Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

129.4m FM

Nagra tusendelar mellan mirakel och tragedi

opinion

Det är demokratin, dumbom!

Avtalen som nu är på...

Home Nagra tusendelar mellan mirakel och tragedi är demokratin, dumbom! Det är kapitalet, dumbom! Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport 1 Det är företagsklimatet dumbom! Demokratin och det förändrade medielandskapet 1 Demokratin och det förändrade medielandskapet Mot ökade kunskapsklyftor och deltagandeklyftor?

Jesper Strömbäck 12 För Den representativa demokratin som det goda styrelseskicket 1 Den representativa demokratin som det goda styrelseskicket Peter Esaiasson Mitt uppdrag i dag är klart formulerat: Den Mänskliga Faktorn Det handlar om systemet, dumbom!

Det sjunkande antalet partimedlemmar och demokratin. Ann-Kristin Kölln 1 Det sjunkande antalet partimedlemmar och demokratin Ann-Kristin Kölln 12 Förord års Demokratiutredning har i uppgift att analys. Om det minskade valdeltagandets sociala och politiska rötter 1 00benn.

Är tusendelarna på rätt sida...

Demokratin i musikproduktionen 1 Kurs: Handelsavtalen som hotar demokratin 1 Handelsavtalen som hotar demokratin Hur USA-EUs och Stillahavsländernas handels- och investeringsavtal ytterligare förstärker fö Medlemmen påverkar föreningen på årsmöt.

Miljövården - på demokratin en probersten Krav på snabbare, kraftfullare åtgärder bemöts ofta m. Demokratin och medborgarskapet 1 Kapitel 3 SD-grundkursen från år Demokratin och medborgarskapet Demokrati betyder folkstyre. Men vad innebär det, att folket s Vi fördjupar demokratin 1 Vi fördjupar demokratin En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter2 3 ordföranden har ordet Människor Skolan och demokratin 1 Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan och demokratin - en diskursanalys.

ISSN Den «goda» demokratin? En kartläggning av demokrat. Christian Fernández Den önskvärda demokratin? Vänsterns moraliska skuld med andraSovjetmyten i Sverige med andraHerbert Tingsten: Om skojarna i Tokyo och Bill Clintons motto 13 2.

Om Kofi Annan och folkmorden — vad lär de oss? Om demokrati och krig, New York Times och hungersnöd, judar och hat 67 5. Om arabvärlden och Nagra tusendelar mellan mirakel och tragedi export dit 87 6. Om slakten som mål, döden som kult, idékampen just nu 97 7.

Bloggarkiv

Vilka värden bär upp ärkebiskop Hammar? Kan Irak bli en demokrati? Sen tidernas gryning har jag skött mitt värv och lär väl inte bli färdig med det på ännu en tid. Årtusenden glider bort, folk står upp och folk försvinner igen i natten, men jag står kvar efter dem alla Nagra tusendelar mellan mirakel och tragedi ser mig blodbestänkt om efter dem, jag den ende som inte åldras Jag var med er från begynnelsen och skall följa er tills er tid är ute.

När ni första gång vände blicken mot himlen och anade gud, skar jag upp en broder åt er och offrade honom. Jag minns än de blåsiga träden och eldskenet som fladdrade över era ansikten när jag ryckte ut hans hjärta och kastade det åt lågorna. Sen dess har jag offrat många, åt gudar och djävlar, åt himmel och avgrunder, skyldiga och oskyldiga i oöverskådliga skaror.

Folk har jag utplånat från jorden, riken har jag skövlat och lagt öde. Allt som ni begärt av mig. Tidevarv har jag följt till graven och stått en stund där stödd på mitt drypande svärd, tills nya släkten ropat på mig med unga, otåliga röster. Människohav har jag piskat till blod och deras oroliga brus har jag tystat för evigt. Åt siare och frälsare har jag rest kättarbålet. Mänskolivet har jag sänkt i natt och mörker. Allt har jag gjort åt er. Ännu kallar man mig och jag kommer.

Jag ser över landen — jorden ligger febrig och het och i rymden hörs skrin av sjuka fåglar. Då är det ondas brunsttid inne! Ur Bödeln av Pär Lagerkvist Det är demokratin, dumbom! Den äldre folkpartist, som hade utsetts till det här låtsasuppdraget, blev sjuk. Partiledningen undrade om jag hade tid att resa till Japan med kort varsel. Som medlem av Europarådet i Strasbourg, en hedervärd institution som bygger på att mänskliga fri- och rättigheter ska vara grunden för internationell samverkan, hade jag inga illusioner om de människor jag skulle möta i en organisation som vilade på helt andra värden, eller på inga värden alls.

Att genomskåda fiktionen var inte svårt. Alla vi som kom till IPU: Men en klar majoritet av de riksdagsmän från 63 länder, vilka då samlades i det japanska parlamentet, var utsedda av gangsterregimer. Här fanns så kallade parlamentsledamöter från Sovjetblocket alltså inklusive halva Europa och andra kommuniststater, från den muslimska världens mängder av diktaturer, och från ett antal förtryckarregimer i Afrika, Latinamerika och östra Asien. De flesta av de delegater som slog sig ner i representanthusets väldiga sal i Japans Diet, var hantlangare åt regimer utan någon som helst demokratisk legitimitet.

Den judiska staten skakades under Yom Kippur-krigets första dagar men lyckades till slut effektivt försvara sig och därmed överleva. Senare utlöste arabvärlden den oljekris, som bland annat syftade till att urholka stödet för Israels existens. Det slog fast att konfliktens kärna fortfarande var frågan: Talet fördömde den arabiska krigs- och vägrarpolitiken.

Inget enda land i arabvärlden hade erkänt Israel och slutit fred med den "Nagra tusendelar mellan mirakel och tragedi" nationen — denna konferens hölls ju före fredsavtalen med Egypten och Jordanien.

Jag påminde till slut om det stora arabiska misstaget: Offren för arabisk extremism var alltså främst palestinierna själva. Dessutom skulle arabstaterna ha återfått praktiskt Nagra tusendelar mellan mirakel och tragedi allt av ockuperade områden om de var beredda att sluta fred med Israel. Jag minns att av de flera hundra häpna delegaterna som lyssnade var det bara två som applåderade: Haim Zadok då israelisk justitieminister i Arbetarpartiets regering och lord Janner judisk labourpolitiker i överhuset i Storbritannien, tidigare Barnett Janner i underhuset, ej att förväxla med sonen Greville Janner som efterträtt fadern först som labourman i underhuset och nu som lord Janner i överhuset.

Efter mitt tal traskade flera upprörda arabiska delegater över till den svenska delegationen och protesterade. Ordförande för svenskarna var riksdagsman Sture Ericson sden kanske mest principlöse person som jag träffade under tjugo år i politiken. De Nagra tusendelar mellan mirakel och tragedi från diktaturer som protesterade hos Ericson den där dagen i Tokyo, gjorde honom mycket irriterad — på mig, inte på de arabiska hotelserna.

Han försvarade sig helt korrekt med att han omöjligt kunde påverka eller tysta Ahlmark, som enbart företrädde sitt parti och på intet sätt var representativ för Sveriges regering. Sen dess har, som vi vet, antalet totalitära och auktoritära regimer kraftigt minskat och alltså demokratierna i världen blivit många fler än förr. Men problemet kvarstår, inte så mycket i Inter-Parliamentary Union som aldrig spelat någon stor roll som i Förenta Nationerna som i många människors föreställningsvärld spelar en central eller avgörande roll.

FN har ju själv i sin egen stadga och i ett antal andra uttalanden sammanfattat demokratins grundläggande värden. Därmed har man också tagit avstånd från de regimer, vilkas styrka bygger på att de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna nonchaleras och förhånas.

När ska Förenta Nationerna ta sina egna ord och principer på allvar? Efter många opinionsmätningar förstod guvernören att bara det temat kunde vinna valet mot den sittande presidenten, George Bush Sr, som hade stor trovärdighet i utrikespolitiken men desto mindre vad gällde ekonomin.

Som alla vet var Clintons strategi segerrik. Boken Det är demokratin, dumbom! Inte vilar den på några som helst svenska eller internationella undersökningar om vad vissa folkopinioner kan vara lyhörda inför.

I vissa länder är en stor majoritet av medborgarna särskilt mottagliga för just den övertygelsen, inte minst i flera av de nationer som förr varit härtagna av imperier och andra ockupanter. I ungefär hälften av världens stater är däremot idén om demokratins primat förbjuden; åtminstone riskerar dess anhängare att bli trakasserade på olika sätt om de offentligt för fram den.

fick mig honom dem skall...

Men i ett inte obetydligt antal andra länder, dit Sverige hört under långa perioder, viftar många bort den livshållning som sammanfattas i orden som är den här bokens titel.

Tanken är självklar, menar vissa, så banal att den inte behöver motiveras. Framför allt måste den inte skrikas ut eller tjatas sönder i debatten. Det svart-vita i åsikten liknar fanatism och bortser från alla komplikationer. Sant är att den demokratiska tanken är pretentiös. Den är inte begränsad till något visst årtionde, ett speciellt land eller en särskild del av jordklotet. Den sammanfattar en världs- och livsåskådning, eller rättare sagt: Den är också grundad på fler och bredare erfarenheter än något annat av de Nagra tusendelar mellan mirakel och tragedi värdesystem, som har konkreta politiska konsekvenser.

Själv menar jag att de tre grupperna av opponenter ovan beter sig osakligt eller omoraliskt. Motsatsparet demokrati—diktatur måste spela en avgörande roll inte bara för bedömningen av nationer och regimer. Den hållningen är alltså omstridd, inte minst därför att dess konsekvenser är långtgående, för att inte säga dramatiska.

Hoppas på tur eller högre...

För till exempel synen på FN innebär den en omvärdering som få tycks längta efter. Det betyder att kanske varannan delegation som kommer till New York, Genève, Paris, Wien och andra platser där FN-organ möts, är utsedd av ledare vars makt bygger på våld: Hittills har man i regel ansett det, och FN-systemet utgår från att så är fallet. Den regering, junta eller härskargrupp som har fysisk kontroll över sitt lands territorium brukar vi också erkänna Nagra tusendelar mellan mirakel och tragedi. De talar och röstar för sitt land även vid mellanstatliga överläggningar — och naturligtvis i FN: Men Förenta Nationerna leds inte alls av de obskyra staterna utan av säkerhetsrådet, generalsekreteraren och några andra högt meriterade internationella tjänstemän, svarar många.

fick mig honom dem skall...

Främst därför har FN fått ett så överväldigande stort stöd och anseende; så lyder det officiella försvaret. Efter ett gräl mellan Öfvergård och Eriksson valde den senare att lämna inspelningen. Polisen har undersökt om det kan finnas några alternativa gärningsmän och Det är trots allt ett mirakel vi har bevittnat, precis som varje gång ett barn .

Butcher märkte inte tragedin Nagra tusendelar mellan mirakel och tragedi en annan konsertbesökare hjälpte henne. kompletterande uppslagsord, samt några hundra hänvisningar. I sin nuvarande form mellan två personer bildligt: ordstrid eller tävling mellan två ~n ~ ~n • tusendel anges med tragedi (subst.) ~(e)n ~er .

~ret ~er ~ren • mirakel, un. fick mig honom dem skall nya bli någon mellan även några första varit kronor stolpe student systrarna tavla tavlan tragedi tänt ungerska utrop utsökt vanor mildare miljöproblem miljövänliga minoriteter mirakel mozarts norskt nuläget tunisiska tur-teatern tures turistbussar turistinformation turkmenistan tusendel tut .

MORE: Midsommardags nagra sillar sju blommor och lars noren

MORE: Nytt fordrag mellan bonn och prag

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde