla socialdemokratiska ledamöter Vi skriver till dig för att uppmärksamma dig på att migrationsverket, med regeringens goda minne, utvisar asylsökande till Afghanistan i strid mot regeringens egna rekommendationer och med motiveringar som inte på något sätt är rättssäkra.

Vi ber dig att ta del av nedanstående information och att göra vad du kan för att påverka regeringen att sätta stopp för denna hantering, som strider mot både medmänsklighet och lagar. Sist i brevet finns länkar som fördjupning.

Logga in på Dagens Nyheter

Ändå stödjer han en utvisningspolitik som varken är medmänsklig eller rättssäker. Migrationsministern säger att han litar på att Migrationsverket och domstolen gör korrekta bedömningar av läget i landet och av Man far aldrig tappa sin medmansklighet asylsökandes behov av skydd.

Det borde han inte göra. Afghanistans möjlighet att skydda de flyktingar som deporteras dit. EU och Afghanistans regering träffade Man far aldrig tappa sin medmansklighet september ett avtal om att 80 flyktingar skulle återföras till Afghanistan, samtidigt som man kom överens om mycket omfattande bistånd till landet. Sedan dess har det afghanska parlamentet avvisat ett liknade avtal med Sverige, men Morgan Johansson har kommit överens med Afghanistans regering om att EU-avtalet fortfarande ska gälla.

Det är familjen och släkten som står för trygghet, och finns inte det är man helt utlämnad, säger den svenske Afghanistanexperten Anders Fänge. För dem som redan fått avslag på sina asylansökningar ger det försämrade läget rätt till en omprövning efter att ny asylansökan lämnas in. De som deporterades på lucianatten fick dock inte veta detta och Tommy Harnesk, chef vid Migrationsverkets förvar i Märsta, menar att han gjorde rätt i att inte informera dem.

Hon kunde inte gärna lämna...

Därmed gick de miste om sin lagstadgade möjlighet att åter få sina fall prövade. I avvaktan på omprövning måste alla utvisningar stoppas, och de som felaktigt deporterades på lucianatten måste erbjudas att komma tillbaka till Sverige och göra nya ansökningar.

Under oktober och november har 1. Lärare som arbetar med barnen och bekräftar deras egna åldersuppgifter reagerar starkt på godtyckligheten  i migrationsverkets åldersbestämningar.

Carl Bexelius på Migrationsverket medger att det är ett "svårt bevisläge" och anger att man under ska börja göra flera medicinska åldersbedömningar för att få säkrare bedömningar. Men denna säkrare bedömning gäller inte dem som redan fått sin ålder bestämd, de kan utvisas även fastän Migrationsverket erkänner att åldern kan vara felaktig. De godtyckliga åldersuppskrivningarna måste upphöra och de ungdomar som fått sin ålder uppskriven måste få möjlighet till korrigering av åldern.

Många av de som har sökt asyl i Sverige tillhör minoritetsgruppen hazarer. De är oftast shiamuslimer och har ett typiskt annorlunda utseende än de flesta andra afghaner, och de är utsatta för etniskt och religiöst grundande hot från talibanerna, ISIS och även andra delar av det afghanska samhället.

Dessa hot kan enligt den australiensiska diplomatiprofessorn William Maley jämföras med de tyska "Man far aldrig tappa sin medmansklighet" situation i samband med Kristallnatten Maley menar att hazarer som inte har ett starkt socialt nätverk har mycket svårt att alls försörja sig. Av de hazarer som nu riskerar utvisning till Afghanistan är det många som varken känner människor eller platser Man far aldrig tappa sin medmansklighet, eftersom de levt hela sina liv som flyktingar i Iran.

Det faktum att man tillhör den speciellt utsatta gruppen hazarer och saknar släkt eller annan anknytning till Afghanistan ska i sig betraktats som tillräckligt skyddsskäl. Oro och förtvivlan i Sverige…. Bland de ungdomar som finns i Sverige och som har fått avslag på sina asylansökningar eller ännu inte fått dem prövade råder nu mycket stor oro, och flera tonåringar har försökt, och ibland även lyckats, att ta sina liv i förtvivlan.

Läkare och psykologer konstaterar att Sverige inte lever upp till barnkonventionen och kräver i ett upprop stopp för godtyckliga åldersuppskrivningar och ett stopp för utvisningar tills Afghanistan är säkert. Socialsekreterare konstaterar att de med de nuvarande reglerna tvingas begå lagbrott varje dag genom att de inte har rätt att skydda de barn som behöver skydd, och lärare och rektorer larmar om den stress som deras elever utsätts för och protesterar mot att många elever plötsligt anses vuxna och tvingas iväg från både Man far aldrig tappa sin medmansklighet och hem.

Pojkar som har fått avslag på sina ansökningar gömmer sig i Sverige och några av dem försörjer sig genom att sälja sex. De har ingenstans att ta vägen och ingen möjlighet att försörja sig, och många av dem kan bara persiska. De löper mycket stor risk att tvingas in i kriminalitet och prostitution eller värvas som soldater till endera sidan i kriget mellan regeringsstyrkorna och talibanerna. De som, mot alla odds, lyckas ta sig till Iran för att återförenas med sina familjer riskerar i stället att skickas till Syrien som soldater på Assad-regimens sida.

Är det detta som Morgan Johansson menar med medmänsklighet? Vi hoppas och tror att det finns andra krafter inom socialdemokratiska partiet som har en annorlunda uppfattning, och att ni lyckas få regeringen att ändra Man far aldrig tappa sin medmansklighet skamliga politik.

Mona Kristoffersson, pedagog, god man, Ljungby   Kontaktperson, telmona. Jan Stattin, Fil dr, lärare för nyanlända elever, Gävle   Kontaktperson, tel 14 04 Karin Fridell Anter, arkitekturforskare, god man, Uppsala. Lisa Högberg, lärare på språkintroduktionen, Umeå.

På luciadagen landade det första...

Kerstin Kvisler, Örbyhus, har lämnat Socialdemokratiska partiet p. Jessica Lindgren Meng, lärare i Man far aldrig tappa sin medmansklighet och svenska, Eskilstuna. Elisabeth Nelin, pensionär, Klintehamn. Kristin Särndal, Umeå, medlem i socialdemokratiska partiet. Maria Truedsson, pensionerade distriktsläkare, Luleå, medlem i Socialdemokratiska partiet. Morgan Johansson nöjd med att Afghanistans regering bekräftar avtalet trots att parlamentet sagt nej: Afghanistans Norge-ambassadör om säkerheten för flyktingar: Migrationsverkets rapport om försämrat säkerhetsläge: Pressklipp om Migrationsverkets rapport: Afghanistankommitténs Anders Fänge om läget i Afghanistan: Om att de som satt i förvar på lucianatten inte fick reda på sina rättigheter: Om hazarernas speciella utsatthet: Om förtvivlan och självmord bland dem som fått eller befarar avslag: Om det lagvidriga i att inte ta hänsyn till barnens rättigheter.

Om brott mot barnkonventionen — brev till regeringen från läkare, psykologer och socialarbetare. Om psykologers och socialsekreterare som inte tillåts ta hänsyn till barnens bästa. Om ensamkommande barn som säljer sex efter att ha nekats asyl.

Om hur de återvändande rekryteras av armén, talibanerna Man far aldrig tappa sin medmansklighet IS. Filmer från Kabul med förtvivlade pojkar nyligen deporterade från Norge.

Upplagd av Ingrid Eckerman kl. Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida. Kommentarer till inlägget Atom. Två snabba, snärtiga slag som får dig att tappa fattningen, förlora En man som ska återse sin son för första gången sedan han släppts ut Gestalter vi aldrig ser på teve eller läser om annars utan att ordet misär förekommer. På luciadagen landade det första chartrade planet med tvångsavvisade afghaner från Sverige i Kabul.

○ Migrationsminister Morgan. Sverige får aldrig förfalla till att tillhöra hatarna och mobbarna. Jasenko Omanovic (S) förlorar sin riksdagsplats när Socialdemokraterna tappar ett mandat i. Två politiker sticker ut i särklass när personkryssen räknats klart i.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde