Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

115.7m FM

Spetsutbildningar startas

opinion
Tio skolor, varav två i...

På en spetsutbildning få du chansen att fördjupa dina kunskaper, tillsammans med andra som delar ditt stora intresse. Du går i en vanlig klass och läser alla ämnen ihop med dina klasskompisar — utom Spetsutbildningar startas ditt specialintresse. Dina profilämnen läser du i snabbare takt, med hjälp av välutbildade och engagerade lärare. Här får du chansen att bli utmanad och ta vara på hela din kapacitet, något "Spetsutbildningar startas" gör dig väl förberedd för vidare studier.

Samtidigt är det Spetsutbildningar startas både spännande och kul! Du får också möjlighet att läsa vissa universitetskurser redan på gymnasiet. En möjlighet som öppnar ännu fler dörrar mot framtiden! Vad brinner just du för? Kanske är det matematik, naturvetenskap eller hållbarhetsfrågor.

Musik, film eller teater? Eller språk, samhällskunskap och historia? Det är kanske eget företag som är din dröm eller att bli forskare.

Lärarnas arbetsmiljö viktigaste uppgiften för...

Oavsett vad, har du hittat rätt. För att en skola ska få starta en spetsutbildning krävs en hel del. Det behövs bland annat utomordentligt skickliga lärare, hög kvalitet och god kontakt med högskola och universitet. Skolverket har beviljat tillstånd för teoretiska spetsutbildningar  inom naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap, teknik och humaniora språk och historia.

De här utbildningarna bedrivs som en försöksverksamhet med ett sista intag höstterminen Permanenta spetsutbildningar finns sedan tidigare inom estetiska ämnen som bild, formgivning, musik, dans och teater. Bakom den här Spetsutbildningar startas står Föreningen Sveriges spetsutbildningar. Föreningen startade som ett nätverk men är sedan 24 mars en formell ideell förening.

Spetsutbildningar startas organiserade ursprungligen enbart teoretiska spetsutbildningar.

Här hittar du de spetsutbildningar...

Sedan ombildningen till formell förening har vi även öppnat upp för estetiska spetsutbildningar, det vill säga samtliga spetsutbildningar som finns i Sverige. Föreningen omfattar år 86 procent av landets teoretiska spetsutbildningar, vilket är detsamma som 15 skolor av totalt Vidare har föreningen fem medlemsskolor som erbjuder sju estetiska utbildningar.

Tre av dem har gått med i föreningen i år, två finns med sedan tidigare då de både erbjuder estetiska och teoretiska spetsutbildningar. Vill du Spetsutbildningar startas mer? Läs gärna den här  debattartikeln  som är publicerad i Svenska Dagbladet. Inom föreningen tar vi också vara på och utvecklar de erfarenheter och den kunskap som alla bidrar med under försöksverksamheten och i de permanenta spetsutbildningarna: Samarbetet har varje år befästs med föreningens höstkonferens.

Vi har även en kontinuerlig dialog med Skolverket. Läs mer på Skolverkets egen webbplatsbåde om försöksverksamheten och Spetsutbildningar startas övriga spetsutbildningar som finns i Sverige. Göran Hillgren Europaskolan Strängnäs, Storgatan 2, 33 Strängnäs 11 00, Spetsutbildningar startas 92 goran.

Thomas Axelsson Europaskolan Strängnäs, Storgatan 2, Spetsutbildningar startas Strängnäs 11 00, 99 22 thomas. Sverker Zadig Spyken, Box02 Lund 78 84, 49 67 sverker. Marcus Boljang Rudbecksgymnasiet, Kungsgatan 31—33, 35 Örebro 65 69, 77 95 marcus.

Här hittar du aktuella händelser inom Föreningen Sveriges spetsutbildningar. Vi har lämnat in en skrivelse till Utbildningsutskottet angående estetiska ämnen: Föreningen Sveriges Spetsutbildningar — FSS ser det som angeläget att ett estetiskt obligatoriskt ämne återinförs på gymnasiet. Vi hoppas att ni har möjlighet att ta del av våra synpunkter i den bifogade skrivelsen. Den har även gått med kopia till Utbildningsdepartementet och Skolverket. Föreningen Sveriges spetsutbildningar kallar till årsmöte fredagen den 23 mars kl "Spetsutbildningar startas" av röstlängd för mötet Spetsutbildningar startas som har rösträtt.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Behandling av styrelsens förslag propositioner och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna motioner. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. En framtid med spets. Spetsutbildning på gymnasiet — vägen till din drömutbildning.

Läsarbrev: "Det finns fler spetsutbildningar...

Har du ett speciellt intresse eller en särskild talang? Passa på att utveckla din förmåga under gymnasietiden — och gör den till en dröm­utbildning! Genom att gå en spetsutbildning får du nyckeln till en framtid med oändliga möjligheter. Var i Sverige finns utbildningarna? Här hittar du de spetsutbildningar som är med i Föreningen Sveriges spetsutbildningar, från Luleå i norr till Lund Spetsutbildningar startas söder. Alla utbildningar har riksintag, så du kan söka till dem oavsett var du bor i Sverige.

Vår förening verkar för att alla spetsutbildningar blir permanenta på gymnasiet oavsett inriktning spetselever ges meritpoäng för spetskurserna för att inte missgynnas vid intagningen till fortsatta studier spetsutbildningar ges samma ekonomiska stöd som riksidrottsgymnasier utveckla Spetsutbildningar startas och metodiken inom spetsutbildningen stärka samarbetet mellan föreningens medlemsskolor.

Om du har frågor eller funderingar som rör föreningen så är du välkommen att kontakta "Spetsutbildningar startas" Den har även gått med kopia till Utbildningsdepartementet och Skolverket Bifogade dokument kan ni läsa här: Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av protokolljusterare och rösträknare. Fråga om mötet har utlysts på Spetsutbildningar startas sätt.

Tio skolor, varav två i...

Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Tio skolor, varav två i Lund, får starta spetsutbildningar på gymnasiet Spetsutbildningar startas Skolverket säger ja till förslaget om försök med spetsutbildningar på grundskolan, som regeringen vill starta.

Men en förutsättning är att det finns en plan för hur. Skolverket fattade i dag beslut om vilka Spetsutbildningar startas som får de tio gymnasiala elitutbildningar, eller spetsutbildningar, som startar på försök i höst.

Svalt intresse för elitklasser

MORE: Soundcloud startar betaltjanst

MORE: Tjernobyl har startat reaktor pa nytt

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde