Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

140.9m FM

Unik uppgorelse om arbete for unga

opinion

Arbetsmarknad Jobb och utbildning måste kombineras för att fler ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Men där slutar likheterna mellan LOs utbildningsjobb och de borgerliga politikernas förslag inträdesjobb.

Unik uppgörelse bättre överens med...

Den svenska ekonomin blomstrar, men långt ifrån alla märker av de goda tiderna. Många har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Tuffast är det för den som saknar gymnasieexamen och arbetslivserfarenhet — många av dessa har nyligen kommit till Sverige och behöver komplettera tidigare erfarenheter med studier.

Våren föreslog LO att parterna enas om att införa utbildningsjobb — med lön för utfört arbete och studiestöd för timmarna i skolbänken. I väntan på att personen med utbildningsjobb får sina nya kunskaper skulle kostnaderna för att anställa vara lägre.

Den 15 augusti presenterade de borgerliga partierna ett förslag som de kallar inträdesjobb. Alliansen vill att kollektivavtal för den som anställs slutar att gälla.

Lönen blir 30 procent lägre, med maxlön för en heltidsanställd på 14  kronor Unik uppgorelse om arbete for unga skatt. LO välkomnar att politikerna förstått att utbildning och jobb måste kombineras, men är starkt kritiska till förslaget. Här förklarar vi varför! LOs utbildningsjobb ska regleras i avtal mellan fack och arbetsgivare.

Uppgörelse efter hamnstrejken: ”Rena självmålet...

Alliansens förslag är lagstiftning där politiker sätter löner. Alliansens inträdesjobb bryter befintliga kollektivavtal och hotar den svenska modellen. Här finns dessutom en maxgräns för hur mycket en person kan tjäna — en inskränkning som är unik inte bara i Sverige utan också internationellt. Många arbetsgivare vittnar om hur svårt det är att hitta kompetens. Det är stor brist på yrkesutbildade personer, som kockar, Unik uppgorelse om arbete for unga och undersköterskor.

LO vill rusta människor med de kunskaper som krävs för ett yrkesliv i Sverige. LOs utbildningsjobb innehåller därför riktig utbildning som leder till gymnasieexamen. I Alliansens förslag finns inga krav på utbildningens innehåll eller kvalitet.

Regeringen vill satsa miljoner kronor...

Inget tyder på att inträdesjobben skulle lösa kompetensbristen på arbetsmarknaden. Alliansens förslag om inträdesjobb betyder procent jobb till 70 procent av lönen. Förslaget riktar sig enbart till grupperna nyanlända och ungdomar. LOs utbildningsjobb är en trepartsuppgörelse, eftersom LO tycker att staten bör erbjuda generösa studiestöd till den som utbildar sig.

LOs utbildningsjobb riktar sig dessutom till alla, oavsett var de är födda.

Senaste nytt på Östermalm

Det handlar om att Unik uppgorelse om arbete for unga kompetensförsörja Sverige. Läs mer om LOs syn på Etablering. Utbildningsjobb vs inträdesjobb — därför vinner LOs förslag över Alliansens Arbetsmarknad Jobb och utbildning måste kombineras för att fler ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Publicerad Uppdaterad LOs tre argument för utbildningsjobb och mot inträdesjobb 1. Facket och arbetsgivare ska sätta lönerna — inte politiker!

Problemet är inte brist på jobb, det är brist på kompetens Många arbetsgivare vittnar om hur svårt det är att hitta kompetens.

En, enligt parterna, unik uppgörelse...

Alla ska kunna leva på sin lön Alliansens förslag om inträdesjobb betyder procent jobb till 70 procent av lönen. Vi från Byggnads tycker det här är en bra uppgörelse som kan leda till att fler lärlingar får ett arbete i stället för att gå ut i arbetslöshet. I dag har vi 5 arbetslösa ungdomar som inte har haft möjlighet att slutföra sin.

Förslaget riktar sig enbart till grupperna nyanlända och ungdomar. LOs utbildningsjobb är en trepartsuppgörelse, eftersom LO tycker att staten.

Bred uppgörelse om höjd pensionsålder De vill också att regeringen arbetar för ökad jämställdhet och. Unga kvinnliga studenter som läser på ett program presterar bäst. Återgång till arbete efter sjukskrivning är ofta en komplex process där varje individuellt fall måste hanteras unikt.

MORE: Leksell ska lara unga om motorer

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde