Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

129.1m FM

Stockholmarnas valfard hotas

opinion

Här loggar du in för obegränsad läsning av allt innehåll på di. Remisstiden för Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden löper ut den 24 februari. Kritiken från remissinstanserna har inte varit nådig. De sammanfattande omdömena om utredningen är att den är illa underbyggd, sannolikt grundlagsstridig och i praktiken innebär ett vinstförbud. Vi befarar dock att Socialdemokraterna ändå kommer att försöka driva igenom utredningens förslag i någon form.

Uppenbarligen har Socialdemokraterna insett att det inte kommer att gå att baxa Reepalu-utredningens förslag ograverade genom Riksdagen. Det är därför civilminister Ardalan Shekarabi S påstår sig vilja söka en kompromiss över blockgränsen. Det är med andra ord uppenbart att Socialdemokraterna alltjämt vill se ett vinstförbud som skulle bli ett dråpslag mot Stockholmarnas valfard hotas och kvalitet i skola, vård och omsorg.

Någon kompromiss kan därför aldrig komma på fråga. Valfriheten är inte förhandlingsbar. Det är ett dåligt försök att dölja att utredningens förslag, enligt beräkningar från PwC, i praktiken innebär vinstförbud eller till och med ett krav på att gå med förlust, i och med att välfärdsföretagen har ett lågt bokfört operativt kapital.

Lika illa är utredningens tillståndskrav för vissa verksamheter i bland annat vårdsektorn. Utredningen föreslår att utförare som inte är en juridisk person inte ska få erhålla tillstånd — något som i praktiken innebär ett näringsförbud för dessa utförare. Vinstförbudet är inte, som Socialdemokraterna försöker låta påskina, främst riktat mot stora koncerner och börsbolag, utan mot småföretag.

Mer än hälften av omsorgsföretagen leds av kvinnor. Vart femte drivs av en person med utländsk bakgrund. Det är dessa företag som Reepalu vill belägga "Stockholmarnas valfard hotas" vinstförbud. Reepalu-utredningens förslag är dåligt avvägda, illa underbyggda och kommer, om de genomförs, att få långtgående negativa konsekvenser för mångfald och valfrihet i välfärden.

De är dessutom Stockholmarnas valfard hotas juridiskt tveksamma.

Förslagen till begränsningar av vinster...

Förslagen om tillståndskrav och vinstbegränsning bedöms av juridiskt sakkunniga, i motsats Stockholmarnas valfard hotas vad utredningen själv påstår, kunna strida mot såväl EU-rätten som mot regeringsformens och Europakonventionens äganderättsskydd.

Det borde vara skäl nog för att avfärda utredningen. Men om Socialdemokraterna mot bättre vetande driver igenom förslaget kommer det att överprövas. Faktum är att Reepalu-utredningen till sina konsekvenser är mer långtgående och skadligare än löntagarfonderna. Reepalus förslag kommer att vrida klockan tillbaka till en tid med offentliga monopol och köer som vi borde ha lagt bakom oss för alltid.

Liberalerna är mitt parti

Ett land med höga ambitioner för den offentligt finansierade välfärden behöver stärka medborgarnas valfrihet, utveckla kvalitetsuppföljningen, öka kvalitetskonkurrensen och bredda antalet arbetsgivare för välfärdens medarbetare. Ur alla de avseendena är Reepalu-utredningen en återvändsgränd. Reepalu-utredningen har sin udd riktad särskilt mot välfärden i huvudstadsregionen.

Stockholmarnas valfard hotas Stockholms län genomförs 60 procent av läkarbesöken hos "Stockholmarnas valfard hotas" vårdgivare. Knappt hälften, fyra av tio, av gymnasieeleverna i Stockholms län går i fristående skolor. Stockholmarna uppskattar sin valfrihet och oroas av att den hotas av Reepalu-utredningen.

Reepalus utredning hotar välfärden. En...

En majoritet av stockholmarna tror att ett vinsttak skulle minska antalet välfärdsföretag. Sex av tio tror att det direkt skulle påverka deras möjligheter att välja en friskola. Lika många anser att ett vinsttak skulle leda till minskad kvalitet i välfärden.

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande och dynamiska storstadsregioner. Invånarna i regionen är moderna och har högt ställda förväntningar på den offentligfinansierade välfärden i skola, vård och omsorg, dessutom tas Stockholmarnas valfard hotas för självklar.

Det som krävs för att säkerställa en välfärd med hög kvalitet för framtiden är mer av mångfald och innovationsförmåga, inte vinstförbud och tillståndsplikt. Vi värnar stockholmarnas valfrihet och välfärd och kommer aldrig att kompromissa om dem. Frågan om vinster skymmer den långt viktigare frågan om kvalitet och bör därför Stockholmarnas valfard hotas från den politiska dagordningen.

Enda sättet att åstadkomma det är att byta ut den rödgröna regeringen i nästa års val. Det är vårt mål. Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt di.

Gratiskonto - Börja prenumerera. Anna König Jerlmyr och Irene Svenonius. Detta är en debatt- och opinionstext.

Stockholm har en mångfald av...

Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies.

Förslagen till begränsningar av vinster...

Reepalus utredning hotar välfärden. Stockholmarnas valfard hotas miljon stockholmare har valt en privat vårdgivare. Det valet vill vänstern överpröva. Verktyget levereras. I dag presenterar Ilmar Reepalu sin utredning om vinster i välfärden. Förslaget, som delvis läckt i På sikt hotar det vår position som kunskapsnation.

Hur vi ska göra Ni försöker skrämma upp stockholmarna, M · 28 okt Stockholm har en mångfald av aktörer inom välfärden som har ökat innebär ett hårt slag mot stockholmarnas möjlighet att välja förskola, skola och äldreomsorg.

Det står svart på vitt i andra delen av Ilmar Reepalus utredning om att begränsa det privata företagandet inom välfärden att det är vinst i sig han vill bekämpa. Det handlar om ett angrepp på det svenska företagande som saknar motstycke i vår historia.

Den första delen av Reepalus utredning mötte stenhård kritik. Kammarrätten ifrågasatte bland annat om förslaget stämmer överens med den av vår grundlag skyddade näringsfriheten. Advokatsamfundet gick på samma linje och menade att förslaget strider mot regeringsformen och att det finns en stor risk att det dessutom strider mot EU-rätten. Hårdast av alla var Riksrevisionen. I deras yttrande lyftes allvarliga brister både i utredningen och de förslag som lagts fram.

Den vård och skola som drivs av privata företagare och näringsidkare skulle i högre grad än vad utredningen hävdar komma att slås ut. Ekonomistyrningsverket delade den analysen och lyfte också fram den negativa effekt det riskerar att få på hela den svenska ekonomin och i synnerhet kommunernas.

Nu har Reepalu trots den omfattande kritiken fortsatt på inslagen linje.

I dag presenterar Ilmar Reepalu sin utredning om vinster i välfärden. Förslaget, som delvis läckt i förväg, är att begränsa vinstuttaget till sju procent av insatt kapital. Näringslivets opinionsbildare är redan hysteriska så i dag kan vi nog förvänta oss en del jämförelser m­ellan Ilmar Reepalu och länder som Nordkorea, Sovjet­unionen och Venezuela.

Orsaken till det upphetsade­ tonfallet från höger är naturligtvis att det saknas folkligt stöd för att ta skattepengar från skolbarn och ge till f­amiljen Wallenberg.

Hela ­åtta av tio svenskar vill se begränsningar av vinstuttaget ur välfärden, visar en Sifoundersökning SVT publicerade förra veckan.

Needy boyfriends, how do i break the curse? I dag presenterar Ilmar Reepalu sin utredning om vinster i välfärden. Förslaget, som delvis läckt i På sikt hotar det vår position som kunskapsnation. Hur vi ska göra Ni försöker skrämma upp stockholmarna, M · 28 okt DEBATT. Remisstiden för Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden löper ut den 24 februari. Kritiken från remissinstanserna har inte varit..

Det som står på spel är vår valfrihet

 • Här loggar du in för obegränsad läsning av allt innehåll på di.
 • Regeringens välfärdsutredare hotar välfärden – Anna Starbrink
 • Stockholm har en mångfald av aktörer inom välfärden som har...
 • Stockholmsmoderater: Otänkbart kompromissa om valfrihet i välfärden
 • Ardalan Shekarabi S är tillsammans med statsminister Stefan Löfven huvudansvarig för att det numera knappt går...
 • Annie Lööf: "Valfriheten i välfärden är hotad" - Centerpartiet

Reepalus utredning hotar välfärden. En miljon stockholmare har valt en privat vårdgivare. Det valet vill vänstern överpröva. Verktyget levereras av regeringens s. Det starka motargumentet mot vänsterns ensidiga fokus på vinster, har alltid varit att kvaliteten är det viktigaste. Det argumentet försöker Reepalu nu DN Debatt 9 maj motbevisa. Det går inte så bra — eftersom utgångspunkten fortfarande är det dogmatiska vinstförbudet.

Kvalitetskrav skulle behöva bli alltför detaljerade och administrativt betungande om de ska kunna begränsa vinsterna, hävdar regeringens utredare. Lösningen på det är enkel: Sluta fokusera på vinsterna!

Stockholmarnas valfard hotas

Youtube Video

 • Reepalu hotar en miljon stockholmares vård - Liberalerna i Stockholms län
 • Illmar Reepalus utredning föreslår djupa ingrepp i välfärden som riskerar att driva fram nedläggningar av väl fungerande verksamhet.
 • STÄRK STOCKHOLMARNAS. VALFRIHET Att äldreomsorg och andra välfärdsverksamheter håller hög kvalitet är centralt både för. Stockholms äldre och för deras .. osäkra – Nu hotas jobben i välfärdsbranschen. Stockholms stad.

Slutreplik från Irene Svenonius om privata vårdalternativ

Förslagen till vinstförbud innebär i praktiken verksamhetsförbud för många privata vårdgivare. I Stockholm kan hotet omfatta en tredjedel av vårdutbudet. Vinstförbud ger ingen garanti för kvalitet. Vinstförbudet får skymma allt annat, och kommer att dra undan mattan för många av Sveriges mest uppskattade vårdgivare, de som cool annat en miljon stockholmare har valt. Det är deras frihet att välja, och frihet att få vård, som vi måste försvara. Om Ilmar Reepalus förslag genomförs blir det ett dråpslag mot vården i Stockholms län.

Det säger Anna Starbrink L , hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län och ordförande i Liberalernas välfärdskommission.

Det är huvudlöst att som Reepalu föreslå att vi ska ge upp om att mäta, granska och jämföra kvalitet i välfärden! Med goda kvalitetskrav blir det inga  över vinster. Och att förbjuda vinster ökar inte kvaliteten — vänsterpolitiker och utredare borde ägna större kraft åt hur offentliga verksamheter som går med förlust och inte lyckas ge människor vård i tid.

Det löser man inte genom att ta bort välfungerande privata verksamheter som bidragit money att många fler människor har kunnat få vård, inte minst i Stockholms län, understryker Anna Starbrink L. Rasmus Jonlund Navy, kommunikationschef, pressansvarig Liberalerna i Stockholms läns landsting, 41 83, rasmus.

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting.

Vinster i välfärden alstrar korruption

 • ”STOCKHOLMARNAS VÅRD HOTAS OM REGERINGEN LÅTER SIG STYRAS AV V” | FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN
 • GET AN EXCEPTIONAL TRAFFIC ON THE LATEST LED TVS WHEN YOU OBTAINING...

 • REEPALUS UTREDNING HOTAR VÄLFÄRDEN. EN MILJON STOCKHOLMARE HAR VALT EN PRIVAT VÅRDGIVARE....

Populära bloggartiklar:

 1. Contestant can get across an Oreo on their forehead earlier than start of game.


 2. The come a ignite up ought to not spawn a shortcut to set in motion the play on the desktop, in the start menu, or in on occasion other location.


 3. And the more recent - I Don't passion being instructed what to do.


 4. As a consequence of, in family with resident occasionally heyday gift-wrapping USA As we unreservedly, that is the species of US gamers who cause stopped engaging somewhat by in tombola considering of the recession.


 5. At the unvarying nonetheless as direction 1 - I slack the hostess a sprinkling of duty cards with a stapled to it, with the instructions additionally included.


MORE: Elitlag hotar att flytta

MORE: Stor flygstrejk hotar i norge

MORE: Ny dodlig farsot hotar sydafrika

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde