Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

142.6m FM

Straff for forskningsfusk kan skarpas

opinion

Förundersökningen om den skandalomsusande kirurgen Paolo Macchiarini läggs ner. Läkarförbundet vill nu att regelverken inom sjukvården skärps, forskningsministern att lagen ändras. Det hoppas vi aldrig Straff for forskningsfusk kan skarpas behöver se igen. Det som ändå har varit bra är att man har kunnat lyfta frågan om betydelse av modiga visselblåsare och vi ser att vi behöver stärka den funktionen när sådant här händer, säger Karin Båtelson, vice ordförande för Läkarförbundet, till TT.

Samtidigt anser Karin Båtelson att fallet belyser att den här typen av händelser kan vara svårbedömda i en domstol. I stället borde regelverket inom sjukvården skärpas.

I dag kan det maximalt...

Det måste finnas en möjlighet att göra olika typer av oprövade procedurer som kan gagna patienten, men på rätt sätt. Sen kanske man bör ha speciella lagar och kompetens om de här fallen ändå utreds av polis och åklagare.

Men det ska ju vara så fall att det knappt ska kunna hända i praktiken, säger hon.

I dag kan det maximalt...

Regelverket måste byggas upp kring den medicinska kompetensen, anser Karin Båtelson. Först och främst att man är noggrann med etiska prövningar, att en större grupp av läkare och sakkunniga är med och beslutar innan en procedur som inte är vedertagen genomförs.

Strängare straff för fuskande forskare....

Läkaren Karl-Henrik Grinnemo anmälde tillsammans med tre kollegor Paolo Macchiarini för misstänkt forskningsfusk Han beskriver beslutet att lägga ner förundersökningen som en rättsskandal.

Detta helt utan godkännande från etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. Det är en fruktansvärd skandal, säger han till P4 Värmland. Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson delar åklagare Jennie Nordins uppfattning att lagstiftningen bör skärpas vad gäller forskningsfusk.

Utredaren Gudmund Toijer ska i december lägga fram förslag om hårdare straff för den som gör sig skyldig till forskningsfusk. Påföljden är i dag maximalt sex månaders fängelse. När det gäller straffansvaret är det bra att det är grundligt utrett, men det framkom ju också att brott mot etikprövning inte kunnat göras på grund av den korta preskriptionstiden, säger forskningsministern och fortsätter:.

Ingen patient ska utsättas för experiment. I stället borde regelverket Straff for forskningsfusk kan skarpas sjukvården skärpas. göra olika typer av oprövade procedurer som kan gagna patienten, men på rätt sätt. lägga fram förslag om hårdare straff för den som gör sig skyldig till forskningsfusk. Straff for forskningsfusk kan skarpas

I dag kan den som...

Gudmund Toijer föreslår därför att straffskalan för brott mot etikprövningslagen bör skärpas från att avgöra vad som är oredlighet (forskningsfusk) att avskaffas. Vissa annonser ser du för att vi tror att de kan intressera dig. Vilka det blir kan jag inte spekulera i, men besluten blir kända hos finansiärer borde ses över och skärpas så att det kan undvikas i framtiden.

MORE: Musiken kan vara politikens skarpaste vapen

DU ÄR HÄR: