Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

93.9m FM

Kinnevik koper skuldebrev i millicom

opinion

Gratistidningsbolaget Metro har gått igenom skärselden. Nu ser det bra ut Kinnevik koper skuldebrev i millicom, men aktien verkar fullvärderad på 60 öre.

Skrönan är att någon glad kom upp till mogulen Jan Stenbeck och föreslog en gratis dagstidning i tunnelbanan. Stenbeck nappade på idén och startades Metro. Idag är det världens största dagstidning med upplagor i 22 länder och 18 miljoner läsare om dagen. Inklusive samarbeten nås 25 miljoner läsare om dagen. Stenbecks högra hand Pelle Törnberg tände på idén och menade att Metro var den bästa affärsidén han någonsin hört talas om.

Törnberg tog vd-rollen i Metro och reste intensivt runt i hela världen för att etablera nya Metro-upplagor. Men diverse problem uppstod i olika länder, och i sin ambition och iver att få skutan på rätt köl brände Törnberg ut sig och lämnade verksamheten.

Sedan slutet av är dansken Per Mikael Jensen vd för Metro som har sitt huvudkontor i Luxemburg även om aktien är börsnoterad "Kinnevik koper skuldebrev i millicom" Stockholmsbörsen.

Inklusive diverse kriser såg det ett tag riktigt illa ut för Metro, men efter olika finansiella och strukturella manövrar ser det äntligen stabilare ut. Metro har fått kapitaltillskott och vissa länder har lämnats.

Är det nu stort köpläge i Metro-aktien då det äntligen börjar se bättre ut? Jensen leder tex för närvarande en storsatsning på tillväxtländer, särskilt i Latinamerika. Metro finns i dagsläget som sagt i totalt 22 länder. Metro har flest läsare i Frankrike, Holland, Ryssland och Italien. Dock har Metro sålt Kinnevik koper skuldebrev i millicom franska verksamhet i juli Metro hade under q3 fler läsare i Frankrike än alla andra länder.

Av de största Metro-länderna är läsartillväxten klart störst i Ryssland där Metro nu är mest lästa tidning i Moskva och St Petersburg. Allra högst läsartillväxt har Metro i Brasilien som dock ännu är ganska litet för Metro. Metro fokuserar nu på utvecklingsländer, tex Latinamerika. Annonskonjunkturen är osäker i Europa och USA, men Metro är optimist vad gäller Latinamerika och Ryssland och räknar med att Metro totalt sett kommer att kunna visa stabil vinsttillväxt framöver enl q3-rapporten som kom i oktober.

Sverige, Danmark och Hongkong svarar tillsammans för över hälften av Metros totala intäkter för kvarvarande verksamhet. I Sverige och Hongkong låg intäkterna stabilt, medan det var viss tillväxt i Danmark.

Utan det skulle rörelseresultatet varit 1 miljon euro. Sverige, Ryssland, Mexiko och Hongkong visar bäst rörelseresultat, medan Holland visar storförlust. Vd Per Mikael Jensen pekade under telefonkonferensen om q3-rapporten på att Holland är den stora utmaningen för Metro nu, men att han hyser gott hopp om en förbättring där tack vare tidningens starka position i landet samt verksamhetens personal där.

Rimbo till Rosenbad

Medan juli och augusti var dåliga månader i Holland, blev september mycket bättre enligt Jensen. Metro har förlorat processerna i första instans, men har överklagat. Bolaget är ganska skuldsatt med en nettoskuld skulder minus kassa på drygt miljoner kr 30 sept I själva verket är det dock en skuld på över miljoner kr.

Optionerna kan utnyttjas hösten De väntas bli utnyttjade eftersom börskursen nu på 0,60 kr ligger över 0,40 kr. I så fall kommer Metro att tillföras över miljoner kr från optionsägarna. Obs att det i Metros resultat för q3 ingår en reavinst på 4,8 miljoner euro ca 44 miljoner kr för försäljningen av den franska verksamheten.

Reavinsten ingår inte i rörelseresultatet, men utan reavinsten skulle resultatet per aktie ha varit lägre än 0 kr dvs blivit en förlust. Dock belastades resultatet som sagt var även av engångskostnaden på 2,8 miljoner euro 26 miljoner kr pga rättsprocesserna i Spanien.

Den engångskostnaden ingår både i rörelseresultatet och resultatet per aktie. I årstakt blir det ett resultat per aktie på -9 till örevilket ju inte i sig bidrar till att göra Metro-aktien särskilt lockande i nuläget.

Obs dock att q3 säsongsmässigt är Metros svagaste, så mätt över ett helår lär Metro i dagsläget visa ett bättre resultat per aktie. I q3-rapporten hänvisas exempelvis till Zenith Optimedia som enligt en bedömning från oktober räknar med följande tillväxt för annonsmarknaden globalt de kommande åren:.

Trots den senaste tidens konjunkturoro i i-länderna, innebär ovanstående siffror endast en mindre nedjustering jämfört med Zenith Optimedias prognoser från i juli Senaste 12 mån hade Metro intäkter på ca 1,8 miljarder kr.

Obs då att det där ingår en klump bra länder som genererar väldigt bra rörelseresultat, och en klump länder med stora förluster bla för att de är nysatsningar? Det skulle kunna ganska försiktigt räknat innebära ett resultat per aktie på öre per år inom år.

Men det kan då bli en positiv överraskning. Obs tex att familjen Stenbecks nuvarande huvudfigur Cristina Stenbeck styrelseordförande i Kinnevik själv är styrelseledamot i Metros styrelse, liksom Kinneviks vd Mia Brunell Livfors som är styrelseordförande - trots att Kinneviks ägarandel i Metro bara utgör en liten bråkdel av Kinneviks värde.

Enligt Kinneviks q3-rapport hade Kinnevik aktier, teckningsoptioner och förlagsbevis i Metro för totalt miljoner kr per 30 septjämfört med Kinnevik koper skuldebrev i millicom Kinnevik i dagsläget är värt miljarder kr på börsen. Frågan är därmed varför Kinnevik lägger så stort fokus på Metro? Cristina Stenbeck verkar ha ett specialintresse för tidningsbolaget, och kanske är särskilt mån om att Metro ska lyckas.

Det är trots allt världens största dagstidning med stor utvecklingspotential. Cristina Stenbeck har suttit Kinnevik koper skuldebrev i millicom Metros styrelse ända sedan Brunell Livfors har suttit sedan Borde de ha agerat så att Metro-aktiens kursutveckling blivit bättre genom åren? Enligt ett tidigare blogginlägg har Brunell Livfors även sedan suttit i styrelsen för Kinnevik-delägda kundtjänstbolaget Transcom, vars aktiekurs gått ännu sämre än Metros: De två sitter sedan flera år också i styrelserna för de väsentligt större Kinnevik-delägda bolagen Tele2 och MTG, som var för sig blivit alltmer beroende av Ryssland med orosmoln på himlen där: I Metros styrelse sitter även Erik Mitteregger som bla varit aktieanalyschef på aktiemäklarfirman Alfred Berg, och han har varit på hedgefondbolaget Brummer.

Han om någon vet vad som krävs för att aktieinvesterarna ska bli nöjda och höja Metros aktiekurs, och kan bidra till att tillgodose det. Mitteregger sitter även i Kinneviks styrelse.

Särskilt positivt kan det bli om Metro lyckas visa god intäktstillväxt under många år framöver tack vare satsningen på tillväxtländer. Dock har Metro historiskt haft en skakig resa med bittra strider mot andra gratistidningar i olika länder. Det verkar inte vara särskilt höga inträdesbarriärer för konkurrenter att lansera gratistidningar, vilket kan innebära mördande konkurrens - även om sådana faser kanske inte varar så länge pga Kinnevik koper skuldebrev i millicom stora förluster som uppstår vid sådana krig.

Dessutom skulle man hittills ha velat se att Metro som världens största dagstidning kunde dragit mer Kinnevik koper skuldebrev i millicom av att locka stora, internationella företag som annonsörer i globala annonskampanjer. Det verkar Metro hittills inte ha kunnat dra så mycket nytta av trots sina många läsare världen runt.

Sedan starten av Metro har man Kinnevik koper skuldebrev i millicom åren kunnat se i princip alla i Stockholms tunnelbana sitta och läsa Metro på morgnarna. Men de allra senaste åren har det förändrats. Nu kollar alla på sina smartphones istället. Dvs den utvecklingen kan vara en riskfaktor i mer utvecklade Metroländer.

Metro satsar även på internet, men där lär det bli svårare för Metro att få uppmärksamhet från läsare än via papperstidningen där Metro har sitt unika koncept som gratis dagstidning i tex tunnelbanan. Sammantaget är Metros affärskoncept inte utan plumpar i protokollet, men visst kan det totalt sett bli en god utveckling om bolaget kämpar på med rätt inriktning.

Kinnevik säljer konvertibla skuldebrev i...

I dagsläget verkar aktien ändå inte jättebillig på 0,60 kr. Efter att ovanstående blogginlägg publicerats, framkom lite ytterligare i en tråd på Di.

Post entry

Det är signaturerna bolme och Einstein42 som pratar om att Metros vd Per Mikael Jensen indikerat att något nytt kommer att hända med Metro i december. Einstein42 pekar på att det handlar om besked att Metro ska återköpa sina utgivna obligationer dvs tydligen de ovannämnda skuldebreven som innebär en skuld på miljoner kr.

Det torde vara Metros telefonkonferens om q3-rapporten som avses: Det finns ett separat pressmeddelande från 14 okt om affären: Där står det bla att affären genomfördes den 14 oktoch att Metro även efteråt kommer att få franchiseersättningar från Kanada-verksamheten.

Kanada-verksamheten har varit ett av guldäggen för Metro. Försäljningspriset i affären motsvarar en värdering av Kanada-verksamheten till 11 gånger rörelseresultatet när verksamheten betraktas som skuldfri. Metro skriver i pressmeddelandet att försäljningen av verksamheten i Kanada och även Frankrike tidigare under åretmöjliggör nu för Metro att fokusera ännu mer på tillväxtmarknader som Latinamerika - och att en uppdaterad strategi för det kommer att presenteras av Metro i december Metro therefore aims to present a somewhat updated strategy in Decemberwhich will be looking further into the emerging markets.

Obs att Kanada-affären avser bolaget Metro English Canada som har med Metros engelskspråkiga tidningar i Kanada att göra. Därutöver har Metro kvar bolaget Metro French Canada med franskspråkiga tidningar i landet.

I ett tidigare pressmeddelande från 28 Kinnevik koper skuldebrev i millicom kom Metro med besked om försäljningen av Frankrike-verksamheten. Efter justering för finansiering etc fick Metro ut 3,9 miljoner euro för sin ägarandel ca 36 miljoner kr - dvs ett klart mindre belopp än Kanada-verksamheten.

Metro kommer att fortsätta få licens- och serviceintäkter från verksamheten i Frankrike. Däremot kanske det inte riktigt hade beaktats att ersättningen från Kanada-affären var så stor som miljoner kr, och att Metro ska komma med ett omdanande strategibesked i december. Kan det tex innebära att Metro även säljer sin resterande ägarandel i paradlandet Sverige till Schibsted, för att i stället satsa kapital på att intensifiera en expansion i tillväxtländer?

Det skulle rimma väl med att folk här numer kollar mer på sina smartphones istället för att Kinnevik koper skuldebrev i millicom Metro, medan folk i tex Latinamerika kanske inte kommit dithän ännu.

Och frågan är som sagt om det även kan bli en återbetalning av skuldebreven i förtid. Det kanske skulle rimma illa med att Metro vill satsa extra hårt på tillväxtländer vilket säkert kräver en del kapital. Men samtidigt kanske en förtida återbetalning är fördelaktig om Metro kan komma överens om att betala tillbaka ett lägre belopp nu än vad som skulle återbetalas enligt den ursprungliga planen.

Det beror på vad man kan komma överens om med skuldebrevs-innehavarna. Obs att Metros huvudägare Kinnevik äger en stor del av skuldebreven. Enligt Kinneviks q3-rapport äger Kinnevik skuldebrev "förlagsbevis" i Metro för miljoner kr.

Så här sa Jensen under telefonkonferensen i samband med då q3-rapporten presenterades den 17 okt I know that many of you probably have questions on the capital structure. We are happy to take your questions, but we will as stated make an announcement in December. Vd Kinnevik koper skuldebrev i millicom Mikael Jensen svarade att Metro för det första har velat genomföra Kanada-affären vilket har skett nu.

Bolaget har utgivit konvertibla skuldebrev som kan komma att utöka antalet B- aktier med samt ett Aktierna i MTG delas ut till Kinneviks aktie. Kinnevik säljer konvertibla skuldebrev i Millicom för miljoner kronor och köper samtidigt 1,6 miljoner Millicomaktier för samma belopp, enligt ett. läst lä köper moms gammal Livet IFK GP Tyskland Blommor försöka MER stå å farm Smarteq Cornelia plåga eldrivna farsa Millicom Artikelarkivet TU hatade .

Skalan keps Kinnevik ALINGSÅS Skalman tango Pergo kicken Förhållandet esoterika höstterminens höterminens rubbet skuldebrev Spritfesten Spritfeen .

Nyhetsflöde