Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

137.5m FM

En minut senare svullnar halsen

opinion
Akut tonsillit / faryngotonsillit (halsfluss),...

Information och tjänster för din hälsa och vård. Reaktionen kommer ofta inom några minuter om du Dagens bridge goda bridgerad eller ren underhallning tål jordnötter eller nötter. Vanliga symtom är klåda i munnen och svullnad runt ögonen, på läpparna, i näsan och i halsen. Om du får svårt att andas eller blir trött och blek efter att ha ätit jordnötter eller nötter En minut senare svullnar halsen du få vård direkt.

Äkta allergi mot till exempel jordnöt eller hasselnöt innebär att du har allergi för proteiner som finns i stor mängd i respektive nöt. Äkta allergi uppstår ofta tidigt i livet och kan vara mycket kraftig. Du kan också få äkta allergi mot till exempel cashew och valnöt.

Senare reaktioner, typ kvaddlar och...

Korsallergi mot nötter får du ofta i skolåldern. Upp till 70 procent av alla som En minut senare svullnar halsen allergiska mot björkpollen är även överkänsliga mot annat, till exempel nötter.

Björkpollenliknande allergen finns i låg mängd i nötterna och orsakar oftast lindriga reaktioner, till exempel bara klåda i munnen. Det går att utreda om du har korsallergi eller äkta allergi. Jordnötter och nötter kan ibland, men det är ovanligt, orsaka en svårare allergisk reaktion. Det kallas för anafylaxi. Det är en allvarlig reaktion som kommer mycket snabbt och kan vara livshotande.

Anafylaxi kan orsaka många olika...

Blodtrycket sjunker, du blir medvetslös och kan sluta andas. Om det finns en adrenalinpenna till hands ska den tas först, och därefter är det viktigt att omedelbart ringa för att diskutera ytterligare åtgärder. Undvik att äta det du är allergisk mot. Läs innehållsförteckningen på de livsmedel som köps. Tillverkarna är skyldiga att ange på förpackningen om ett livsmedel innehåller nötter eller jordnötter.

Nötter är till exempel vanliga i müsli, bröd, kakor, choklad, godis och glass. De kan också finnas i panering samt i färdiga maträtter. Det kan vara bra att få råd av en dietist, eftersom spår av nötter och jordnötter finns i många olika livsmedel. Även matoljor som har utvunnits från nötter kan innehålla proteinrester som i vissa fall kan ge reaktioner.

Du som har svår äkta allergi bör även vara försiktig med lösgodis. Det beror på att skopan som du tar godiset med tidigare kan ha varit i en behållare där det finns godis med nötter i. Du som har korsallergi brukar inte reagera på spår av nötter. Du som har svår äkta allergi kan ibland även reagera när andra äter jordnötter. Den reaktionen brukar sällan ge lika svåra besvär som när du själv har ätit jordnötter.

Även om du är försiktig kan det hända att du av En minut senare svullnar halsen råkar äta något du inte tål. Om du är svårt allergisk kan du få läkemedel utskrivna av läkare så att de alltid finns till hands.

Sök vård på en vårdcentral om du misstänker att du har jordnöts- eller nötallergi. Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet.

Om du har ätit jordnötter eller nötter som du inte tål och du har akutläkemedel hemma ska du ta det först och sedan ringa Ring på en gång och begär en ambulans om du får svårt att andas eller blir trött "En minut senare svullnar halsen" blek. Det kan vara en svår allergisk reaktion och du behöver få vård direkt.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer Det är oftast lätt för en läkare att avgöra om du har allergi mot jordnötter eller nötter om du kan berätta vad du ätit eller varit i kontakt med "En minut senare svullnar halsen" du fick symtom.

Ofta får du även lämna ett blodprov eller göra ett pricktest på huden. Hur du ska behandla symtom vid nötallergi beror på om du har lindriga eller kraftiga besvär. Så här gör du vid lindriga allergiska besvär:. Du som riskerar svår allergi brukar få en injektionspenna med adrenalin att ta själv. Du brukar få två pennor utskrivna på recept ifall behandlingen behöver upprepas. Det är viktigt att du i förväg tar reda på hur injektionspennan ska användas, så att du vet hur du ska göra om du skulle få en svår allergisk reaktion.

Läs bruksanvisningen som följer med läkemedelsförpackningen noga i förväg och fråga sjukvårdspersonal eller på ett apotek om du känner dig osäker.

Det är också viktigt att närstående och till exempel skolpersonal vet hur läkemedlet används. Vid svårare besvär kan du ibland få kortisontabletter utskrivna, som kan vara bra att ta som komplement till adrenalinpennan.

Det tar några timmar innan tabletterna ger full effekt och därför ska adrenalinpennan tas först vid svåra allergiska besvär. Barn som har svår allergi brukar ta adrenalinpennan själv. Till de minsta barnen ger en vuxen pennan. Det är viktigt att du som vuxen En minut senare svullnar halsen träna på att ge pennan så att du vet hur du ska göra om barnet får en svår allergisk reaktion.

Om barnet har jordnöts- eller nötallergi är det viktigt att skola eller förskola och närstående som har hand om barnet informeras om allergin och hur de ska göra vid en svår reaktion. Läs bruksanvisningen som följer med läkemedelsförpackningen noga i förväg och fråga sjukvårdspersonal eller på ett apotek om du som vuxen känner dig osäker.

Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen nedskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska har du rätt att få information på ditt eget språk till exempel med hjälp av en språktolk.

Du har även rätt att få tolkhjälp om du har en hörsel- eller synnedsättning. Det finns ingen åldersgräns för när ett barn får vara med och bestämma i en vårdsituation. Barnets rätt att bestämma själv hänger ihop med barnets mognad. Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiv i vården och ta beslut är det viktigt att barnet förstår informationen. Att vara allergisk mot jordnötter eller nötter innebär att du inte tål att äta dem.

Jordnötter och nötter är inte släkt med varandra. Jordnöten är en ärta och tillhör samma växtfamilj som baljväxter, ärter och sojabönor.

Blev yr och illamående

Till nötter räknas bland annat hasselnöt, cashewnöt, paranöt, valnöt och pekannöt. Mandel brukar räknas till nötterna, men är egentligen ett frö.

Hej! Jag är en tjej...

Du kan vara allergisk mot flera olika sorters nötter eller mot bara en sort. Om du är allergisk mot jordnötter behöver du alltså inte vara nötallergisk eller tvärtom. Jordnötsallergi är en av de vanligaste födoämnesallergierna hos barn och ungdomar. Andelen jordnötsallergiska barn ökar med åldern. Äkta jordnötsallergi har man ofta kvar långt upp i vuxen ålder. Omkring fem av hundra barn mellan 4 och 18 år är allergiska mot jordnötter eller nötter. Läs mer om matallergi hos barn.

Jordnöts- och nötallergi Skriv ut ca 4 sidor Stäng. Skriv ut Skriv ut ca 4 sidor Välj kapitel för utskrift Det finns olika typer av nötallergi ca 1 sida. Symtom ca 1 sida. Vad kan jag göra själv? Söka vård ca 1 sida. Undersökning ca 1 sida. Behandling En minut senare svullnar halsen 2 sidor. Skriv ut Skriv ut Välj kapitel för utskrift Det finns olika typer av nötallergi ca 1 sida. Hitta i artikeln Det finns olika typer av nötallergi Symtom Vad kan jag göra själv?

Söka vård Undersökning Behandling Vad är allergi? Det finns olika typer av nötallergi. Det finns olika typer av nötallergi Äkta allergi mot till exempel jordnöt eller hasselnöt innebär att du har allergi för proteiner som finns i stor mängd i respektive nöt. Symtom Vid jordnöts- och nötallergi är det vanligt att du får ett eller flera av dessa En minut senare svullnar halsen klåda i munnen svullnad på läpparna och i halsen svullnad i huden, särskilt kring ögonen nässelutslag som kommer hastigt andningsbesvär astma.

Söka vård Sök vård på en vårdcentral om du misstänker att du har jordnöts- eller nötallergi. Undersökning Det är oftast lätt för en läkare att avgöra om du har allergi mot jordnötter eller nötter om du kan berätta vad du ätit eller varit i kontakt med innan du fick symtom.

Behandling Hur du ska behandla symtom vid nötallergi beror på om du har lindriga eller kraftiga besvär. Så här gör du vid lindriga allergiska besvär: Ta antihistamin som finns att köpa receptfritt i tablettform eller flytande. Var uppmärksam på symtom ett par timmar. Kontakta sjukvården om symtomen inte släpper efter behandling och blir värre. Så här gör du vid kraftiga allergiska besvär: Ta adrenalin som injektionspenna. Skapa lugn En minut senare svullnar halsen ro.

Du kan ge dig själv adrenalin med en adrenalinpenna Du som riskerar svår allergi brukar få en injektionspenna med adrenalin att ta själv. Vissa kan få kortisontabletter som ett komplement till adrenalinpennan Vid svårare besvär kan du ibland få "En minut senare svullnar halsen" utskrivna, som kan vara bra att ta som komplement till adrenalinpennan.

Barn som har jordnöts- eller nötallergi Barn som har svår allergi brukar ta adrenalinpennan själv. Du ska få information på dina villkor Ställ frågor om du inte förstår. Kvinnor söker vård senare än män och relaterar mer sällan symptomen till hjärtsjukdom. Just tysta hjärtinfarkter drabbar oftare kvinnor än män. Reaktionen kommer ofta inom några minuter om du inte tål jordnötter eller nötter.

Vanliga symtom är klåda i munnen och svullnad runt ögonen, på läpparna, i. Det kan till exempel bero på att slemhinnorna i näsan är svullna eller på näspolyper. Reaktionen går att se efter ungefär 15 minuter. Du kan reagera allergiskt mot ett ämne vid ett senare tillfälle även om du inte I vissa fall får du en remiss till en specialist i neurologi eller en öron-näsa-halsspecialist.

MORE: Drottning silvia staller in resa i sista minuten

Nyhetsflöde