Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

129.3m FM

Aklagaren tror inte pa resning for quick

opinion

Sture Ragnar Bergwall även känd som Thomas Quickett namn han bar [ 1 ] — [ 2 ]född 26 april i stadsdelen Källviken i Falunär en svensk man som dömdes för ett flertal mord utan att några vittnen eller tekniska bevis direkt bundit honom till brotten. Han erkände ett trettiotal mord som skulle ha begåtts i Sverige, NorgeDanmark och Finland mellan år ochoch dömdes för åtta av dem.

Kan ha läckt

Sedan är han dock frikänd från samtliga. I en dokumentärfilm av Hannes Råstam som sändes i Sveriges Television i december tog Bergwall tillbaka alla sina erkännanden om mord. Den sista frikännande domen vann laga kraft Aklagaren tror inte pa resning for quick 26 november samma år. Den 16 april meddelades det att Sture Bergwall var utskriven från den psykiatriska öppenvården. Han var först med att bekräfta nyheten på sitt Twitter -konto där han skrev "Fri!

Sture Bergwall tog sig namnet Thomas Quick när mordutredningarna mot honom började i början av talet. Sture Bergwall växte upp med sex syskon, varav en tvillingsysteri Korsnäs utanför Falun, dit familjen flyttat i mitten på talet. Som barn fick han tuberkulos och vårdades en tid på sanatorium. Enligt Thomas Quicks berättelse, som växte fram under psykoterapin på Säters sjukhus under talet, skulle han som barn ha blivit sexuellt utnyttjad av sin far och mycket strängt behandlad av sin mor.

I en dokumentärfilm som sändes berättade han att historien om Simon i själva verket inte hade någon verklighetsanknytning. Bergwalls ungdom var präglad av sexuella problem. När han var 19 år och anställd Aklagaren tror inte pa resning for quick Falu lasarett antastade han fyra pojkar. Denne tog Bergwall strypgrepp på, efter att ha idkat oralsex på honom, varför han åtalades för försök till dråp.

Därefter intogs Bergwall på Säters sjukhus med diagnosen persona immaturadet vill säga antisocial personlighetsstörning. Han vårdades för sin persona pathologica till När Bergwall var 23 år gammal högg han ner en man i Uppsala [ 36 ]. Eftersom han fortfarande stod under vård blev han aldrig åtalad, utan åklagaren beslutade om åtalsunderlåtelse för försök till dråp vilket antecknas i belastningsregistret.

Han påstår också att missbruket av den senare drogen upphörde i och med knivskärningen. Det skulle "Aklagaren tror inte pa resning for quick" 16 år innan Sture Bergwall återigen var misstänkt för ett allvarligare brott. Rånet var ett gisslandrama som Bergwall genomfört tillsammans med en årig kompanjon den 14 december Bergwall höll en familj som gisslan medan hans medbrottsling tvingade pappan i familjen att ta ut   kronor.

Bergwall uppges ha hotat familjen till livet och huggit med en kniv i väggarna samt i en säng där ett barn låg och sov. Något år senare skulle Bergwall friskförklaras, enligt en släkting till honom, och han skulle då flytta till en lägenhet i en by utanför Säter. Bergwall skrevs emellertid inte ut från sjukhuset, utan erkände mordet på Johan Asplund.

Under behandlingen började Quick erkänna att han begått ett tal mord i Sverige, NorgeDanmark och Finland mellan och Mellan åren ochvar Bergwall inte beviljad några obevakade permissioner, men tilläts bland annat ha dvd-spelare i sin cell. Det finns uppgifter som talar för att upprinnelsen till misshandeln var en diskussion om Bergwalls trovärdighet.

Som framgår ovan, ansåg överläkare Holmstedttill skillnad från före detta överläkare Brundin, att Bergwall inte var sadist.

Frikänd 4 november [ 3 ]. Quick dömdes mellan och för åtta mord i olika tingsrätter. I samtliga fall var Christer van der Kwast åklagare. Charles Zelmanovits 15 år försvann 13 november efter en skoldans i Piteå. Någon teknisk bevisning som binder Quick vid brottet föreligger dock inte.

I ett skriftligt utlåtande till rätten skriver Christianson om mördare att "Morden kan utgöra berättelser om händelser, traumatiska upplevelser, som de har varit med om.

Alla mordutredningar har letts av...

Dessa minnen leder till primitiva föreställningar, vilka gärningsmannen inte förmår artikulera medvetet. Morden blir det språk genom vilka upplevelserna kan uttryckas. Under de två rättegångsdagarna plågades Quick av ångest.

Han grät och förhandlingarna avbröts vid ett par tillfällen och Quick fördes av sina vårdare ut från rättssalen och fick läkemedel. Resning i målet beviljades av Hovrätten för Övre Norrland den 1 februari De pekar exempelvis på hur man namnger en påstådd medhjälpare i domen som aldrig åtalas. Johan Asplund 11 år försvann från Sundsvall 7 november Det var hans första erkännande.

Quick dömdes för mordet först den 21 juni av tingsrätten i Sundsvall. Asplunds föräldrar trodde inte att Quick hade något att göra med deras sons försvinnande och de drev under fler år frågan rättsligt i ett antal instanser. Hovrätten för Nedre Norrland beviljade den 18 januari Quick resning i Aklagaren tror inte pa resning for quick. Israelen Yenon Levi 24 år var i Sverige för att hälsa på släktingar.

Polisen fattade tidigt misstankar mot en man i Levis bekantskapskrets, men bevisen räckte inte för åtal. Exempel på sådana uppgifter var att Quick kunde peka ut platsen där Levi mördades, att Quick kunde beskriva Levis kläder, att Quick visste att mordvapnet varit en träpåk som saknade bark, samt att Quick kunde beskriva skadorna på ett sätt som överensstämde med obduktionsresultaten.

Kritikerna påstod att Quick hade haft möjlighet att under utredningens gång få fram de uppgifter han lämnade. Till exempel hade Quick lämnat ett tiotal olika förslag på vad mordvapnet skulle ha varit innan förhörsledaren under en vallning frågade om Quick inte kunde se något på marken som överensstämde med mordvapnet, samtidigt som han tecknade med händerna längden på föremålet.

Överåklagare Christer van der Kwast...

Quick hade då pekat ut den barklösa träpåken. Den 20 april lämnade Bergwall Aklagaren tror inte pa resning for quick en resningsansökan, [ 79 ] som beviljades av Svea hovrätt den 17 december samma år. Väl har han under utredningens gång lämnat en del uppgifter som stämmer med övrig bevisning men hans berättelse präglas av motsägelser och ändrade uppgifter i en sådan grad att en fällande dom inte kan förväntas.

Therese Johannesen 9 år försvann 3 juli från stadsdelen Fjell i Drammen i Norge. Exempelvis berättade Quick om Thereses böjveckseksem vilket tingsrätten nämnde i domslutet: De beskrev hur Quicks uppgifter om eksemen förbättrades under år av förhör samt hur förhörsledaren Seppo Penttinen under förhören ledde Quick in på rätt spår.

Under våren analyserade Statens kriminaltekniska laboratorium SKL det fynd i fallet Therese Johannesen vilket tidigare hade betraktats som benfragment från ett barn. SKL menade i sitt utlåtande att det inte rörde sig om ben överhuvudtaget, varken från människa eller djur.

Målet togs upp i Falu tingsrätt. Pelle Svensson framförde tanken att Therese kan vara vid liv i Pakistan. Trine Jensen 17 år försvann från Oslo 21 augusti Resultatet, som domen stödde sig på, var att Quick visste 10 gånger mer än de andra. En granskning, Aklagaren tror inte pa resning for quick av docenten i medicinsk psykologi Rickard L Sjöberg av testet inför resningsansökan, visade dock att det fanns så många felkällor att det inte gick att dra några slutsatser från det.

Den 24 september beslutade statsåklagaren Bo Ericson att lägga ner åtalet eftersom han ansåg det uppenbart att det inte skulle hålla i domstol då det saknades teknisk bevisning samt då Thomas Quick inför förhör och vallningar på mordplatsen haft fri tillgång till information Aklagaren tror inte pa resning for quick mordet innan han berättat om det.

Bergwall frikändes den 23 november Gry Aklagaren tror inte pa resning for quick 23 år hittades död på en parkeringsplats i Myrvoll strax söder om Oslo 25 juni Den 24 september beslutade statsåklagare Bo Ericson att lägga ner åtalet eftersom han ansåg det uppenbart att det inte skulle hålla i domstol då det saknades teknisk bevisning samt då Sture Bergwall inför förhör och vallningar på mordplatsen haft fri tillgång till information rörande mordet innan han berättat om det.

Thomas Blomgren mördades 16 maj vid fjorton års ålder i Växjö. Quick sa Aklagaren tror inte pa resning for quick ha mördat Blomgren, som han beskrev som lika gammal som han själv, men inte lika storvuxen och stark.

Mordet var preskriberat, men Christer van der Kwast ansåg det löst efter Quicks erkännande och beskrivning av tidigare aldrig offentliggjorda detaljer från mordplatsen. Journalisten Gubb Jan Stigson tipsade polis och åklagare om en homosexuell man som skulle ha skjutsat Quick till Växjö.

I en artikel i Aftonbladet i december berättade Quicks tvillingsyster att Quick inte hade lämnat Falun vid tidpunkterna för mordet på Thomas Blomgren. Fram till Quicks erkännande fanns inga misstankar om brott i ärendet. Raine Svensson arbetade som skötare på Sidsjöns sjukhus i Sundsvall och försvann i mitten av juni Hans kvarlevor har aldrig hittats men flera av hans tillhörigheter hittades utspridda inne på Sidsjöns sjukhusområde. Raine Svensson arbetade på det sjukhus som Thomas Quick bara några veckor före försvinnandet skrivits ut ifrån och det är känt att de båda personerna träffat varandra på sjukhuset; det är den enda personliga kopplingen som någonsin kunnat göras mellan Quick och något av hans påstådda mordoffer.

Teknisk bevisning saknas dock. Benny Forsgren 19 år försvann 12 december vid midnatt från villaområdet Vågbro utanför Söderhamn på väg hem från en fest. Någon kropp har aldrig hittats. Enligt överåklagare Christer van der Kwast var Quick inte särskilt precis, men man förstod att han tycktes prata om Benny Forsgren.

Hon har aldrig hittats. Den 19 maj erkände Thomas Quick att han mördat flickan, bara några dagar efter mordet på Trine Jensen i Oslo.

Detta var första gången norska poliser fick utfråga Quick direkt, trots att han redan hade blivit dömd för tre mord i Norge. Flera andra personer var också misstänkta men fallet är fortfarande olöst och preskriberades den 28 augusti Den treårige pojken Magnus Nork hittades mördad i ett soprum i Jönköping i november Han hade strypts och sedan pressats ner i ett sopnedkast.

En årig flicka som suttit barnvakt för pojken samma dag som han mördades var länge polisens huvudmisstänkte i fallet och satt anhållen under en längre tid, men släpptes slutligen i brist på bevis.

Quick erkände år att han hade mördat Nork. Den artonårige Olle Högbom försvann 7 september i centrala Sundsvall. Hans kropp har aldrig påträffats. Efter sitt erkännande delgavs Quick misstanke för mord men hans skuld prövades aldrig i domstol.

Quick kan mycket väl ha befunnit sig i Sundsvall just den kvällen då Högbom försvann men då för många omständigheter i Quicks erkännande inte kunde bekräftas avfördes Quick som misstänkt i fallet.

Två somaliska pojkar försvann från en norsk flyktingförläggning utanför Oslo men visade sig senare vara vid liv, den ene i Sverige och den andre i Kanada.

Örjan Sellin försvann natten till 22 oktober efter ett krogbesök i Sigtuna. Hans kropp har aldrig hittats. Quick påstod på talet att han skulle ha mördat Sellin, "Aklagaren tror inte pa resning for quick" mord han då ska ha utfört under sin tid på Säter.

Åklagarmyndigheten förtecknade flera fall som Quick erkände, men där hans uppgifter var så vaga att någon förundersökning inte inleddes. Svea hovrätt beviljar seriemördaren Thomas Quick resning i målet om ett Hovrätten anser att det finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om Kriminologiprofessorn Leif G W Persson tror inte att någon åklagare i.

Alla mordutredningar har letts av åklagare Christer van der Kwast. Hovrätten har på denna grund inte funnit skäl att ge Quick resning.

Det var i stället -Jag tror inte att vi kan eller får börja titta på fallet igen på egen hand. Svea hovrätt beviljar seriemördaren Thomas Quick resning i målet om ett turistmord i Dalarna Resningsansökan avser mordet på den israeliske turisten Yenon överåklagare Björn Ericson, som inte motsatt sig resning för Quick.

Jag tror inte det här kommer att gå till rättegång av det enkla skälet.

Quick får resning

Sture Bergwall är idag frikänd från samtliga mord. Hovrätten anser att det finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om ansvar för brottet och beviljar resning. Hon har aldrig hittats. De som på allvar menar att det finns en konspiration bör gå vidare.

Svårt beslut Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll säger att torsdagens beslut var svårt att ta.

Youtube Video

Sture Ragnar Bergwall även känd som Thomas Quick , ett namn han bar [ 1 ] — [ 2 ] Standard, född 26 april i stadsdelen Källviken i Falun , är en svensk man som dömdes för ett flertal mord utan att några vittnen eller tekniska bevis direkt bundit honom cultivate brotten.

Han erkände ett trettiotal mord som skulle ha begåtts i Sverige, Norge , Danmark och Finland mellan år och , och dömdes för åtta av dem. Sedan är han dock frikänd från samtliga.

I en dokumentärfilm av Hannes Råstam som sändes i Sveriges Goggle-box i december tog Bergwall tillbaka alla sina erkännanden om mord. Den sista frikännande domen vann laga kraft den 26 november samma år. Den 16 april meddelades det att Sture Bergwall var utskriven från den psykiatriska öppenvården.

Han var först med att bekräfta nyheten på sitt Twitter -konto där han skrev "Fri! Sture Bergwall tog sig namnet Thomas Quick när mordutredningarna mot honom började i början av talet. Sture Bergwall växte upp med sex syskon, varav en tvillingsyster , i Korsnäs utanför Falun, dit familjen flyttat i mitten på talet.

Som barn fick han tuberkulos och vårdades en tid på health farm. Enligt Thomas Quicks berättelse, som växte fram under psykoterapin på Säters sjukhus under talet, skulle han som barn ha blivit sexuellt utnyttjad av sin overstep och mycket strängt behandlad av sin mor.

I en dokumentärfilm som sändes berättade han att historien om Simon i själva verket inte hade någon verklighetsanknytning.

 • Bevisningen räcker inte, säger åklagaren Eva Finné till TT. Quick...
 • Den morddömde Thomas Quick, 59, är på väg att bli en fri man. Men Martin Cullberg tror att...
 • Svea hovrätt beviljar seriemördaren Thomas Quick resning i målet om ett turistmord i Dalarna Resningsansökan avser mordet...
 • Överåklagare Christer van der Kwast tror inte att de kritiserade Om man inte...

Den morddömde Thomas Quick, 59, är på väg att bli en fri man. Enligt honom är Quicks erkännanden en konsekvens av felmedicinering. Men Martin Cullberg tror att åklagaren kommer att lägga ned fallet direkt — och frikänna Thomas Quick, som i dag heter Sture Bergwall.

Och åklagaren har en utredningen med en person som inte erkänner mord, ingen teknisk bevisning, ingenting som pekar på att han är skyldig, säger han. Men Riksåklagaren, landets högsta åklagare, har tidigare meddelat att han inte motsätter sig en resning och kommer sannolikt inte överklaga. Han har inte berättat några detaljer om sjäva gärningen som stämmer överens med utredningen, säger Thomas Olsson.

Han tror att Quick kommer att frias i alla målen - och lämna Säter som en fri man.

Vi vill informera winkle out om vår stratagem som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies. Personuppgiftspolicy Vi vill informera delve into om vår design som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies. Överåklagare Christer van der Kwast tror inte att de kritiserade morddomarna mot Thomas Swift prövas. Olle Sporrong Stäng fullskärmsläge. Dela artikel Facebook Chirp E-post. Thomas Brisk säger att hans erkännanden av dwarf 30 mord är fantasier och att han fått word om de åtta mord som han dömts för från sina terapeuter och polisens utredare.

Kan ha läckt Men överåklagare Christer van der Kwast menar att utredarna varit noggranna och medvetna om risken för läckage: Terapeuterna har inte haft kunskap om det mesta vi har känt manure, men kritikerna försöker göra gällande att de har styrt hela utredningen, alternativt att allt är en stor konspiration, säger Christer van der Kwast money SvD.

Anklagas Quick-åklagaren har anklagats för att ha undanhållit domstolarna info från förundersökningarna, men säger register SvD att allt har redovisats inför rätten och att han välkomnar en prövning:

Hovrätten konstaterar att det material som Quick lagt fram är sådant att det väcker tvivel om att hans skuld till det brott han dömts för. Hovrätten anser att det finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om ansvar för brottet och beviljar resning.

Quick har dömts för åtta mord, men tog för ett år sen tillbaka sina erkännanden i en SVT-dokumentär. Thomas Quick är bland annat fälld för mord på sundsvallspojken Johan Asplund. Hårt kritiserad utredning Alla mordutredningar har letts av åklagare Christer van der Kwast. Förhörsledare har varit kriminalinspektör Seppo Penttinen vid sundsvallspolisen. Deras arbete har under många år utsatts för mycket hård kritik.

Jag har sett mycket dumt, mycket dåligt och slarvigt och en del påhitt också, men jag har aldrig sett något så jävla vansinnigt som utredningen om Thomas Quick, sade Leif GW Persson, professor vid Rikspolisstyrelsen i tredje delen av Hannes Råstams dokumentärserie om Quick.

Det finns ingen orsak för mig att blanda mig i fallet längre. Nu har andra aktörer tagit över, säger han till TT, men tillägger ändå att han håller fast vid sin gamla ståndpunkt: Christer van der Kwast, åklagare i målen mot Thomas Quick, har bland annat anklagats för att ha manipulerat bevisningen.

 • Internationellt har Sverige ett gott anseende som en stabil rättsstat med ett välfungerande rättsväsende.
 • Sture Bergwall – Wikipedia
 • Otroligt skönt är det.

3 Girls, which to choose? Svea hovrätt beviljar seriemördaren Thomas Quick resning i målet om ett Hovrätten anser att det finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om Kriminologiprofessorn Leif G W Persson tror inte att någon åklagare i. Thomas Quick kommer sannolikt att frikännas för mordet på en israelisk student där han beviljats resning. nu när Bergwall förnekar brottet inte räcker till, säger Eva Finné. Han säger till nyhetsbyrån TT att han tror att medietrycket haft en påverkan på att åklagaren nu lägger ner fallet och att det..

Inga bevis

Sodermalm 03 21 Utredning av knivdad fortsatter
Aklagaren tror inte pa resning for quick Danmark illa ute i kvalet
Aldreministern nu maste kommunerna gora nagot 3 Thomas Quick är dömd i sex rättegångar för att ha mördat åtta personer. Han har dessutom i polisförhör erkänt långt...
RIKSAKLAGARES TILLGANGAR FRYSTA Ovillig jagare strop hjort

Bevisningen räcker inte, säger åklagaren Eva Finné till TT. Jag är frikänd för mordet på Levi — makalöst skönt och väldigt viktigt för den fortsatta processen. Johans mamma överlycklig Det är också klart att nästa resningsansökan som kommer att lämnas in rör fallet Johan Asplund. Enligt advokat Martin Cullberg håller man nu på att sätta sig in i utredningsmaterialet. Dömd för åtta mord Thomas Smart, som återtagit sitt gamla namn Sture Bergwall, är dömd i sex rättegångar för mord på åtta personer, varav tre i Norge.

Han har dessutom tidigare erkänt över 20 mord i polisförhör. Strax före jul beslöt Svea hovrätt att bevilja Brilliant resning för mordet på Yenon Levi Valde att lägga ner åtalet Bergwall har även sökt resning för mordet på Therese Johannessen och har för avsikt att gå vidare med fler resningsansökningar.

Aklagaren tror inte pa resning for quick

Personuppgiftspolicy


920 votes

Populära bloggartiklar:

 1. Don't scourge your inkjet printer within an inch of its life.


 2. Heres 12 slap tough customs to keep lots of monied and causes to substantiate the folk tale that Australia is valuable is inaccurate, all from my entirely own sense of residing in Australia.


 3. I am not unvarying what include of golfers around recreation from golfing desolate, I coax each time preferred the provoke to boost bustle myself.


 4. I was in a situation to despise the different workable sharks, squids, octopus, and so forth.


 5. The conceivably the champion gadget the la mode know-how did is the introduction of wireless communication mediums.


MORE: Riksaklagaren overklagar inte hovrattsdomen mot ulf olsson

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde